Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Ścieżka nawigacyjna

Wyszukiwanie

Opcje wyszukiwania

Ikony społecznościowe

Treść strony

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 2 grudnia 2016 r., o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Sośnie odbyło się spotkanie Konwentu Powiatu Sępoleńskiego.

Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.:

 • Przedstawienie propozycji kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 • Działania na rzecz powstania lokalnych form opieki całodobowej np. szpitalny oddział długoterminowy w formie zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-leczniczego.
 • Informacja na temat budowy chodników w poszczególnych gminach Powiatu Sępoleńskiego wzdłuż dróg powiatowych oraz przeprowadzenia wspólnych inwestycji drogowych przez samorządy gminne i samorząd powiatowy w roku 2017.
 • Przekazanie informacji z konferencji pt. „Dzielnicowy bliżej nas” zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, która odbyła się
  w dniu 18 listopada br.
 • Sprawy związane z organizacją corocznych „Stołów Wigilijnych”, planowanych
  na dzień 17 grudnia br. w Sośnie.
 • Przekazanie informacji Kuratora Oświaty o spotkaniu dotyczącym reformy oświaty, które ma odbyć się 5 grudnia br. o godzinie 1630 w Centrum Kultury i Sztuki
  w Sępólnie Krajeńskim.
 • Informacja na temat nagrody Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz Przedsiębiorczości”.
 • II edycja Targów Pracy i Edukacji, która będzie organizowana w dniu 22 lutego
  2017 r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-12-02
wyświetl galerię w Cooliris
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Kajeńskim

Dnia 30 listopada 2016r. w sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się sesja Rady Miejskiej.

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Kajeńskie na 2016 rok,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,
 • określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,
 • wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie  opadami komunalnymi,
 • pozbawienia statusu pomnika przyrody,
 • przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • ustalenie opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie,
 • przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 77 i nr 72/2 obręb Trzciany gm. Sępólno Krajeńskie,
 • przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie”,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim i nadania mu statutu,
 • wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-12-02
Zajęcia Mikołajkowe
wyświetl galerię w Cooliris
Wystartowała Sępoleńska Liga Futsalu!

25 listopada 2016r. wystartowała Sępoleńska Liga Futsalu. Rozgrywki poprzedziło uroczyste otwarcie. Organizatorami rozgrywek jest Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, współorganizatorami są Gmina Sępólno Krajeńskie oraz MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie. Na otwarciu obecni byli: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Franciszek Lesinski, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku Tomasz Dobrowolski oraz Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Tomasz Marciniak. Rozgrywki oficjalnie otworzył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.

Liga została zorganizowana dzięki wsparciu sponsorów takich jak: Zakład Ogólnobudowlany Michał Trociński, Hurtownia Materiałów Budowlanych Stan - Bud Stanisław Jurenczyk, Lemar Kuchnie, Zakład Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim, Firma Kapost, Bank Spółdzielczy w Więcborku oraz Hurtownia Sportowa PAAK w Bydgoszczy. Patronatem Medialnym rozgrywki objęli serwis Liga TV, Gazeta Pomorska, Wiadomości Krajeńskie oraz portal Nasza Liga Powiatowa. Partnerem technicznym rozgrywek jest Hurtownia Sportowa PAAK w Bydgoszczy.

Już na pierwszym meczu rozgrywek pojawiła się duża grupa kibiców oczekujących pierwszych spotkań ligowych. Tuż po uroczystym otwarciu do gry przystąpiły pierwsze dwa zespoły Seydak Team oraz Taxus Team. Zdecydowanym zwycięzcą pierwszego meczu był Seydak Team pewnie pokonując 6:2 swoich rywali. W piątek odbyły się jeszcze 3 spotkania. W sobotę i niedzielę publiczności zaprezentowały się kolejne zespoły uczestniczące w obecnym sezonie rozgrywkowym. Po dwóch kolejkach fazy kwalifikacyjnej widać, że do faworytów można zaliczyć drużyny: Seydak Team, Grom Barkowo, Team Trociński, Lemar Kuchnie oraz Rafgal - Julia. Kolejne spotkania pokażą czy, ktoś z pozostałych drużyn zbliży się do nich poziomem. Najbliższe mecze już w najbliższy piątek od godz. 18.00. W pierwszym meczu zagrają Grom Barkowo i Lemar Kuchnie. Patrząc na osiągnięte do tej pory wyniki mecz zapowiada się bardzo interesująco.

 

>>> FOTORELACJA <<<

 • autor: www.csir-sepolno.pl
wyświetl galerię w Cooliris
 • futsal_1_20161128_1372687417.jpg
 • futsal_1_20161128_1775870639.jpg
 • futsal_2_20161128_1706845955.jpg
 • futsal_3_20161128_1994274110.jpg
 • futsal_4_20161128_2017975023.jpg
 • futsal_6_20161128_1115564096.jpg
 • futsal_12_20161128_1014438329.jpg
 • futsal_7_20161128_1691855778.jpg
 • futsal_7_20161128_1286736776.jpg
 • autor: www.csir-sepolno.pl
Zapraszamy na spotkanie dotyczące reformy edukacji

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza do udziału w otwartych spotkaniach organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczących reformy edukacji. W  Powiecie Sępoleńskim, spotkanie odbędzie się 5 grudnia br. o godzinie 16:30 w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 4.
Zapraszamy!

Informacja dotycząca realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego.

Poniżej przedstawiamy Państwu prezentację dotyczącą informacji nt. realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego. 

Informacja o realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego
prezentacja pdf.pdf (PDF)
(dodano: 2016-11-25 12:25)
 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2016-11-25
XXVI Sesja Rady Powiatu

Dnia 25 listopada 2016 roku, o 8:00 rano, na sali sesyjnej odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Sesja przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem. Rada przyjęła informację Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami oraz sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informację o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia. 


Następnie Rada podjęła uchwały w sprawie:

 • zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2016, 
 • wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
 • wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim,
 • przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami        pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 • uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2016-2027 r ,
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.

W kolejnym punkcie Pan Sławomir Rekowski – Kierownik biura Stowarzyszenia LGD Nasza Krajna przedstawił sprawozdanie z działalności LGD „NASZA KRAJNA” a Pani E. Pierucka Dyrektor Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki” przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”:

Następnie informację o realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego przedstawiła Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Na koniec Starosta Sępoleński udzielił ustnej odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2016-11-25
wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_6800.JPG
 • IMG_6802.JPG
 • IMG_6803.JPG
 • IMG_6808.JPG
 • IMG_6814.JPG
 • IMG_6816.JPG
 • IMG_6820.JPG
 • IMG_6823.JPG
 • IMG_6826.JPG
 • IMG_6827.JPG
 • IMG_6831.JPG
 • IMG_6834.JPG
 • IMG_6835.JPG
 • IMG_6837.JPG
 • IMG_6841.JPG
 • IMG_6842.JPG
 • IMG_6844.JPG
 • IMG_6846.JPG
 • IMG_6852.JPG
 • IMG_6854.JPG
 • IMG_6856.JPG
 • IMG_6869.JPG
 • IMG_6873.JPG
 • IMG_6876.JPG
 • IMG_6879.JPG
 • IMG_6881.JPG
 • IMG_6887.JPG
 • IMG_6891.JPG
 • IMG_6892.JPG
 • IMG_6897.JPG
 • IMG_6898.JPG
 • IMG_6901.JPG
 • IMG_6903.JPG
 • IMG_6904.JPG
 • IMG_6906.JPG
 • IMG_6908.JPG
 • IMG_6909.JPG
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-11-25
Komisja Budżetu i Finansów

Dnia 24 listopada 2016 r. w biurze Rady Powiatu odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów Tematami spotkania było:

 • Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych w zakresie sportu, turystyki i organizacji pozarządowych.
 • Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
 • Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

W posiedzeniu komisji udział wzięli:

 • Piotr Kamiński - Przewodniczący Komisji
 • Zofia Krzemińska
 • Kazimierz Fiałkowski
 • Marek Chart
 • Jarosław Dera
 • Henryk Pawlina
 • Henryk Dąbrowski
 • Barbara Bury

oraz

 • Wicestarosta - Andrzej Marach
 • Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski
 • Dyrektor Zarządu Drogowego - Edwin Eckert
 • Dyrektor PCPR - Elżbieta Maziarz-Rudnik
 • Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...) - Kamila Jabłońska
wyświetl galerię w Cooliris
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Dnia 24 listopada 2016 r. w biurze Rady Powiatu odbyło się posiedzenie Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej

Tematami spotkania było:

 • Przyjęcie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 • Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w 2015 roku.
 • Opiniowanie projektów uchwał.

W posiedzeniu komisji udział wzięli:

 • Zofia Krzemińska - Przewodnicząca Komisji
 • Danuta Zalewska
 • Marek Chart
 • Andrzej Marach
 • Barbara Bury

oraz

 • Elżbieta Maziarz - Rudnik - Dyrektor PCPR
 • Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...)
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-25
wyświetl galerię w Cooliris
Konsultacje w Kamieniu Krajeńskim

TPF Sp. z o.o., działając w imieniu Gminy Kamień Krajeński organizuje przy współudziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Bydgoszcz SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach opracowania pn,: „Budowa obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25” Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Termin spotkania: 7 grudnia 2016r., godz. 14.00

Miejsce spotkania: budynek Urzędu Miasta – parter,Sala Narad, Pl. Odrodzenia 3 Kamień Krajeński

Na spotkaniu zostanie zaprezentowany cel budowy obwodnicy, a także warianty przebiegu, które były analizowane. Podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, ankiety, zawierające sugestie i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych ze względów technicznych, prawnych i finansowych zostaną uwzględnione. Materiały do wglądu dostępne będą na spotkaniach informacyjnych oraz na stronie internetowej: portal.kamienkr.pl.

