Powiat Sępoleński

Treść Główna

61 posiedzenie zarządu powiatu

Dnia 13 i 15 marca br. odbyło się dwuczęściowe 61. posiedzenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Zarząd obradował zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 
Zarząd zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu 60/2017.

Następnie zarząd podjął uchwały w sprawach:
1)    uchwała Nr 61/140/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Sępoleńskiego z tytułu opłaty za usuniecie i przechowywanie pojazdu;
2)    uchwała Nr 61/141/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sośno do roku 2020”
3)    uchwała Nr 61/142/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert;
4)    uchwała Nr 61/143/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;
5)    uchwała Nr 61/144/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.

W kolejnym punkcie zarząd zapoznał się z wystąpieniem i prezentacją Dyrektora Zarządu Drogowego w sprawie wystąpienia przełomów drogowych na drogach – podjęcie działań zmierzających do opracowania wieloletniego programu remontu i budowy dróg powiatowych.
Następnie przyjęto informacje w sprawie:
1)    wniosków z zebrań sołeckich z terenu Gminy Więcbork,
2)    organizacji pracy w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku – informacja Dyrektor CAPOW.
Na koniec I części posiedzenia zarząd zatwierdził materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.
Dnia 15 marca 2017 – zarząd podjął uchwałę Nr 61/145/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Sępoleński nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-03-17
 • IMG_9397.JPG
 • IMG_9386.JPG
 • IMG_9389.JPG
 • IMG_9390.JPG
 • IMG_9393.JPG
 • IMG_9394.JPG
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-03-17

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!