Powiat Sępoleński

Treść Główna

Podsumowanie projektu na XXV Sesji Rady Powiatu

W dniu 28 listopada 2012 r. odbyła się XXV sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

O godzinie 9:00 Przewodniczący Rady Powiatu uroczyście otworzył sesję, powitał zebranych Radnych, zaproszonych gości oraz pracowników Starostwa.

Jednym z kluczowych punktów sesji było przedstawienie informacji z zakresu zaangażowania Powiatu w realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych. 

Stanowiło to okazję do zaprezentowania i podsumowania projektu „Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”. Informację na temat projektu przekazał Radnym Powiatu oraz zaproszonym gościom Koordynator Projektu – Pan Dominik Baryłka. Dokonał podsumowania i szczegółowo omówił przeprowadzone wdrożenia, szkolenia i wskaźniki, które udało się osiągnąć.

Wystąpienie było prezentowane również „na żywo” w lokalnej telewizji kablowej. Dzięki obecności mediów mieszkańcy Powiatu mieli możliwość poznania wymiernych korzyści i rezultatów właśnie kończącego się projektu.

  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2012.12.03

Prezentacja Projektu na XXV Sesji Rady Powiatu

  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2012.12.03

Monitoring i ewaluacja - informacja dla gmin z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

W związku z uczestnictwem Gmin z terenu Powiatu Sępoleńskiego w roli partnerów Projektu „Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu co kwartalnego monitoringu decyzji administracyjnych (monitoring rezultatów twardych projektu), uprzejmie prosimy o uzupełnianie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej informacji Załącznik ten należy co kwartał począwszy od kwietnia 2011 roku – do 31 grudnia 2012 roku -  wypełniać i przesyłać co kwartał pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Kraj.

Biuro Projektu

Pokój 40

e-mail: projekt521@powiat-sepolno.pl

  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2011.04.21

Załącznik nr 1 - wzór tabeli dot. monitoringu

  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2011.04.21

drukuj całą stronę

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!