Powiat Sępoleński

Treść Główna

Umowa na remont podpisana

Dnia 24 sierpnia 2018r. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego podpisano umowę na wykonanie remontu mieszkania treningowego dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz remontu pomieszczenia na potrzeby centrum w budynku mieszczącym się przy Alei 600-lecia 9 w Więcborku. Zadanie realizowane jest w ramach projektu  pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W obecności Starosty umowę podpisała Dyrektor PCPR - Elżbieta Maziarz – Rudnik z wykonawcą Panią Anitą Kaproń.  

  • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku, data: 2018-08-24
  • 1
  • 2

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!