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU.

 • autor: Wojeciech Bilski, data: 2016-11-25
wyświetl galerię w Cooliris
Wyniki otwartego konkursu ofert – nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na posiedzeniu 25 listopada 2016 r. podjął uchwałę Nr 54/127/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku w Powiecie Sępoleńskim. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową i rekomendacją Komisji Konkursowej wybrał ofertę Fundacji „Civitas” z siedzibą w Nakle nad Notecią, która otrzyma dotację w wysokości 60.725,88 zł.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 ofert od organizacji pozarządowych. Z powodów formalnych została odrzucona 1 oferta. Z organizacją pozarządową, której Zarząd Powiatu przyznał dotację, zostanie zawarta umowa na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oferty niewymienione powyżej nie otrzymały dofinansowania.

UWAGA! Podmiot który otrzymał dotację prosi się o pilny kontakt z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w celu zawarcia stosownej umowy.

 

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursie.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-25
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 54/127/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku
 • autor: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski, data: 2016-11-25
Konsultacje w Sępólnie Krajeńskim

TPF Sp. z o.o., działając w imieniu Gminy Sępólno Krajeńskie
organizuje przy współudziale
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Bydgoszcz


SPOTKANIE INFORMACYJNE
w ramach opracowania pn,:
„Budowa obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego
w ciągu drogi krajowej nr 25”
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ)
z elementami Koncepcji Programowej
wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Termin spotkania: 6 grudnia 2016r., godz. 15.00

Miejsce spotkania: Centrum Aktywności Społecznej
ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim

 • Na spotkaniu zostanie zaprezentowany cel budowy obwodnicy, a także warianty przebiegu, które były analizowane
 • Ankiety podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, zawierające sugestie i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych ze względów technicznych, prawnych i finansowych zostaną uwzględnione
 • Materiały do wglądu dostępne będą na spotkaniach informacyjnych oraz na stronie internetowej: www.gmina-sepolno.pl

 

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU

wyświetl galerię w Cooliris
Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko:  Mgła

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, subregion południowo-wschodni

Ważność: od godz. 19:00 dnia 24.11.2016 do godz. 09:00 dnia 25.11.2016

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 50 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk:  Lech Buchert

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko:  Mgła

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, subregion południowo-wschodni

Ważność: od godz. 16:00 dnia 23.11.2016 do godz. 10:00 dnia 24.11.2016

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność
od 50 m do 200 m.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk:  Piotra Szewczak

Źródło informacji: IMGW-PIB,  

 • autor: Piotra Szewczak, data: 2016-11-23
„Złoty Klucz Przedsiębiorczości” – zapraszamy do składania wniosków

Nagroda Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz Przedsiębiorczości” została ustanowiona Uchwalą Zarządu Powiatu  w Sępólnie Krajeńskim Nr 113/287/2014  dnia 9 września 2014 roku.

Celem Nagrody jest prezentacja pozytywnego wizerunku oraz potencjału gospodarczego powiatu sępoleńskiego, promowanie aktywności przedsiębiorców na rynku gospodarczym, postaw proinwestycyjnych i innowacyjnych, a także upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki oraz promocja usług rynku pracy.

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą zgłaszać:

 • instytucje,
 • organizacje gospodarcze i zawodowe,
 • stowarzyszenia,
 • władze samorządowe gmin powiatu sępoleńskiego,
 • radni i zarząd powiatu sępoleńskiego,
 • oraz grupy mieszkańców powiatu (co najmniej 10 osób).

Wnioski można składać do 10 stycznia 2017 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 11 (pokój nr 38)

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-23
Do pobrania
Formularz zgłoszeniowy (DOC) (77kB)
(dodano: 2016-11-23 09:11)
Nowy Radiowóz w Sępoleńskiej Policji

Dnia 21 listopada 2016 roku na placu przy budynku sępoleńskiej komendy odbyło się uroczyste przekazanie nowego radiowozu dla Sępoleńskiej Policji. Podczas uroczystości kluczyki do nowego pojazdu służbowego Starosta Sępoleński Jarosław Tadych przekazał komendantowi sępoleńskiej policji. mł.insp. Paweł Zawada  podziękował przedstawicielom władz samorządowych za okazane wsparcie,  którzy w połowie sfinansowali zakup radiowozu, drugą połowę środków pokryła Komenda Główna Policji.

Nowy nabytek to nowoczesny samochód marki Kia Ceed wyprodukowany w 2016 roku. To auto specjalnie przygotowane na potrzeby policji. Radiowóz będzie wykorzystywany  w codziennej służbie przez funkcjonariuszy ogniwa patrolowo-interwencyjnego .

W uroczystym przekazaniu udział wzięli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski;

Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego - Wojciech Głomski;

Wójt Gminy Sośno - Leszek Stroiński;

Komendant Powiatowy Policji - mł.insp. Paweł Zawada

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinsp. Dariusz Jędrzejczak

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-23
wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_6694.JPG
 • IMG_6713.JPG
 • IMG_6714.JPG
 • IMG_6716.JPG
 • IMG_6724.JPG
 • IMG_6728.JPG
 • IMG_6734.JPG
 • IMG_6738.JPG
 • IMG_6750.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-21
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki.

Dnia 21 listopada 2016 r. w biurze Rady Powiatu odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki.

Tematami spotkania było:

 • Sprawozdanie z działalności LGD ,,Nasza Krajna”.
 • Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

W posiedzeniu komisji udział wzięli:

 • Franciszek Frőhlke - Przewodniczący Komisji
 • Kazimierz Fiałkowski
 • Andrzej Marach
 • Tomasz Fifielski
 • Jarosław Dera
 • Hanna Sobiechowska

oraz

 • Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • Wicestarosta - Andrzej Marach
 • Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg - Roman Krzysztofek
 • Dyrektor Zarządu Drogowego - Edwin Eckert
 • Sławomir Rekowski - Kierownik biura LGD „Nasza Krajna”
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-23
wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_6760.JPG
 • IMG_6765.JPG
 • IMG_6766.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-21
Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień 21 listopada, który ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia.

Praca socjalna to działalność wymagająca szerokiej wiedzy i umiejętności, a także odpowiedzialności, wrażliwości i zrozumienia dla ludzkich słabości.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wyrazy uznania i podziękowania za profesjonalne rozwiązywanie problemów społecznych. Życzymy zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_6653.JPG
 • IMG_6668.JPG
 • IMG_6671.JPG
 • IMG_6675.JPG
 • IMG_6682.JPG
 • IMG_6689.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-21
54. posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 21 listopada 2016 r. odbyło się 54. posiedzenie Zarządu Powiatu.

Podczas obrad Zarząd podjął uchwałę dotyczącą:

 • uchwalenia zmian w budżecie powiatu na rok 2016.

Ponadto zatwierdzono:

 • propozycję Komisji Stypendialnej dot. udzielenia częściowej refundacji czesnego dokształcającym się nauczycielom z placówek oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym,
 • materiały i projekty uchwał na XXVI sesje Rady Powiatu.
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-21
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-11-21
„Dzielnicowy bliżej nas”

Dnia 18.11.2016r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się  konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas”. W debacie wzięli udział Starostowie Powiatów Ziemskich i Prezydenci Miast na prawach powiatu woj. kujawsko-pomorskiego oraz Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji woj. kujawsko-pomorskiego. Uczestnikami narady byli również delegowani kierownicy dzielnicowych i dzielnicowi.

Głównym tematem konferencji było przedstawienie roli dzielnicowego w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w lokalnych społecznościach, w kontekście wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania służby dzielnicowego.

Program zawierał następujące tematy:

·    ogólna charakterystyka dzielnicowych woj. kujawsko-pomorskiego,
·    wprowadzone oraz planowane zmiany w zakresie funkcjonowania służb dzielnicowych, a także rozliczania z efektów służby,   
·    realizowane przedsięwzięcia jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie promowania roli dzielnicowego w lokalnych społecznościach,   
·    aplikacja „Moja Komenda” czym jest i jakie jest jej działanie,
·    Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
·    procedura „Niebieska Karta” – rola dzielnicowego oraz współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi,
·    programy profilaktyczne oraz zadania realizowane przez dzielnicowych w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-21
wyświetl galerię w Cooliris
 • 136-155262.jpg
 • 136-155264.jpg
 • 136-155265.jpg
 • 136-155266.jpg
 • 136-155268.jpg
 • 136-155269.jpg
 • 136-155270.jpg
 • 136-155271.jpg
 • 136-155273.jpg
 • autor: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl, data: 2016-11-18
Wspólne bezpłatne szkolenie dla organizacji z terenu powiatu sępoleńskiego

18 listopada 2016 roku o godzinie 10:00 w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu oraz pracowników samorządowych.


Pięć samorządów z terenu powiatu Sępoleńskiego (Gmina Kamień Krajeński, Gmina Sępólno Krajeńskie, Gmina Więcbork, Gmina Sośno oraz Powiat Sępoleński) w ramach dobrej współpracy zorganizowało i współfinansowało szkolenie dla organizacji pozarządowych nt. Realizacji zadań publicznych po nowelizacji z dnia 17 sierpnia 2016 r. związanej z wprowadzeniem nowych wzorów ofert, umów oraz sprawozdań z wykonania tych zadań.


