Powiat Sępoleński

Treść Główna

98. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

10 września 2018 r. o godz. 8:00 w gabinecie Starosty odbyło się 98 posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
     1)   określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2019 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych;
     2)   uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na rok 2018;


Zarząd zajął stanowisko w sprawach:
1)   pisma Dyrektor CAPOW ad. przekształcenia  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy – do ponownej analizy;
2)   pisma Dyrektor CAPOW ad. przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku z 30-osobowej na dwie 14 osobowe - do ponownej analizy;
3)   wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Suchorączku; - decyzja pozytywna;
4)   pism mieszkanki Sypniewa w sprawach związanych z udostępnieniem informacji publicznej; 
5)   wniosku o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2658G - części ul. Strzeleckiej w granicach administracyjnych miasta Chojnice - decyzja pozytywna;
6)   wniosku o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych poprzez zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych w miejscowości Krajenka-  decyzja pozytywna;
7)   wniosku Dyrektora Zarządu Drogowego o przekazanie w trwały zarząd gruntów zajętych pod drogi powiatowe wskazanych we wniosku, stanowiące własność powiatu sępoleńskiego - decyzja pozytywna;
8)   wniosku Dyrektora Zarządu Drogowego o wygaszenie trwałego zarządu z nieruchomości o numerze ewid. 59, obręb ewid. Dziechowo stanowiącej część pasa drogowego - decyzja pozytywna;
9)   wniosku Dyrektora Zarządu Drogowego o wygaszenie trwałego zarządu z nieruchomości o numerze ewid. 24, obręb ewid. Zamarte stanowiącej pas drogowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1101C - decyzja pozytywna;

Na koniec zarząd  przyjął informacje w sprawach:
1)   kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;
2)   sposobu załatwienia wniosku o niezaniechanie współpracy przy budowie chodników w Gminie Sośno;
3)   pisma Dyrektora Zarządu Drogowego skierowanego do Nadleśnictwa Runowo Krajeńskie w sprawie pogarszającego się stanu technicznego DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka;
4)   obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w związku z upływem kadencji;
5)   rozpoczęcia prac związanych ze zmianą Statutu Powiatu 

oraz zatwierdził projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (…) na 2019 rok. 
 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-09-10
 • IMG_8092
 • IMG_8098
 • IMG_8101
 • IMG_8102
 • IMG_8110
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2018-09-10

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!