Powiat Sępoleński

Treść Główna

I część 11 posiedzenia zarządu

17 czerwca 2019 r. odbyło się 1 część 11-go posiedzenia Zarządu Powiatu. Zarząd obradował zgodnie z planowanym porządkiem obrad. 
1.    Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 10/2019.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
       1)    przyjęcia projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026”; - uchwałę wycofano z procedowania; 
       2)    sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Sępoleńskiego; - uchwałę zatwierdzono jednogłośnie;
       3)    powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim prowadzonego przez Powiat Sępoleński; - uchwałę zatwierdzono jednogłośnie;
       4)    powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim prowadzonego przez Powiat Sępoleński - uchwałę zatwierdzono jednogłośnie;
4.    Przyjęcie informacji ad. sposobu rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej. – informację przyjęto;
5.    Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na X sesję Rady Powiatu – materiały zatwierdzono jednogłośnie;
6.    Sprawy wniesione (uchwała w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej) - uchwałę zatwierdzono jednogłośnie;
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie.    

W posiedzeniu oprócz wszystkich członków zarządu udział wzięli: Sekretarz, Skarbnik, Pani Barbara Wiśniewska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska; Pani Lidia Sokulska – Tłok – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, Mecenas – Grzegorz Szlezer. 
 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-17
 • IMG_4215
 • IMG_4219
 • IMG_4224
 • IMG_4226
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2019-06-17

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!