Samorządy widząc dużą aktywność stowarzyszeń ich działania, sięganie po zewnętrze źródła finansowania, chciały w ten sposób pomóc stowarzyszeniom, w podniesieniu kompetencji i wiedzy nt. zmieniających się przepisów prawa. 


Szkolenie przeprowadził Pan – Paweł Werbowy - teoretyk i praktyk – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.


W spotkaniu udział wzięło 50 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów. Sali bezpłatnie użyczyła Gmina Sępólno Krajeńskie. O catering zadbał wspólnie Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim oraz Starostwo Powiatowe w Sępólnie.


Mamy nadzieję, że szkolenie przyniesie wymierne korzyści dla naszych organizacji pozarządowych i przyczyni się do jeszcze owocniejszej i efektywniejszej współpracy organizacji z samorządami gminnymi i powiatem.

 

 • autor: Kamila Jabłońska , data: 2016-11-21
wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_6624.JPG
 • IMG_6608.JPG
 • IMG_6612.JPG
 • IMG_6614.JPG
 • IMG_6619.JPG
 • IMG_6622.JPG
 • autor: Kamila Jabłońska , data: 2016-11-21
O prawdzie z Tomkiem Michniewiczem

W czwartek, w ramach cyklu spotkań autorskich Klubu Podróżnika,  sępoleńską bibliotekę odwiedził Tomek Michniewicz, podróżnik, reportażysta i fotograf. Dziennikarz opowiedział o swoich wyprawach m.in. do Pakistanu i USA, o których można przeczytać w jego najnowszej książce Świat równoległy. Podczas prawie dwugodzinnego spotkania uświadamiał słuchaczy o fałszywości przekazów medialnych i podróżniczych programach telewizyjnych. Opowiedział też o tym, jak wygląda życie w więzieniu San Quentin w Kalifornii.

„Każda kolejna podróż utwierdza mnie w przekonaniu, że istnieją dwa równoległe światy. Jeden, który wszyscy mamy w głowach, wdrukowywany nam przez lata. Drugi – ten rzeczywisty.” – takie motto przyświeca najnowszej książce Tomka Michniewicza Świat równoległy. Jest to zbiór reportaży o miejscach, ludziach, które znamy bardzo pobieżnie i jednostronnie. Dziennikarz znany z różnych audycji radiowych i programu telewizyjnego  „Inny świat” w TTV opowiedział sępoleńskiej publiczności o kulisach pracy reportera,  zwrócił uwagę na fałszywy, często wycinkowy obraz przekazów medialnych, a przy okazji obnażył współczesną branżę dziennikarską. – Tych ludzi z krańca świata, których widzimy w telewizji w różnych programach podróżniczych to tylko ikony. Ci ludzie to jedynie pozujący. Tak naprawdę nie można mówić o egzotyce, oni na co dzień są tacy sami jak my.Taka nie jest cała Afryka, cała Azja, cały Pakistan, a nawet cała Polska. Taki jest maleńki fragment- stwierdził podczas spotkania Michniewicz.

Gość wspomniał też o ciągle aktualnej kwestii postrzegania muzułmanów. - Mówi się, że muzułmanie to terroryści. Jednocześnie 80% ofiar wszystkich zamachów terrorystycznych to wyznawcy islamu. W Pakistanie nie spotkałem muzułmanki, która narzekałaby na przymus noszenia tych bezkształtnych, czarnych namiotów. Istnieje natomiast tak jak u nas ruch feministyczny. Dotyczy on na przykład tego, że muzułmanki chciałyby mieć prawo jazdy – powiedział podróżnik.

Interesującym fragmentem spotkania okazała się relacja z pobytu w San Quentin, więzieniu o zaostrzonym rygorze. Michniewicz dostał się tam po 8 miesiącach przygotowań, załatwianiu formalności, pozwoleń. Będąc już wewnątrz, w pierwszej chwili myślał tylko o wyjściu stamtąd. Zasady i hierarchie jakie panują wśród więźniów są szokujące. Tam, by przeżyć, trzeba być rasistą i wstąpić do gangu, nikt jednak nie powie o tym wprost. - Czujemy się bezpiecznie, gdy więzienia są pełne przestępców, bo żyjemy w nieświadomości, że najgroźniejsze gangi są kontrolowane zza krat. Nasze problemy polityczne są niczym w porównaniu do problemów tamtych ludzi - stwierdził Michniewicz. Gość Klubu Podróżnika swój monolog poparł licznymi fotografiami, które często musiał robić w ukryciu.

Podróżnik urzekł publiczność nie tylko tym, co miał do przekazania, ale również swoim radiowym głosem oraz dynamicznym sposobem wypowiadania się i silną charyzmą. Na koniec rozdał dziesiątki autografów i chętnie pozował do wspólnych zdjęć.

 • autor: Sandra Szymańska - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-11-18
wyświetl galerię w Cooliris
 • _DSC2926.JPG
 • _DSC2928.JPG
 • _DSC2930.JPG
 • _DSC2935.JPG
 • _DSC2937.JPG
 • _DSC2939.JPG
 • _DSC2942.JPG
 • _DSC2946.JPG
 • _DSC2949.JPG
 • _DSC2951.JPG
 • _DSC2955.JPG
 • _DSC2958.JPG
 • _DSC2959.JPG
 • _DSC2967.JPG
 • _DSC2970.JPG
 • _DSC2976.JPG
 • autor: Sandra Szymańska - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-11-17
„Czasami ludzie siebie odnajdują”

"Kocham dzień, w którym Cię poznałem. Kocham świat minionych dni spędzonych z Tobą, lecz najbardziej kocham Ciebie za to szczęście, które dajesz mi każdego dnia" –o wielkiej miłości, niesamowitym bólu i wierszach do ukochanego opowiadała żona, zmarłego w katastrofie smoleńskiej admirała Floty i dowódcy Marynarki Wojennej, Andrzeja Karwety.

Ostatni akcent XVIII Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej obfitował we wzruszenia i zadumę.Wyjątkową atmosferę w Bibliotece Publicznej im. J. Iwaszkiewicza zawdzięczamy spotkaniu z Marią Jolantą Karwetą, która dzięki poezji próbuje poradzić sobie z traumą po śmierci ukochanego męża i odnaleźć swoje miejsce w świecie.

„Jesteśmy chyba urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą. Pomyśl tylko, kochamy się tak, jak żadna znana mi para ludzi” – tak w liście napisał Andrzej Karweta, a jego żona podkreślała, że byli wyjątkową parą. 33 lata razem, od 11 marca 1977 roku, kiedy to, po dwóch latach przyjaźni, z bukietem przebiśniegów w dłoni, wyznał jej, co czuje. Miłość licealna, pierwsza i ostatnia. Tomik poezji pt. „Lustra” ma przypominać, jak niezwykłym i wielowymiarowym człowiekiem był jej mąż. To prezent dla niego. Stanowili jedność, bez siebie nie chcieli żyć, więc ona nie chciała żyć bez niego - Zazdrościłam prezydentowej Marii Kaczyńskiej, że miała szczęście zginąć razem ze swoim mężem – wyjawia. Wciąż kocha i tęskni. Dzięki poezji, stara się pokonać lęki i podkreśla, że Andrzej bardzo lubił jej wiersze…

Admirał floty Andrzej Karweta urodził się 11 czerwca 1958 roku w Jeleniu (obecnie dzielnica Jaworzna). Ukończył Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; był podchorążym na Wydziale Dowódczym, a w 1982 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski. W 2000 roku podczas manewrów US BALTOPS 2000, jako pierwszy Polak dowodził jednym z dwóch zespołów grupy taktycznej sił trałowo-minowych. Od 2004 roku, w reorganizowanych natowskich strukturach dowódczych, jako pierwszy polski oficer, objął stanowisko Narodowego Przedstawiciela Łącznikowego. Uhonorowany m.in. srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Dowódcy Okrętu Marynarki Wojennej”, Pierścieniem Hallera (będącym najwyższym wyróżnieniem Ligi Morskiej i Rzecznej. Pośmiertnie przyznano mu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W 1979 roku ożenił się z Marią Jolantą, mieli dwie córki Maję i Ewę oraz syna Kamila. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Trzy lata później został patronem 13. Dywizjonu Trałowców.

Wiersz pt. „Całość”

dłoń do dłoni

usta do ust

serce do serca

jak puzzle

dopasowani

 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-11-17
wyświetl galerię w Cooliris
 • _DSC2899.JPG
 • _DSC2876.JPG
 • _DSC2878.JPG
 • _DSC2884.JPG
 • _DSC2892.JPG
 • _DSC2896.JPG
 • _DSC2897.JPG
 • _DSC2898.JPG
Korzenie naszego losu…

Małgorzata Jarocińska, znana bydgoska popularyzatorka historii, w sępoleńskiej bibliotece wystąpiła w gawędzie historycznej pn. „Korzenie naszego losu – w 1050 rocznicę Chrztu Polski”.

