Powiat Sępoleński

Treść Główna

I część 20 posiedzenia zarządu

Dziś rano w gabinecie Starosty odbyła się I część 20 posiedzenia zarządu powiatu. Zarząd rozpatrzył i przeanalizował następujące sprawy:

1.    Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.    Analiza sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sępoleński.
3.    Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:
1)    pisma ad. przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Sypniewie;
2)    pisma mieszkanki Więcborka ad. wymiany nieruchomości oraz wykupu lokalu.
4.    Rozpatrzenie wniosku:
1)    Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej ad. zmiany uchwały Rady Powiatu w Sępólnie krajeńskim w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej;
2)    Dyrektora „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie” ad. zwiększenia kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (…).  
5.    Przyjęcie informacji dotyczącej zakończenia procesu montażu i uruchamiania aparatu RTG w Szpitalu Powiatowym.

Ponadto w sprawach wniesionych zarząd podjął uchwałę i pozytywnie zaopiniował zmianę kategorii drogi na wniosek rady miejskiej w Więcborku.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-01-10
 • IMG_7252
 • IMG_7253
 • IMG_7256
 • IMG_7258
 • IMG_7263
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-01-10

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!