Powiat Sępoleński

Treść Główna

XXX Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 31 marca 2017 roku, o 9:00 rano, na sali sesyjnej odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Sesja przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem. Rada przyjęła informację Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami oraz sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac  Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym.

Rada Powiatu przyjęła informację w zakresie realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Państwową Powiatową Straż Pożarną oraz informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności a także informację na temat działalności organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu za rok 2016.

Następnie Rada podjęła uchwały w sprawie:

 • ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r, ,
 • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2017,
 • dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 r ,
 • zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 • IMG_9565.JPG
 • IMG_9579.JPG
 • IMG_9583.JPG
 • IMG_9592.JPG
 • IMG_9597.JPG
 • IMG_9603.JPG
 • IMG_9611.JPG
 • IMG_9612.JPG
 • IMG_9625.JPG
 • IMG_9626.JPG
 • IMG_9632.JPG
 • IMG_9644.JPG
 • IMG_9655.JPG
 • IMG_9662.JPG
 • IMG_9666.JPG
 • IMG_9673.JPG
 • IMG_9681.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2017-03-31

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!