 Pani Małgorzata kultywowaniem pamięci o ważnych wydarzeniach i naszych niezłomnych bohaterach narodowych zajmuje się od dawna. Kiedyś czyniła to jako nauczycielka w bydgoskich szkołach podstawowych i średnich. Obecnie podróżując po Polsce popularyzuje ojczystą historię i przypomina chlubne karty w dziejach naszego kraju, wygłaszając prelekcje i pisząc scenariusze przedstawień o tematyce historycznej.

Gawęda dotycząca początków państwa polskiego przypomniała słuchaczom, jak ważnym wydarzeniem w dziejach naszego narodu było przyjęcie chrztu. Decyzja naszego pierwszego historycznego władcy Mieszka I zdecydowała o całej późniejszej przyszłości kraju. Chrześcijańskie dziedzictwo bowiem, po dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski i Polaków.

Podziwialiśmy talent gawędziarski i olbrzymi zasób wiedzy historyczno – literackiej naszego gościa. Opowieść przeplatana była fragmentami wierszy polskich poetów obrazującymi omawiane wydarzenia.

Na koniec spotkania historyczka cierpliwie odpowiadała na nurtujące  słuchaczy pytania, co przeradzało się w kolejne opowieści.

 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-11-17
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj.
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Dnia 16 listopada w biurze rady powiatu odbyła swoje posiedzenie Komisja Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, której tematem były:

 • Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
 • Sprawozdanie służb z działalności za 10 m-cy 2016 r. KP Policji i KP PSP.
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego.
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu sępoleńskiego.

W obradach komisji udział wzięli:

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński

Andrzej Marach - Wicestarosta

Kazimierz Fiałkowski - Radny Rady Powiatu

Paweł Zawada - Komendant Powiatowy Policji

Tomasz Kabat - Komendant Powiatowy PSP

Marek Zieńko - z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Waldemar Kuszewski - Burmistrz Więcborka

Leszek Stroiński - Wójt Gminy Sośno

Jan Kropidłowski - Przedstawiciel Gminy Kamień Krajeński

Irena Miczko - Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Magdalena Czerkawska - Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii

Małgorzata Majewska - Inspektor Weterynarii

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-16
wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_6585.JPG
 • IMG_6588.JPG
 • IMG_6594.JPG
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-16
Turniej Strzelecki z okazji Święta Niepodległości

Dnia 11 listopada o godzinie 12:00 na terenie strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim odbył się Turniej Strzelecki organizowany z okazji Święta Niepodległości.

Poniżej wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:

Tarcza ozdobna Goodmills Kamionka

I miejsce Antoni Stormowsi

II miejsce Marek Rzepinski

III miejsce Zbigniew Madej

Tarcza Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha

I miejsce Marek Rzepiński

II miejsce Iwona Klosak

III miejsce Antoni Stormowski

Tarcza Budowlańca sponsor Antoni Stormowski

I miejsce Marek Rzepinski

II miejsce Jarosław Tadych

III miejsce Stanisław Łukaszewicz

Strzelanie do kura - wygrał Wiesław Szymańczak

 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-16
wyświetl galerię w Cooliris
 • 20161111_160934_HDR.jpg
 • 20161111_161156_HDR.jpg
Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej

12 listopada 2016r. na hali Krajna Arena odbył się Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Święta Niepodległości. Patronat nad turniejem objął Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.  W zmaganiach wzięło udział 9 drużyn. Po 6-godzinnej rywalizacji udało się wyłonić zwycięzcę. Niepokonani w turnieju okazali się zawodnicy Duko, którzy w drodze po zwycięstwo stracili tylko 1 seta. Zawody przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Rywalizacja była bardzo zacięta, a pojedynki niezwykle emocjonujące. 

 

Zespoły na początku rozlosowane zostały do 3 grup, w których rywalizowały ze sobą systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajęły 1 i 2 miejsce w grupach uzyskały awans do półfinału. Dodatkowo zespoły z ostatnich miejsc w rozgrywały mecze o miejsca 7-9.

GRUPA A

 

Lp. Nazwa drużyny    1       2       3    Punkty Sety Miejsce
1. Urząd Miejski Sępólno X 2:1 2:0 4 4:1 I
2. Bad Boys&Girls 1:2 X 2:0 3 3:2 II
3. Hunters 0:2 0:2 X 2 0:4 III

 

GRUPA B

 

Lp. Nazwa drużyny    1       2       3    Punkty Sety Miejsce
1. Calato 0:2  2:1  3  2:3  II
2. Reha Team  2:0 2:0  4 4:0
3. Amatorzy 1:2 0:2 X 2 1:4 III

 

GRUPA C

 

Lp. Nazwa drużyny    1       2       3    Punkty Sety Miejsce
1. Hesz X 0:2 1:2  2 1:2 III
2. Duko  2:0 X 2:1  4 4:1 I
3. Urząd Marszałkowski 2:1 1:2 X 3 3:3 II

 

PÓŁFINAŁY

A1 - B2

Urząd Miejski     2:1     Calato

B1 - C2

Reha Team     0:2     Urząd Marszałkowski

C1 - A2

Duko     2:0     Bad Boys&Girls

 

Zwycięzcy rywalizowali ze sobą w grupie o miejsca 1-3, przegrani o miejsca 4-6.

 

MIEJSCA 1-3

Lp. Nazwa drużyny    1       2       3    Punkty Sety Miejsce
1. Urząd Miejski Sępólno X 0:2 0:2  2 0:4 III 
2. Urząd Marszałkowski  2:0 0:2  3 2:2 II 
3. Duko 2:0 2:0 X 4 4:0 I

 

MIEJSCA 4-6

Lp. Nazwa drużyny    1       2       3    Punkty Sety Miejsce
1. Calato X 1:2 2:0  3 3:2  II 
2. Reha Team   2:1 X 2:0  4 4:1
3. Bad Boys&Girls 0:2 0:2 X 2 0:4 III

 

MIEJSCA 7-9

Lp. Nazwa drużyny    1       2       3    Punkty Sety Miejsce
1. Hunters  X 0:2 1:2  2 1:4 III 
2. Amatorzy  2:0 0:2 3 2:2  II 
3. Hesz 2:1 2:0 X 4 4:1 I

 

Mecze rozgrywane były do 2 wygranych setów, do 19 punktów. W przerwie między meczami na zawodników czekał ciepły posiłek.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

I miejsce - DUKO

II miejsce - Urząd Marszałkowski

III miejsce - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

IV miejsce - Reha Team

V miejsce - Calato

VI miejsce - Bad Boys&Girls

VII miejsce - Hesz

VIII miejsce - Amatorzy Nakło

IX miejsce - Hunters

Turniej odbył się w ramach zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa i rekreacji". Zadanie współfinansowane było przez Gminę Sępólno Krajeńskie. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary, a najlepszą trójkę nagrodzono medalami. Uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników, a przede wszystkim sportowego ducha walki. Już teraz zapraszamy na kolejny turniej, który odbędzie się w styczniu z okazji Rocznicy Wyzwolenia Sępólna.

 

>>>FOTOGALERIA<<<

 • autor: Beata Bukolt
wyświetl galerię w Cooliris
Spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Seniora"

Z okazji Światowego Dnia Seniora w imieniu Władz Samorządowych Gminy Sępólno Krajeńskie i Powiatu Sępoleńskiego przekazujemy wszystkim seniorom najserdeczniejsze życzenia pogody ducha, radości, satysfakcji z przeżytych lat, szacunku i życzliwości otaczających ludzi.

Światowy Dzień Seniora jest doskonałą okazją do wspólnego świętowania zwrócenia uwagi na problemy i troski ludzi starszych.  To właściwy moment, aby docenić i podkreślić potencjał wiedzy, doświadczenia, wartości i aktywności społecznej Seniorów, z którego mogą czerpać młodsze pokolenia.

 

 

W tak uroczystym dniu Starosta Sępoleński, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej przekazali wszystkim Seniorom życzenia jak najwięcej zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia planów i marzeń.

 

Podczas uroczystości Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kazimierzem Jagodzińskim wręczli Seniorom listy gratulacyjne. 

wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-14
53. Posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 14 listopada 2016 r. odbyło się 53. posiedzenie Zarządu Powiatu.

Podczas obrad Zarząd podjął uchwały dotyczące m.in.:

 • zatwierdzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017-2027;
 • zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok;
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 r.;
 • powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku w powiecie sępoleńskim oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Ponadto przyjęto informację w zakresie:

 • projektów planowanych do realizacji w ramach Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego.

Zarząd Powiatu zatwierdził materiały i projekty uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-11-14
Święto Niepodległości w Sępólnie Krajeńskim

Uroczyście obchodzono w Sępólnie rocznicę odzyskania niepodległości. Po stu dwudziestu trzech, a po stu czterdziestu ośmiu latach na terenach pogranicza Wielkopolski i Pomorza, na których leży Sępólno, zawitała Wolność. Wolność nie przyszła sama, przez te lata każde pokolenie Polaków z bronią w ręku starało się "wybić na niepodległość". Insurekcja kościuszkowska, wojny napoleońskie, Powstanie Listopadowe, następnie Styczniowe, Wiosna Ludów, która obudziła świadomość narodową wielu narodów Europy, na koniec Powstanie Wielkopolskie i Powstania Śląskie doprowadziły do powstania Drugiej Rzeczpospolitej w 1918 roku. 11 listopada, dzień w którym Rada Regencyjna przekazała pełnię władzy Józefowi Piłsudskiemu, zbiegł się z dniem zakończenia Wojny Światowej, która na lata zmieniła mapę polityczną Europy.

