Powiat Sępoleński

Treść Główna

Komisje Rady Powiatu

W ostatnim tygodniu w biurze rady powiatu odbyły się posiedzenia komisji rady powiatu. 
Każda komisja pracowała zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

Komisja Infrastruktury i Gospodarki – 27 sierpnia 2019

 1. Informacje na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
 2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.


Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – 28 sierpnia 2019

 1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Informacja o sytuacji finansowej placówek oświatowych za I półrocze 2019 r.
 3. Realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych w szkołach powiatowych pod względem narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych uzależnień.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.


Komisja Zdrowia i Pomocy  Społecznej – 29 sierpnia 2019

 1. Realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych w szkołach powiatowych pod względem narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych uzależnień.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów  - 29 sierpnia 2019

 1. Informacja o poniesionych wydatkach w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawach:
 • przyjęcia regulaminu udzielenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym oraz ustalenia planu dofinansowania form sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2019 r.
 • wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Człuchowskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
 • data: 2019-08-29
 • IMG_5145
 • IMG_5214

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!