Powiat Sępoleński

Treść Główna

Powiat na 9. miejscu pod względem inwestycji!

 

We wrześniu 2019 r. na łamach Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” (najważniejszym w Polsce dwutygodniku w całości poświęconym jednostkom samorządu terytorialnego, tworzonym przez ekspertów i dziennikarzy) ukazał się Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2016-2018. Autorami rankingu są pracownicy Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego - Paweł Swianiewicz - profesor ekonomii i adiunkt Julita Łukomska. W zestawieniu brano pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. Wskaźnik jest średnią wydatków inwestycyjnych z trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. Dane zebrano na podstawie sprawozdań budżetowych wszystkich samorządów w Polsce

W kategorii powiatów 1. miejsce zajął powiat leszczyński, który w ostatnich latach na inwestycje przeznaczał ponad połowę swojego budżetu.

Miło nam poinformować, że powiat sępoleński, cytując autorów rankingu, wykonał jeden z największych skoków w historii zestawienia i z miejsca 159. awansował na 9.! Na tak wysoką pozycję w rankingu złożyło się szereg powiatowych inwestycji.

W 2016 r. były to m.in. wydatki związane z rozbudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku, VII i VIII etap przebudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo, wzmocnienie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie oraz budowy chodników w ciągu dróg powiatowych (w gminie Kamień Krajeński, Więcbork i Sośno).

Rok 2017 to kolejne wydatki związane z rozbudową Szpitala Powiatowego, zakończenie budowy windy w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, dofinansowanie pracowni na potrzeby kształcenia zawodowego w szkołach oraz liczne inwestycje w przebudowę i remonty dróg powiatowych (m.in. przebudowa DP 1104C relacji Stare Gronowo-Witkowo-Kamień Krajeński, przebudowa DP nr 1139C relacji Dziedno-Sitowiec). W wyniku nawałnicy, która przeszła w 2017 r. m.in. przez nasz powiat, odbudowa możliwa była głównie dzięki funduszom pochodzącym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy udziale środków własnych powiatu.

W 2018 r. zakończyło się kilka bardzo dużych inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli m.in.:

- „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ” i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”;

- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”;

- „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński” wraz projektem komplementarnym pn. „RAZEM SAMODZIELNI”;

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”.

Największą część wydatków inwestycyjnych w 2018 r. stanowiły te związane z przebudową dróg powiatowych:

ZREALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

KWOTA DOTACJI

ŚRODKI WŁASNE

WARTOŚĆ CAŁKOWITA

km

DP Nr 1112C (Trzciany-Wałdowo-Gostycyn)

5.050.000,00

1.804.076,89

6.854.076,89

5,228

DP Nr 1134C (Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno)

4.100,000,00

1.422.193,39

5.522.193,39

4,500

DP Nr 1108C (Kamień Krajeński-Trzciany)

2.050.000,00

730.978,25

2.780.978,25

2,787

DP Nr 1137C (Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski)

3.000.000,00

1.039.325,11

4.039.325,11

4,005

DP Nr 1137C (Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski) dokumentacja Sitowiec

0,00

13.202,99

13.202,99

0,000

DP Nr 1140C (Sośno-Wąwelno-Mrocza las) dokumentacja Toninek

0,00

17.689,41

17.689,41

0,000

DP Nr 1140C (Sośno-Wąwelno-Mrocza las)

2.370.000,00

2.235.320,65

4.605.320,65

4,000

DP Nr 1141C (Jastrzębiec-Tonin-Wąwelno)

330.000,00

313.672,11

643.672,11

0,600

DP Nr 1145C (Zabartowo-Wąwelno-Wierzchucin Królewski)

1.400.000,00

1.317.129,53

2.717.129,53

2,191

DP Nr 1114C (Wałdowo-Olszewka)

1.247.328,00

322.078,48

1.569.406,48

1,000

RAZEM

19.547328,00

9.215.666,81

28.762.994,81

24,311

2 października 2019 r. w Katowicach,  na uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych, odbywającej się w ramach XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów,  w obecności samorządowców wszystkich szczebli z całej Polski, Starosta Sępoleński p. Jarosław Tadych odebrał z rąk prezesa wydawnictwa MUNICIPIUM S.A. (wydawcy PST „WSPÓLNOTA”) wyróżnienie za zajęcie 9. miejsca w kategorii „POWIATY”. Z zestawienia wynika, że na jednego mieszkańca powiatu sępoleńskiego przypadło średnio 356,78 zł wydatków inwestycyjnych (zwycięzca miał 544,29 zł).

W kolejnych latach polityka inwestycyjna powiatu nie zmieni drastycznie swoich kierunków. Nadal będzie starała się odpowiadać potrzebom lokalnej społeczności. W miarę możliwości budżetu i dostępności środków zewnętrznych, w kolejnych latach planuje się dalszą rozbudowę Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku (rozbudowa, przebudowa i doposażenie oddziałów szpitalnych: Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego). Remontowane będą również kolejne odcinki dróg powiatowych, współfinansowane m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku rozpoczęła się również budowa II etapu mieszkań chronionych w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.

Poniżej do pobrania: cały Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2016-2018 wraz z metodologią i zestawieniami poszczególnych kategorii.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2019-10-04
 • SKM_C25819100407240
 • P1000771
 • P1000775
 • P1000777
 • P1000786
 • P1000788
 • P1010013
 • P1010016
 • P1010017
 • P1010020
 • P1010026
 • P1010027
 • P1010028
 • P1010031
 • P1010038
 • P1010056
 • P1010069

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!