Powiat Sępoleński

Treść Główna

Remont mieszkania treningowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku  w dniu 04.10.2018r. dokonało odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „REMONT MIESZKANIA TRENINGOWEGO  ORAZ REMONT POMIESZCZENIA NA POTRZEBY CENTRUM W RAMACH PROJEKTU RODZINA W CENTRUM 2”.

Osoby uczestniczące w odbiorze robót: Elżbieta Maziarz – Rudnik – Dyrektor PCPR, Tomasz Bondarczyk – Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, Grażyna Tereszkiewicz – Starszy Inspektor w PCPR, Anita Kaproń – Wykonawca, Mieczysław Kaproń – Wykonawca.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 • autor: Nadesłane - PCPR Więcbork, data: 2018-10-04
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!