Świat nie od razu uznał nowo powstałe Państwo Polskie i odrodzona Polska musiała wywalczyć sobie prawo istnienia w wojnie na wschodzie i powstaniach na zachodzie ogromnym wysiłkiem, daniną krwi tysięcy poległych żołnierzy i pomordowanych cywilów. Dzięki determinacji rządzących, którzy potrafili spory i różnice polityczne odsunąć na dalszy plan i ogromnemu patriotyzmowi Polaków udało się w ciągu zaledwie dwudziestu lat zbudować państwo, niepozbawione problemów, wewnętrznie skłócone, ale państwo, w którym pobudowano Gdynię, najnowocześniejszy port i miasto nad Bałtykiem, w ciągu niecałych dwóch lat, poczynając od karczowania lasu postawiono kilkutysięczne miasto Stalowa Wola, z nowoczesnymi zakładami zbrojeniowymi.

Święto Niepodległości Polski uchwałą Sejmu ustanowiono w 1937 roku i przed wojną było obchodzone zaledwie dwa razy. Za sprawą Niemiec i Rosji Bolszewickiej w 1939 roku utraciliśmy ponownie niepodległość. Podczas istnienia, różnie dzisiaj ocenianej, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Święto Niepodległości było przemilczane. Po wielu latach w 1989 roku Sejm ponownie ustanowił 11 listopada Świętem Narodowym, które obchodzimy do dziś.

Tegoroczne obchody święta w Sępólnie rozpoczęły się od przemarszu pocztów sztandarowych, delegacji, władz miasta i powiatu oraz mieszkańców pod pomnik Chrystusa Króla, gdzie po przemówieniu Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Waldemara Stupałkowskiego, złożeniu wiązanek i wieńców, kolumna udała się na pl. Wolności, by pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych mieszkańców powiatu złożyć kwiaty. Stamtąd pomaszerowano do kościoła, gdzie w intencji Ojczyzny ks. prałat Henryk Lesner odprawił mszę święta.

Po mszy na ulicy Studziennej mieszkańcy mieli okazję do wzięcia udziału w raucie, zorganizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki, który swoją obecnością zaszczycił Marszałek i żołnierze Pułku Piechoty Wielkopolskiej z Bydgoszczy.

Niewątpliwie najjaśniejszymi gwiazdami rautu byli Pola Negri i Jan Kiepura, oblegani przez licznych fanów chcących dostać autograf lub zrobić sobie z nimi zdjęcie.

Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali:Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Radę Powiatu Sępoleńskiego, Przewodniczący Marek Chart oraz Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frőhlke. Z ramienia Zarządu Powiatu uczestniczyli: Danuta Zalewska oraz Katarzyna Kolasa. 

 • autor: Andrzej Osowski - e-krajna, data: 2016-11-12
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Andrzej Osowski - e-krajna, data: 2016-11-11
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2016-11-11
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Maciej Bór - Radio Weekend.fm, data: 2016-11-11
Uroczyste obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości W Więcborku

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Więcborku rozpoczęły się od przemarszu ulicami miasta pod pomnik Orła Białego, by oddać hołd pamięci tych pokoleń, które walczyły o odbudowę niepodległej Polski.

Kolumna złożona z pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych, szkół, kompanii honorowych służb mundurowych, organizacji politycznych i społecznych oraz mieszkańców Gminy przemaszerowała ulicami miasta w asyście Więcborskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Karola Koziela i klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku.

Na zaproszenie władz samorządowych żołnierze Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z Bydgoszczy pełnili asystę honorową pod Pomnikiem Orła Białego.

Waldemar Kuszewski Burmistrz Więcborka wygłosił przemówienie, po którym starszy kadet Mateusz Hys poprowadził ceremonię ślubowania uczniów I klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku.

Następnie delegacje złożyły wiązanki  kwiatów pod pomnikiem Orła Białego oddając hołd poległym w walkach o niepodległość naszego kraju.

Po uroczystościach na więcborskim rynku wszyscy udali się na Mszę Św. w intencji ojczyzny, w której bardzo licznie uczestniczyli mieszkańcy Miasta i Gminy Więcbork.

Każdy, kto pozostał po mszy w kościele mógł wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu więcborskiego Chóru Lutnia pod batutą Karola Szmidt.

Władze Samorządowe Powiatu Sepoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach. 

 • autor: www.wiecbork.eu, data: 2016-11-12
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: www.wiecbork.eu, data: 2016-11-11
Podsumowanie Gminnego Konkursu "Estetyka Zagrody"

Dnia 9 listopada 2016 roku o godzinie 11:00 w świetlicy wiejskiej w Wilkowie odbyło się spotkanie podsumowujące Gminny Konkurs "Estetyka Zagrody" , którego jednym ze sponsorów był Powiat Sępoleński.

Celem konkursu było podnoszenie wiedzy ekologicznej mieszkańców wsi, poprawa estetyki zagrody wiejskiej i wsi, minimalizowanie negatywnego oddziaływania zagrody  wiejskiej na środowisko oraz poprawa stanu sanitarnego wsi. Wykorzystywanie zdobytych na szkoleniach i pokazach wiadomości we własnym gospodarstwie. Wdrażanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Wyzwalanie  „pozytywnego i budującego współzawodnictwa” dzięki któremu następuje poprawa wizerunku polskiej wsi.

 

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Jarosław Tadych.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-10
wyświetl galerię w Cooliris
Spotkanie z Rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

W dniu 4 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie z dr Krzysztofem Kannenbergiem Rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Omówiono możliwości współpracy Uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu naszego powiatu. W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa patronacka pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie i Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim.W najbliższym czasie będą prowadzone rozmowy z innymi szkołami podległymi pod Powiat Sępoleński.

Przedmiotem umowy będzie określenie zasad współpracy w ramach patronatu nad Szkołami. Patronat ma na celu sprawowanie przez Uczelnię opieki naukowo-dydaktycznej nad szkołą poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne. Uczelnia umożliwi udział młodzieży w wykładach, warsztatach i spotkaniach z kadrą naukową i studentami.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Wicestarosta - Andrzej Marach;

Dyrektor Wydziału Edukacji (...) - Gabriela Malczewska;

Krzysztof Kannenberg - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi;

Tomasz Cyganek - Dyrektor LO w Sępólnie Krajeńskim;

Marian Basa - Dyrektor ZSCKR w Sypniewie.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-10
wyświetl galerię w Cooliris
  • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-04
  • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-04
… „W imię dziecka” – DKK o moralnych dylematach

W środę, 26 października, Dyskusyjny Klub Książki omawiał powieść IanaMcEwana „W imię dziecka”. Bohaterką książki jest 60-letnia Fiona May, sędzina specjalizująca się w prawie rodzinnym. Kobieta przechodzi kryzys małżeński.  Na domiar złego otrzymuje trudną sprawę dotyczącą chorego na białaczkę 17-letniego świadka Jehowy, któremu życie może uratować jedynie transfuzja krwi. Fiona musi zdecydować czy wydać wyrok sprzeciwiający się religii chłopca i uratować mu życie, czy uszanować decyzję rodziców i pozwolić mu umrzeć.

Podczas spotkania klubowicze dostrzegli jak wiele trudnych wyborów musi dokonać w życiu człowiek. Dylematy, przed którymi staje, dotyczą nie tylko błahych spraw codziennych, ale też moralności, etyki, religii. Postać bohaterki książki dobitnie pokazuje, że częstodecyzje, które podjęliśmy przynoszą nieoczekiwane konsekwencje.

Omawiana książka wywołała ożywioną dyskusję i skłoniła czytelników do głębokiej refleksji. Lektura ta zapadnie w pamięć przede wszystkim dlatego, że poruszane w niej problemy dotyczą każdego z nas.Kolejna spotkanie odbędzie się 23 listopada o godz. 17:00. Porozmawiamy o książce DoritRabinyan „Żywopłot”. Już dziś serdecznie zapraszamy.

 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-11-09
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-11-09
30-lecie twórczości artystycznej Józefa Walczaka

Piękną uroczystość dla więcborskiego artysty ludowego Józefa Walczaka przygotowali pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Okazją było 30-lecie pracy twórczej rzeźbiarza znanego, nie tylko u nas ale i w całej Polsce oraz po za jej granicami. Na Benefis przybyło wielu znakomitych gości, bliskich pana Józefa Walczaka, jego przyjaciół, znajomych a także przedstawicieli lokalnych władz, stowarzyszeń twórców ludowych i muzeów.

Przybyłych na uroczystość powitała dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku Joanna Soja-Tońska. Ona także odczytała wzruszający i pełen uznania list gratulacyjny od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i wręczyła go wraz z upominkiem panu Józefowi Walczakowi. Po jej krótkim wystąpieniu zebrani pospieszyli z życzeniami i gratulacjami dla jubilata. 

W imieniu władz powiatowych życzenia składał Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach. Przy okazji można było posłuchać wspomnień pana Maracha z lat, gdy był burmistrzem Więcborka i znakomicie układała się współpraca z rzeźbiarzem, który już w tamtym czasie był uznanym artystą a doroczne więcborskie nagrody, Rycerze, trafiały niemal co roku w ręce pana Walczaka.

