Powiat Sępoleński

Treść Główna

Konferencja Inauguracyjna - Runowo - 19-20 maja 2011 roku

„PROFESJONALIZM URZĘDÓW = SATYSFAKCJA MIESZKAŃCÓW POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konferencji, która odbyła się w Runowie 19-20 maja 2011 roku było usprawnienie systemu wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy pięcioma urzędami oraz wzmocnienie potencjału administracji samorządowej szczebla gminnego i powiatowego w aspekcie podwyższania poziomu i sprawności realizacji usług.

Przedstawiciele pięciu samorządów spotkali się w Runowie, aby wdrożyć wspólne pomysły i podyskutować o współpracy. Swoimi prelekcjami zaszczycił obecnych Pan Marek Wójcik – Zastępca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich. Oprócz ciekawej części wykładowej, uczestnicy mieli możliwość aktywnie realizować założone cele poprzez ćwiczenia. Analiza metodą ABC – atuty i bariery rozwoju powiatu i gmin wchodzących w jego skład, budowanie wieży – analiza relacji pracy w zespole, diagnoza dla kryterium zarządzania - partnerstwo publiczno-publiczne, analiza SWOT oraz ćwiczenia dot. realnych i mierzalnych celów osiąganych dla poprawy wielu aspektów na podwalinie współpracy, określenie wspólnych priorytetów, potrzeb, to tylko nieliczne z kwestii poruszanych podczas konferencji.

 

„Niech ten czas będzie dla nas. Dobrze go wykorzystajmy, abyśmy znaleźli wiele płaszczyzn dla wzmocnienia i pogłębienia współpracy oraz nawiązania nici porozumienia” – mówił Koordynator Projektu – Pan Dominik Baryłka.  „Niech nasze wspólne działania przyczynią się do poprawy jakości usług oferowanych klientom urzędów, co przełoży się w przyszłości na wzmocnienie pozytywnego wizerunku naszych jednostek, czego Państwu i sobie życzę.” – mówił Pan Starosta Sępoleński – Tomasz Cyganek – lider grupy sterującej projektu.

  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2011.05.23

zdjęcia z przebiegu konferencji

  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2011.05.23

drukuj całą stronę

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!