Powiat Sępoleński

Treść Główna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na powierzenie prowadzenia

„Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”


Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim informuje o rozstrzygnięciu w dniu 30 listopada    2017 r. otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia  „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 5 ofert. Do oceny ofert powołana została Komisja Konkursowa, która dokonała oceny ofert pod względem formalnym  i merytorycznym (1 oferta nie spełniła warunków formalnych, pozostałe 4 oferty zostały poddane dalszej ocenie pod względem merytorycznym).


W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert  Zarząd Powiatu dokonał wyboru oferty Fundacji Civitas, której powierzy realizację zadania p.n.: prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”.  Zadanie finansowane będzie, z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Z w/w podmiotem zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomoc prawnej oraz edukacji prawnej. 

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursie.

  • autor: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, data: 2017-11-30

Uchwała Nr 79/199/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 roku

  • autor: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski, data: 2017-11-30

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!