Powiat Sępoleński

Treść Główna

Ankieta Monitorująca Poziom Satysfakcji Klienta - informacje ogólne

Oddajemy do Państwa dyspozycji procedury w formie elektronicznych kart usług, zgodnie z którymi nasz urząd załatwia poszczególne rodzaje spraw oraz elektroniczne formularze na platformie ePUAP, za pomocą których możecie Państwo załatwić sprawę w naszym urzędzie.

Elektroniczne karty usług i elektroniczne formularze powstały w ramach Projektu pn. „Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Powiatu Sępoleńskiego” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytet V Dobre Rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Jeśli będziecie Państwo zainteresowani podzieleniem się z nami swoimi uwagami, sugestiami, propozycjami, dokonać oceny wówczas zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

 • autor: Logonet Sp. z o.o., data: 2012.09.28

Ankieta Monitorująca Poziom Satysfakcji Klienta

 • autor: Logonet Sp. z o.o., data: 2012.09.28

Już są pierwsze elektroniczne karty usług i wzory wniosków w bip-ach i na e-puapie.

Trwają intensywne prace nad Elektronicznymi Kartami Usług i elektronicznymi wzorami wniosków na e-puapie. Już wszystkie karty usług (podlinkowane do BiP-u) i elektroniczne wzory wniosków na e-papie ma zamieszczone lider projektu - Powiat Sepoleński. Obecnie trwają prace nad zamieszczeniem kart usług i wzorów wniosków poszczególnych partnerów projektu - czerech gmin z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Prace potrwają do końca lipca 2012 roku.

Co to w praktyce oznacza dla klientów naszych pięciu samorządów? Nareszcie będzie można złożyć elektronicznie wniosek w celu załatwienia danej sprawy. Korzystając z portalu e-puap, na którym należy mieć założone konto i skrzynkę pocztową, będzie można, korzystając np. z bezpłatnego tzw. profilu zaufanego, elektronicznie złożyć wniosek w celu załatwienia danej sprawy w naszym urzędzie.

Bardzo się cieszymy z powstałych udogodnień dla naszych klientów i mamy nadzieję, że będą Państwo chętnie korzystać z nowej formy komunikacji oszczędzjącej czas i pieniądze. Wychodząc na przeciw udogodnieniom dla mieszkańców naszego Powiatu, także tym przebywającym za granicami naszego powiatu i kraju, wychodząc na przeciw nowoczesności, otwarci na zmiany, mamy nadzieję, że powstałe udogodnienia, wpłyną pozytywnie na wizerunek naszego urzędu i przyczynią się do zwiększenia komfortu życia naszych klientów.

Wiemy,  że działania podejmowane przez nasze samorządy są pierwszymi tego typu w regionie. Niektóre nasze wzory wniosków są rejestrowane w centralnym repetytorium jako pierwsze. Mimo przejściowych trudności i przesunięć czasowych, mamy nadzieję, że uda się wypracować produkty odpowiadające wymogom i standardom nowoczesnych urzędów.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2012.06.27

Karty usług - I etap prac za nami.

Zakończyliśmy pierwszy etap realizacji zadania polegającego  na „Opracowaniu i wdrożeniu procedury aktualizowania opisu usług świadczonych  5 jst”. Trzy spotkania robocze grupy pracowników z ekspertami dobiegły końca.

Grupa pracowników z 5 jst z pomocą ekspertów merytorycznych w ramach powyższego zadania wykonała następujące działania:

 1. Zweryfikowała dotychczasowy tryb opracowania, zatwierdzania i zamieszczania w BIP opisu usług i formularzy w urzędzie.
 2. Opracowała wspólnie z wyznaczonymi pracownikami z pozostałych  jst i ekspertami merytorycznymi, założenia dla zasady obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw oraz zasady i wzory tworzenia formularzy.
 3. Opracowała wspólnie z wyznaczonymi pracownikami z pozostałych  jst i ekspertami merytorycznymi, wzorcowy opis i wzór formularza jednolitego dla wszystkich 5 jst.
 4. Opracowała wspólnie z wyznaczonymi pracownikami z pozostałych  jst i ekspertami merytorycznymi, nowe/zmodyfikowała istniejące karty opisu usług wraz ze wzorami wniosków formularzy (z przykładami wypełnienia) niezbędne do realizacji spraw administracyjnych w 5 jst, tak, aby było to czytelne dla klientów.

Pan Dominik Baryłka – Kierownik Projektu wyjaśnia: „Jesteśmy przygotowani do wprowadzenia nowych wzorów do realizacji. Zadanie zostanie optymalnie zharmonizowane z powstaniem Biur Obsługi Klienta dla równoczesnego podniesienia jakości oferowanych usług i jak najlepszej obsługi klientów”.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2011.10.28

Zdjęcia z ostatniego spotkania grupy z ekspertami merytorycznymi.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2011.09.19

następna strona »

drukuj całą stronę

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!