Powiat Sępoleński

Treść Główna

II część 64. posiedzenia Zarządu Powiatu

Dnia 18 maja 2017 roku odbyła się II część 64. posiedzenia Zarządu Powiatu w trakcie którego omawiano szereg spraw, dotyczących powiatu.

Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

 1. uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku;
 2. uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim;
 3. uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim;
 4. uchwałę w sprawie udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej powiatu, pracownikowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu;
 5. zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku;
 6. uchwałę w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w roku 2017 z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W trakcie spotkania omówiono również inicjatywy związane z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych powiatu dotyczące m.in. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie, obchodów Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.Ważnym punktem posiedzenia była informacja dotycząca uszkodzeń nawierzchni na drogach powiatowych oraz koncepcja remontu i budowy dróg powiatowych, którą przedstawił Dyrektor Zarządu Drogowego Pan Edwin Eckert.

Więcej informacji na www.bip.powiat-sepolno.pl w zakładce Zarząd Powiatu

 • IMG_0251.JPG
 • IMG_0241.JPG
 • IMG_0242.JPG
 • IMG_0244.JPG
 • IMG_0245.JPG
 • IMG_0249.JPG
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-05-18

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!