Powiat Sępoleński

Treść Główna

XIV Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 25 października (piątek) 2019 roku w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XIV sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Sesja przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie Krajeńskiego Anioła i Krajeńskiej Iskierki.

3. Informacja nt. zaawansowania prac związanych z wykonaniem dokumentacji na budowę obwodnic Sępólna Kraj. i Kamienia Kraj. oraz przebudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko - wystąpienie Radosława Kantaka - Dyrektora Bydgoskiego Oddziału GDDKiA.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

5. Informacje i oświadczenia radnych.

6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

7. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

9. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Starostwa.

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018r.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 2020,

b) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,

c) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

13. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.

14. Zakończenie obrad.

 • data: 2019-10-28

Prezentacja dot. Obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz rozbudowy drogi krajowej nr 25

 • Slajd1
 • Slajd2
 • Slajd3
 • Slajd4
 • Slajd5
 • Slajd6
 • Slajd7
 • Slajd8
 • Slajd9
 • Slajd10
 • Slajd11
 • Slajd12

Informacja nt. budowy obwodnic Sępólna i Kamienia

 • data: 2019-10-25

XIV Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2019-10-25
 • IMG_6487
 • IMG_6491
 • IMG_6493
 • IMG_6497
 • IMG_6617
 • IMG_6620
 • IMG_6623
 • IMG_6625
 • IMG_6627
 • IMG_6628
 • IMG_6634
 • IMG_6635
 • IMG_6638
 • autor: Kamila Jabłońska i Wojciech Bilski, data: 2019-10-25

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!