Kolejnymi gośćmi, którzy uhonorowali benefisanta byli Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski i przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Witczak. Po nich głos zabrał Zygmunt Kędzierski, przyjaciel państwa Walczaków i prezes Regionalnego Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki wręczyli także: prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Bydgoskiej Zofia Świerczewska, przewodnicząca Rady Powiatu Sępoleńskiego i przewodnicząca Rady Gminy w Więcborku kilku kadencji Anna Szuca, w imieniu dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Marcin Łangowski, panie z koła hafciarskiego "Igłą malowane", przyjaciele i rodzina państwa Walczaków a także dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.

 • autor: Paweł Szydeł - portal e-krajna, data: 2016-11-07
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2016-11-06
Spotkanie autorskie z Tomaszem Michniewiczem

Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim zaprasza na spotkanie autorskie, którego bohaterem będzie Tomasz Michniewicz - dziennikarz, reportażysta, fotograf, organizator wypraw i ekspedycji. Autor czterech bestsellerowych reportaży książkowych, programu telewizyjnego „Inny świat” w TTV oraz kilku audycji radiowych(m.in. w Jedynce, Trójce i Radiu Zet).

Najlepiej czuje się w dżungli i na pustyni, nie wyobraża sobie życia bez muzyki i podróży.Z plecakiem przejechał 52 kraje. Mieszkał z Pigmejami na pograniczu Kongo i Kamerunu, odwiedził więzienie San Quentin i bazę NASA, rozbił gang handlarzy kością słoniową i ścigał przemytników dzieł sztuki w Kambodży. Nurkował z rekinami,  relacjonował Igrzyska w Pekinie oraz przebieg wyborów prezydenckich w USA.

Spotkanie z Tomaszem Michniewiczem odbędzie się 17 listopada o godzinie 17:00. Zapraszamy!

 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-11-08
wyświetl galerię w Cooliris
DOTYCZY ZAMIESZCZENIA BANERA KOMASOWANI.PL

Do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego

PETYCJA

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL  ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.

Treść dokumentu:

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w interesie publicznym, wnoszę petycję do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Przedmiotem petycji są wartości wymagające szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tytuł petycji:

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL  ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.

Treść petycji:

W związku z naborem wniosków w ramach tzw. Programu "Rozwoju" Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) na kontrowersyjny proceder: „SCALANIE GRUNTÓW”, zwany również podstępnie i przewrotnie: „ODNOWĄ WSI, NOWYMI PERSPEKTYWAMI DLA ROZWOJU WSI, KOMASACJĄ, KONSOLIDACJĄ GRUNTÓW, WYMIANĄ GRUNTÓW oraz tzw. „Wsparciem na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,

składamy petycję o:

umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL  ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.

Kilka banerów w zależności od układu Państwa Strony do wyboru w załączeniu.

Link: http://www.komasowani.pl/

Petycja ma charakter niekomercyjny, non profit  i jest pro publico bono.

Scalanie gruntów jest koniem trojańskim dla CETA, TTIP, GMO oraz wielkopowierzchniowej wyprzedaży-grabieży Polskiej Ziemi, nie w formie okruchów ale wielkich kawałków "POLSKIEGO TORTU".

Miejcie Państwo na względzie stanowisko waszych wyborców, którzy w zdecydowanej większości bardzo negatywnie mogą ocenić tę próbę zawłaszczenia ich własności, ukrytą podstępnie i przewrotnie pod oficjalnymi hasłami tzw. "poprawy warunków gospodarowania".

Liczne skargi, zastrzeżenia oraz sprawy prowadzone to tej pory min. przez Prokuraturę, Policję, Samorządowe Kolegia Odwoławcze oraz Wojewódzkie Sądy Administracyjne, w obecnie trwających "scaleniach gruntów", świadczą o zupełnie odmiennych konsekwencjach, niż przedstawiają to oficjalnie zainteresowani beneficjenci i decydenci w sprawie scalania gruntów.

Skutki scalania gruntów do tej pory w zdecydowanej większości znanych nam przypadków są negatywne.

Mamy nadzieją, że Państwo będąc zobowiązani prawnie do przeciwdziałania hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg, wniosków i petycji lub dostarczania informacji do publikacji w granicach prawem dozwolonych, odpowiecie pozytywnie na petycję i umieścicie na swoich stronach wybrany baner wraz z linkiem: http://www.komasowani.pl/

Z poważaniem

Andrzej Szumski

Nieformalne Towarzystwo

Osób Poszkodowanych

Scalaniem Gruntów

KOMASOWANI.PL

wyświetl galerię w Cooliris
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sępólnie Krajeńskim

Władze Samorządowe Gminy Sępólno Krajeńskie

zapraszają

mieszkańców, organizacje społeczno-polityczne, delegacje, poczty

sztandarowe i uczniów poszczególnych szkół do wzięcia udziału 

w dniu 11 listopada 2016 r. w uroczystości  związanej  z 

98 ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.


Jednocześnie zwracają się z apelem do Mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie o wywieszenie flag państwowych na swoich budynkach.

Porządek obchodów:
9:10  - zbiórka uczestników przed Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
9:20 - wymarsz wraz z orkiestrą pod Pomnik
9:30 - zaciągnięcie wart honorowych pod Pomnikiem Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla, wystawienie wart honorowych
9:40 – wystąpienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, złożenie wiązanek
10:00 – Msza  święta za Ojczyznę w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim.
 

 • autor: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski, data: 2016-11-07
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Więcborku.
wyświetl galerię w Cooliris
Zaproszenie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku serdecznie zaprasza rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego na pierwsze spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 16 listopada 2016r. (środa), o godz. 16:10 w siedzibie PCPR-Więcbork, ul. Starodworcowa 8. Spotkanie poprowadzi psycholog-Pani Aleksandra Mueller.

Wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego, chętnych do wzięcia udziału w grupie wsparcia prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie: (52) 389-85-01 lub (52) 389-75-75, e-mailem:poczta@pcprwiecbork.pl lub osobiście w siedzibie PCPR-pokój Nr 3.

Szczegółowych informacji udziela Pani Bogusława Szczęsna, nr tel. j/w, pokój nr 3.

                  

 • autor: Bogusława Szczęsna, data: 2016-11-07
Uwaga! Szkolenia!
wyświetl galerię w Cooliris
XVIII Powiatowy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - program.

XVIII Powiatowy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

6.11.2016 – 13.11.2016

 

motto: ,,Gdzie chrzest tam nadzieja 966-2016”

 

Niedziela - 6.11.2016

 

Sępólno Kraj.

godz. 10:00 – Msza św. inaugurująca XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – Kościół

                     parafialny

 

Więcbork

godz. 15:00 – „ Zginął za prawdę. Narodził się dla nieba!”- wystawa fotografii z życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki z okazji 32 rocznicy śmierci. Ekspozycja towarzysząca : „ Motywy sakralne w lokalnym rękodzielnictwie” – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna –współorganizator Krajeński Park Narodowy

godz. 16:00 – Benefis Józefa Walczaka z okazji 30–lecia twórczości artystycznej połączony z prezentacją prac i dorobku artystycznego Twórcy – sala lustrzana Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku 

 

Kamień Kraj.

godz. 15:00 – XVII Powiatowe spotkanie z Pieśnią Religijną – sala widowiskowa Miejsko- Gminny

                    Ośrodek Kultury

 

Wąwelno

godz. 11:00  -    Msza Św. z oprawą muzyczną i Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu

                        chóru Cantabile   -  Kościół parafialny

 

 

Poniedziałek – 7.11.2016

Sępólno Kraj.

godz. 18:00 –   Wernisaż wystawy fotograficznej „Okno na świat” w obiektywie uczniów Zespołu

                      Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim” – Biblioteka Publiczna

Wiśniewa

godz. 16:00 – „Wielcy i mali tego świata” wspomnienia o św. Janie Pawle II – świetlica wiejska,

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

Wałdowo

godz. 10:00 – „Ziarenko prawdy” – kompas wartości moralnych – ARTIK, Centrum Kultury i Sztuki w   Sępólnie Kraj.

Wtorek – 8.11.2015

Sępólno Kr.

godz. 10:00 –  „ Święci uśmiechnięci” – zajęcia literackie dla dzieci – Biblioteka Publiczna

godz. 15:30 – „Płomień Pamięci” – zajęcia ceramiczne dla dzieci – Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

godz. 17:00 – „Niedźwiedź” i” Oświadczyny” dwie najczęściej grywane

jednoaktówki Czechowa ,ukazujące komizm zręcznie wpleciony w codzienne życie i

perypetie bohaterów , w wykonaniu aktorów sceny bydgoskiej Wandy Dolman-Rzyskiej     i Eugeniusza Rzyskiego–w nowym cyklu „ Teatr przy stoliku”-  Biblioteka Publiczna

 

Więcbork

 godz. 16:00 – „ Chrzest - prawo kanoniczne a człowiek XXI wieku- trudne pytania”- spotkanie z

                      ks. Marcinem Wierzchosławskim z okazji 1050-lecia Chrztu Polski –Miejsko Gminna

                      Biblioteka Publiczna

Sośno

Godz. 10:00 – „Papież św. Jan Paweł II na znaczkach świata” – otwarcie wystawy filatelistycznej

                      Zbigniewa Gnyszka – sala GDK w Sośnie

Skarpa

godz. 16:00 – „Serce otwarte dla każdego”

        – spotkanie międzypokoleniowe’

        - wystawa „Kronikarze   piszą Chrzest Polski”

         – świetlica wiejska, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

Lutowo

godz. 16:00 – „Nasz Pan – nasza Nadzieja” –spotkanie międzypokoleniowe

        – Wiejski Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

Świdwie

godz. 16:00 – „Pieśń nad pieśniami” – muzyczne spotkanie

        – świetlica wiejska, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

            

Środa – 9.11.2016

 

Sępólno Kr.

godz. 16:00 – „Śpiewajmy Panu” – Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej – Centrum Kultury i 

                    Sztuki - sala kinowa

godz. 17:00 – „Co wielki Bóg nam dał? – Listy do Boga” – akcja społeczna

       – Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

godz. 17:00 – „Geneza i znaczenie chrztu Polski” - wykład  Waldemara Rozynkowskiego prof.

                      w Zakładzie Historii Średniowiecza w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w

                     Toruniu – Biblioteka Publiczna.

godz. 18:00 – „Chwalmy Pana śpiewem i tańcem”

       – świetlica OSP, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

 

Więcbork

godz. 10:30 –  „Światowe Dni Młodych 2016” – spotkanie z ks .Tomaszem Klafetką

                      Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ul. Hallera 22; współorganizator: Liceum

                      Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Więcborku.

