Powiat Sępoleński

Treść Główna

II. część 18. posiedzenia Zarządu Powiatu

17 grudnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym odbyła się II. część 18. posiedzenia  Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

1) ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sępoleński;

2) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sępoleński;

3) udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu;

4) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektor PCPR z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wliczenia w koszty jednostki zobowiązań z uwagi na brak skutecznych środków egzekucji.

Zarząd zatwierdził projekty uchwał na sesję RP w tym m.in. w sprawie:

1) wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej;

2) wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej;

3) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

4) uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego;

5) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

  • data: 2019-12-17
  • IMG_7175
  • IMG_7177

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!