Powiat Sępoleński

Treść Główna

„Mój start w życie zawodowe 2017- 2018”

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych: CKZiU w Więcborku i ZSP w Sępólnie Kraj. z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w okresie od 01.02.2018 do 30.09.2020.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego, tworzenie stron internetowych,

2. Kursy i szkolenia dla uczniów: kurs: - operatora wózka jezdniowego, operatora koparko-ładowarki, kurs spawania, kurs prawa jazdy kat. B, kurs barmański, kurs baristy, podstawy grafiki

komputerowej CAD, kurs wizażu i stylizacji paznokci,

3.  Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,

4.Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnych zajęć dla uczniów, oraz  utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery,

5. Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt dydaktyczny dla zawodów sprzedawca, ślusarz, technik informatyk, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych,

6. Staże dla uczniów Technikum w wymiarze czterech tygodni w zakładach pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stażyści otrzymają stypendium stażowe.

Wartość projektu: 1 294 160,02 w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 100 036,01 zł

  • autor: Sławomir Kulpinski - Dyrektor Centrum Kształenia Zawodowego i Ustawicznego w Wiecborku, data: 2018-02-12

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!