Powiat Sępoleński

Treść Główna

XLVIII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 30 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 09:00 w sali sesyjnej w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

1. Otwarcie sesji:
a)  stwierdzenie quorum, 
b)  przedstawienie porządku obrad.
2. Podsumowanie działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy -wystąpienie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Dyrektor Biura Poselskiego posła Bartosza Kownackiego Julii Rozworowskiej, Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej (RDLP w Toruniu), Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu Jacka Kaczmarka, Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha. 
3.  Uhonorowanie medalistów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej dzieci z domów dziecka.
4.  Informacja nt. zaawansowania prac związanych z wykonaniem dokumentacji na budowę obwodnic Sępólna Kraj. i Kamienia Kraj. oraz przebudową drogi krajowej nr 25 na odcinku Obkas –Mąkowarsko;
a)  wystąpienie Jarosława Gołębiewskiego Dyrektora Bydgoskiego Oddziału GDDKiA,
5. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI i XLVII  sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
6.  Informacje i oświadczenia radnych.
7.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 
8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.
9. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.
10.    Informacja na temat przygotowania do roku szkolnego 2018/2019.:
a)    wystąpienie G. Malczewskiej Dyrektora wydziału Edukacji, Kultury, Sportu. ….,
11.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za I półrocze 2018 r. :
a)    wystąpienia H. Pawliny Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
12.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia Regulaminu przyznawania Stypendiów Starosty Sępoleńskiego uczniom szkól ponadpodstawowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym, 
b) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2018,
c) uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,
d) uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.                                                                    
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz informacje Przewodniczącego Rady o udzielonych odpowiedziach     w formie pisemnej na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.  
14. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.
15. Zakończenie obrad.                                                
 

 • data: 2018-08-31

XLVIII Sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • IMG_7922
 • IMG_7934
 • IMG_7946
 • IMG_7949
 • IMG_7956
 • IMG_7962
 • IMG_7973
 • IMG_7977
 • IMG_8084
 • IMG_8086
 • IMG_8087
 • IMG_8091
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-08-30

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!