      

Czwartek – 10.11.2016

 

Sępólno Kraj.

godz. 12:15  Z kart historii : lekcja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn.

 „ Droga do niepodległości 1918 roku” –, którą  poprowadzi dr Przemysława Wójtowicza z delegatury IPN w Bydgoszczy – Biblioteka Publiczna 

 

Więcbork

godz. 16:30 –  „Jesteśmy Polką i Polakiem” – zajęcia w Akademii Skrzata, Miejsko – Gminny

                     Ośrodek Kultury w Więcborku

 

 

Piątek – 11.11. 2016

Sępólno Kraj.

godz. 10:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny – kościół parafialny

 

Włościbórz

godz. 10:00 – „Chcemy być światłem” – zabawy animacyjne

      – ARTIK, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

Lutówko

godz. 16:00 – „Jesteś radością mojego życia” – koncert skrzypcowy,

      - wystawa „Kronikarze piszą Chrzest Polski”,

     – świetlica wiejska, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

Wysoka Krajeńska

Godz. 16:00 –„Dzielimy razem trudności wszelkie” – miłość, cierpienie, tolerancja

        – świetlica wiejska, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

 

Wałdówko

godz. 17:00 – „Droga nadziei” – kierunkowskazy wartości

        – świetlica wiejska, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

Wałdowo

godz. 17:45 – „Światłość prowadzi nas do Pana” – koncert w Kościele pw. św. Mateusza

        – Wiejski Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

                                         

Więcbork

godz. 11:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny- kościół parafialny. Po Mszy św. spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży CKZiU w Więcborku pt. „ Polski orzeł srebrnopióry w naszą duszę wbił pazury”

godz. 18:00 - Patriotyczne Śpiewanie – sala lustrzana Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w

                    Więcborku

 

Kamień Kraj.

 

godz. 11:00 – Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny - Kościół parafialny

godz. 16:00  „Moja Ojczyzna” – Program patriotyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży Z okazji Św.

                    Niepodległości. Wystawa prac, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Konkursie

                     plastycznym pn. „Obiekty sakralne : Kościoły, kapliczki i krzyże w powiecie

                    Sępoleńskim”– sala balowa M-GOK   

 

Sośno

 

godz. 11:00 – Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny - Kościół parafialny

 

godz. 12:00 - „ Bohaterom walczącym o wolność” - montaż słowno- muzyczny z okazji 97 rocznicy

                    odzyskania przez Polskę niepodległości - Kościół parafialny

 

godz. 16:00 - „Piosenko ma, z żołnierzem chodź” – wieczór z Janem Kuma pseudonim „Okoń” z

                    Olszewki, żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem akcji „III Most” oraz wspólne

                    śpiewanie pieśni patriotycznych – sala GDK w Sośnie

 

                                  

Sobota 12.11.2016

 

Sępólno Kraj.

godz. 17:00 –„Korzenie naszego losu – w 1050 rocznicę Chrztu Polski” - w gawędzie historycznej wystąpi Pani Małgorzata Jarocińska, która zabierze nas w podróż w przeszłość i dotrze do samych korzeni polskości a także udzieli odpowiedzi na pytania: Jak wyglądała Polska przed przyjęciem chrztu? Co skłoniło księcia Mieszka I do podjęcia tej decyzji? Na jakie pytania związane z tym przełomowym wydarzeniem historycy nie są w stanie nadal odpowiedzieć? Jakie były konsekwencje tego wydarzenia dla losów Polski? – Biblioteka Publiczna

 

Piaseczno

godz. 14:00 – „Opowieści Biblijne”

        – świetlica wiejska, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

Komierowo

godz. 15:00 – „Prowadź mnie w swojej dobroci Panie” – spotkanie międzypokoleniowe

        – świetlica wiejska, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

Teklanowo

godz. 16:00 – „Iskra Miłosierdzia” - sceniczne igraszki Dobra ze Złem

        – świetlica wiejska, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

Iłowo

godz. 16:00 – „Światło nad ciemnością” – teatr cieni

        – świetlica wiejska, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.

 

Więcbork

godz. 18:00  -projekcja filmu „Bóg nie umarł II” – Gdy nauczycielka historii chce otwarcie mówić o

                   Jezusie w swojej klasie, staje za to przed sądem, co może kosztować ją karierę, o której

                   zawsze marzyła. - wstęp wolny, Kino Promień, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

 

Niedziela 13.11.2016

 

Sępólno Kraj.

Godz. 16:00 – „ Wiersze jak lustra” – spotkanie z Mariolą Karwetą wdową po admirale Floty

                       dowódcy Marynarki Wojennej Andrzeju Karwecie, który zginął w katastrofie w

                       Smoleńsku 6 lat temu, próbuje dzięki poezji żyć na nowo – Biblioteka Publiczna

Więcbork

Godz. 11:00Msza św. kończąca XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – kościół parafialny

 

Kamień Kraj.

Godz.16:00 – „Sekretarka Bożego Miłosierdzia” – spektakl teatralny w wykonaniu młodzieży

                       Gimnazjum Publicznego w Kamieniu Kraj. – salka „Betania” przy kościele.

Wielowicz

godz. 1130  -    Msza Św. z oprawą muzyczną i Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Cantabile   -  Kościół parafialny

 

Komitet organizacyjny XVIII Powiatowego TKCh:

Zofia Świerczewska – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Bydgoskiej

Ks. Jarosław Rusnak – Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Bydgoskiej

Grażyna Kędzierska – Dyrektor Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj.

Julita Maciaszek – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Kraj.

Ludmiła Piekałkiewicz-Garuzel - Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku

Joanna Soja-Tońska–  Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

Ireneusz Bona – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Kraj.

Przemysław Kowalczyk - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sośnie

Ilona Liszka - Prezes SRK w Sypniewie

 

Sekretariat XVIII Powiatowego TKCH: Lech Szumigaj – tel. 505436869

 • autor: Lech Szumigaj, data: 2016-11-03
Ciao Italia!

W czwartek Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza rozpoczęła cykl spotkań Klubu Małego Podróżnika. Na pierwszych zajęciach dzieci poznały kulturę i kuchnię Włoch.

Mali klubowicze nie od razu znaleźli Italię na globusie i w atlasie. Zaciekawił ich kształt państwa przypominający damski but. Przy okazji dzieci poznały księgozbiór związany z tym słonecznym państwem. Z prezentacji multimedialnej przygotowanej przez panią Lucynę można było dowiedzieć się o dziedzictwie kulturowym Włoch, zwyczajach kulturowych, kulinariach, znanych osobowościach, klubach piłkarskich i modelach aut. Niemal każdy połamał sobie język, starając się przeczytać najdłuższy włoski wyraz ‘precipitevolissimevolmente’, co oznacza ‘na łeb, na szyję’. Ciekawostką jest również fakt, że we Włoszech świątecznych prezentów nie przynosi dzieciom św. Mikołaj, a wróżka Belfana o dosyć strasznym wyglądzie, przypominająca bardziej czarownicę niż wróżkę. Najwięcej emocji wywołała konkurencja polegająca na nawijaniu nitek makaronu (z wełny) na widelec. Dzieci miały również za zadanie pokolorować pizzę i pociętą ułożyć na nowo. Przy tej pracy na myśl wszystkim przyszła prawdziwa pizza. Słychać było tylko: ”Ale bym sobie taką zjadł(a)…”

Następne listopadowe spotkanie z pewnością będzie równie ciekawe. Poznamy kolejne europejskie państwo. Jak widać, połączenie nauki i zabawy to najlepszy przepis na udane zajęcia biblioteczne.

 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-11-02
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-11-02
XXV Sesja Rady Powiatu

28 października (piątek) odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu, która była świetną okazją do uroczystego wręczenia nagród Starosty Sępoleńskiego w postaci Krajeńskich Aniołów i Iskierki.

Więcej o rozdaniu nagród piszemy TUTAJ! W pierwszej części sesji, prezentację dokonań i osiągnięć laureatów tej wyjątkowej i prestiżowej nagrody przedstawiła Pani Wiesława Stafiej – Wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego.

Po wręczeniu nagród i krótkiej przerwie obrady prowadzono zgodnie z porządkiem obrad, w którym dodano punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.  

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart przedstawił informację o czynnościach w okresie między sesjami. Następnie Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informację o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia. 

