Powiat Sępoleński

Treść Główna

I część 18 posiedzenia zarządu

9 grudnia rano w gabinecie starosty odbyła się I część 18 posiedzenia zarządu powiatu.

Zarząd obradował zgodnie z planowanym porządkiem obrad.
1.    Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 17/2019.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Więcbork na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
2)      uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.
4.    Zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim propozycji Komisji Stypendialnej dot. udzielenia częściowej refundacji kosztów nauki dokształcającym się nauczycielom.
5.    Przyjęcie informacji w sprawie:
1)      przebiegu postępowania związanego z realizacją wniosku mieszkańców budynku przy ul. Parkowej 2 w Sypniewie o wyrażenie zgody na sprzedaż lokali;
2)      decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego sygn. WSPN.IV.7581.46.2019.RS;
3)      stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie systemu ochrony zdrowia;
4)      wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w szkołach powiatowych.
6.    Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:
1)      wniosku Spółki NOVUM-MED. ad. postępowania ze sprzętem medycznym;
2)      wniosku Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej ad. podjęcia działań w zakresie budowy obiektu opieki długoterminowej; 
3)      wniosku Komisji Infrastruktury i Gospodarki w sprawie wykupu części pasa drogowego;
4)      pisma Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku sygn. CKZiU/201/2019. 

W obradach oprócz członków zarządu udział wzięli:
Poseł na Sejm RP – Iwona Kozłowska;
Sekretarz Powiatu – Anna Deja – Dobrowolska;
Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski;
Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Barbara Wiśniewska;
Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości – Ewa Zygmunt – Lorbiecka;
Inspektor – Irena Miczko;
Inspektor – Lidia Sokulska – Tłok;
Inspektor – Magdalena Maluchnik;
Dyrektor PCPR – Elżbieta Maziarz – Rudnik;

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-12-09
 • IMG_7045
 • IMG_7050
 • IMG_7054
 • IMG_7060
 • IMG_7062
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-12-09

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!