Powiat Sępoleński

Treść Główna

Wakacje - czas start!

W Zespole Szkół w Koronowie odbyło się Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019. „Niech te wakacje będą radosne, ciekawe, ale przede wszystkim bezpieczne” – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz do kończących kolejny rok nauki dzieci i młodzieży.

 „Dla uczniów to z pewnością jeden z najpiękniejszych dni w całym roku. Przed Wami ponad dwa miesiące wakacji. Czasu, który będzie wypełniony odpoczynkiem i rekreacją w gronie najbliższych i rówieśników” – powiedział przedstawiciel rządu w terenie.

W skład Zespołu Szkół w Koronowie, w którym odbywało się Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego wchodzą: Specjalna Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2, Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

„To wyjątkowa placówka. Można powiedzieć, że to taki drugi dom, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie, są pozytywnie motywowani, osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, są doceniani, akceptowani, mimo swojej niepełnosprawności posiadają talenty i mają możliwość ich rozwoju” – powiedział.

Wojewoda dziękował Dyrektor Zespołu Szkół mgr Katarzynie Żubik, gronu pedagogicznemu i Staroście Bydgoskiemu jako organowi prowadzącemu, za sprawne funkcjonowanie szkoły.

Placówka jest m.in. laureatem programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, „Szkoły z klasą”, otrzymywała nagrody i wyróżnienia Starosty Bydgoskiego i Kuratora Oświaty.

„Ponieważ spotykamy się na Wojewódzkim Zakończeniu Roku Szkolnego, pozwolę sobie także podziękować za ciężką i niełatwą pracę wszystkim nauczycielom województwa kujawsko-pomorskiego”.

Mikołaj Bogdanowicz podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podziękował również samorządom za prowadzenie placówek oświatowych w regionie.

„To odpowiedzialne zadanie, z którego sprawnie się wywiązujecie. Wyrazy wdzięczności składam również Panu Kuratorowi Markowi Gralikowi, którego zaangażowanie dało się poznać choćby podczas trudnego dla nas wszystkich strajku w okresie egzaminów gimnazjalnych. Życzmy sobie wszyscy, aby dobro ucznia zawsze stało na miejscu pierwszym” – podkreślił.

Mijający rok szkolny był drugim, w którym obowiązuje reforma edukacji.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

  • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2019-06-19
  • fotob-20649
  • fotob-20646
  • fotob-20648
  • autor: www.bydgoszcz.uw.gov.pl, data: 2019-06-19

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!