Powiat Sępoleński

Treść Główna

XLIX Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

28 września 2018 roku (piątek) w sali Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, odbyła się XLIX  sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Sesja przebiegła zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad, tj:


1.    Zawodowe staże zagraniczne uczniów CKZIU w Więcborku w ramach programów: ERAZMUS +  oraz  POWER. 
2.    Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII  sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
3.    Informacje i oświadczenia radnych.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.
6.    Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.
7.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2018r. 
8.    Informacja w zakresie wyników naboru na rok szkolny 2017/2018.
a)    wystąpienie G. Malczewskiej Dyrektora wydziału Edukacji, Kultury, Sportu (…)
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej ,
b)    zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2018,
c)    uchwalenia Statutu Powiatu Sępoleńskiego,
d)    uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,
e)    uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.                                                                     
 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2018-09-28
 • IMG_8220
 • IMG_8223
 • IMG_8225
 • IMG_8227
 • IMG_8229
 • IMG_8231
 • IMG_8234
 • IMG_8235
 • IMG_8238
 • IMG_8241
 • IMG_8242
 • IMG_8245
 • IMG_8247
 • IMG_8252
 • IMG_8258
 • IMG_8264
 • IMG_8272
 • IMG_8277
 • IMG_8281
 • IMG_8284
 • IMG_8290
 • IMG_8298
 • autor: Kamila Jabłońska , data: 2018-09-28

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!