W kolejnym punkcie Pani Maria Kiełbasińska -  Prezes spółki z o.o. Novum-Med. przedstawiła sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im. A.Gacy i J. Łaskiego  prowadzonego przez spółkę z o.o. Novum-Med. w Więcborku oraz koncepcję Zarządu spółki w zakresie dalszego funkcjonowania szpitala.

Następnie rada przyjęła informację  o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie sępoleńskim za rok szkolny 2015/2016. Prezentację przedstawiła Pani G. Malczewska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury (...).

Radni mieli też okazję wysłuchać sprawozdania z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj., które szeroko omówił E. Eckert - Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu oraz Starosta Sępoleński przedstawili informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Starostwa.

Na koniec rada podjęła uchwały w sprawach:
a) wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie,
b) rozpatrzenia skargi mieszkańca Kamienia Krajeńskiego na działalność Starosty Sępoleńskiego, 
c) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

 

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2016-10-31
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-10-28
Krajeńskie Anioły i Iskierka rozdane

XXV Sesja Rady Powiatu, która odbyła się w ostatni piątek, była świetną okazją do uroczystego wręczenia nagród Starosty Sępoleńskiego w postaci Krajeńskich Aniołów i Iskierki dla osób indywidualnych, organizacji pozarządowych oraz młodych wolontariuszy działających aktywnie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

W pierwszej części sesji, prezentację dokonań i osiągnięć laureatów tej wyjątkowej i prestiżowej nagrody przedstawiła Pani Wiesława Stafiej – Wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego. 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego pozytywnie zaopiniowała zgłoszone kandydatury do nagrody Starosty Sępoleńskiego:

„Krajeński Anioł” za rok 2015.
- w kategorii osoba indywidualna - Pani Anna Zająkała Wielowicz; osoba zgłaszająca Pan Michał Wojciechowski - Dyrektor Zespołu Szkół w Sośnie;
    
- w kategorii organizacja pozarządowa - Parafialny Zespół Caritas; Kamień Kraj.    
osoba zgłaszająca Pani Jadwiga Steinborn; Kamień Kraj.
    
„Krajeńska Iskierka” za rok 2015
- w kategorii grupa wolontariuszy – Klub Młodego Wolontariusza działający przy Zespole Szkół w Sośnie
osoba zgłaszająca Pan Michał Wojciechowski- Dyrektor Zespołu Szkół w Sośnie;                        

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Poniżej fotorelacja z wręczenia nagród.  

 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-10-31
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-10-28
II część zarządu oraz Komisja Edukacji (...)

28 października 2016 roku o 8:00 rano, przed sesją, w biurze rady odbyła się Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu oraz II część 52 posiedzenia zarządu.


Głównym i jedynym tematem komisji oraz zarządu było zaopiniowanie oraz przedstawienie wysokiej radzie projektu intencyjnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.


W obradach udział wzięli członkowie komisji edukacji (…) oraz zarządu powiatu w osobach:
Dorota Witkowska – Przewodnicząca Komisji,
Tomasz Fifielski – członek komisji; 
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;
Andrzej Marach – Wicestarosta;
Danuta Zalewska – członek zarządu powiatu;
Katarzyna Kolasa – członek zarządu powiatu;
Kazimierz Fiałkowski – członek zarządu powiatu;
Gabriela Malczewska – Dyrektor Wydziału Edukacji (…),
Anna Deja – Dobrowolska – Sekretarz Powiatu;
Władysław Rembelski -  Skarbnik Powiatu;

Uchwała została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana przez zarząd powiatu oraz komisję edukacji (…). 

 

 • autor: Kamila Jabłońska , data: 2016-10-31
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-10-28
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Dnia 27 października 2016 r. godz. 11:00 w biurze Rady Powiatu odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
    Zgodnie z planowanym porządkiem spotkania, komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Szpitala Powiatowego prowadzonego przez Novum-Med spółkę z o.o. oraz informacją nt. funkcjonowania szkolnictwa specjalnego w powiecie (wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną). Na koniec komisja zaopiniowała projekty uchwał na jutrzejszą sesję Rady Powiatu. 


W obradach udział wzięli:

Członkowie Komisji:
Zofia Krzemińska - Przewodnicząca Komisji                                                                 
Danuta Zalewska  – członek Komisji                                                                 
Marek Chart-  członek Komisji                                                               
Barbara Bury  członek Komisji

oraz goście:

M. Kiełbasińska – Prezes spółki z o. o. Novum -Med.
G. Maleczewska – Wydział Edukacji, Kultury (…)
M. Niemyjska – Dyrektor ZS Nr 2 w Sępólnie kraj.
D. Baran – Dyrektor PPP w Sępólnie Kraj.  

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2016-10-27
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Biuro Rady Powiatu, data: 2016-10-26
Rodzicielstwo bez barier

Informujemy, że Województwo Kujawsko-Pomorskie przygotowało i realizowało w 2016r. kampanię informacyjno-społeczną pn. „Rodzicielstwo bez barier”. Kampania była realizowana w 3 modułach:

 1. Wystawa zdjęć rodzin z niepełnosprawnością w 6 miastach województwa kujawsko-pomorskiego: Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Ciechocinek.

 2. Spoty telewizyjne.

 3. Cykl reportaży i audycji radiowych przygotowanych przez Radio PIK.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem:

http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/395/rodzicielstwo-bez-barier
 

W związku z powyższym prosimy Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety do dnia 8 listopada 2016r., której formularz został opracowany przez Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a której celem jest zbadanie zasięgu i zakresu oddziaływania kampanii na mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Link do ankiety dostępny jest pod adresem:

http://www.survio.com/survey/w/F1N4R6H6U9B8H3C8L"

 • autor: PCPR Więcbork, data: 2016-10-26
Spotkanie z dyrektorami powiatowych placówek oświatowych

W dniu 25 października odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński.

Tematem spotkania były budżety oświatowe na rok 2017.

Dodatkowo omawiane były procedury: kontroli dokumentów związanych z wprowadzaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej, zatwierdzania aneksów szkół oraz zgodności typowania specjalności nauczycielskich do częściowej refundacji kosztów czesnego z paragrafem 15 Regulaminu częściowej refundacji kosztów czesnego w placówkach oświatowych dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym.

W spotkaniu opórcz dyrektorów szkół udział wzięli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski;

Dyrektor Wydziału Edukacji (...) - Gabriela Malczewska.

 

 

 • autor: Gabriela Malczewska - Dyrektor Wydziału Edukacji (...), data: 2016-10-26
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-10-25
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

25 października 2016 roku na sali sesyjnej odbyła się Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu.

Głównym tematem komisji były sprawy oświatowe.

Pani G. Malczewskiej - Dyrektora Wydziału Edukacji (...) przedstawiła następujące informacje:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2015/2016 (m.in. wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych);
 2. Przedstawienie osiągnięć szkół w roku szkolnym 2015/2016.
 3. 3. Wstępne sformułowanie wniosków budżetowych dotyczących szkół prowadzonych przez powiat na rok 2017.

Na koniec Starosta Sępoleński przedstawił informację odnośnie planów przekazania szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie pod Ministerstwo Rolnictwa oraz plany związane z zagospodarowaniem pomieszczeń w internacie.

W obradach udział wzięli:

Dorota Witkowska – Przewodnicząca Komisji,

Tomasz Fifielski,

Jarosław Tadych,

Danuta Zalewska,

Katarzyna Kolasa,

Marek Chart – Przewodniczący Rady Powiatu,

Gabriela Malczewska – Dyrektor Wydziału Edukacji (…),

Karolina Górna – w zastępstwie Skarbnika Powiatu,

Dyrektorzy powiatowych szkół  i placówek oświatowych,

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2016-10-26
Realizacja Zadań Oświatowych (PDF)
(dodano: 2016-10-26 09:33)
 • autor: Gabriela Malczewska - Dyrektor Wydziału Edukacji (...), data: 2016-10-25
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-10-26
Droga do Niepodległości

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie chciałaby zaprosić wszystkich Państwa na wykład „Droga do niepodległości 1918”.

Wykład prowadził będzie dr Przemysław Wojtowicz z delegatury IPN w Bydgoszczy.

W ciekawą podróż po jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski zapraszamy 10 listopada o godzinie 12.15.

 

 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-25
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-25
"Święci uśmiechnięci"

Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza zaprasza dzieci na zajęcia literackie opracowane na podstawie książek z serii „Święci Uśmiechnięci” Elizy Piotrowskiej.

Zajęcia te przybliżą najmłodszym postać m.in. św. Jana Bosko, św. Mikołaja z Miry, św. Faustyny Kowalskiej. Dodatkową atrakcją będzie selfowanie „świętych  zawsze uśmiechniętych”.

Zajęcia odbędą się 8 listopada o godz. 10:00 w sępoleńskiej bibliotece.

 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-25
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-25
Teatr przy Stoliku

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim zaprasza na dwie jednoaktówki Antoniego Czechowa - "Niedźwiedź" i "Oświadczyny" - w wykonaniu Teatru przy Stoliku (aktorzy Wanda Dolman Rzyska i Eugeniusz Rzyski).

Humorystyczne utwory klasyka rosyjskiej literatury na pewno wprowadzą nas w dobry nastrój. Pośmiejmy się więc razem - już 8 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie biblioteki!

 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-25
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-25
„Korzenie naszego losu- w 1050 rocznicę Chrztu Polski”

„Korzenie naszego losu- w 1050 rocznicę Chrztu Polski”- w gawędzie historycznej wystąpi Pani Małgorzata Jarocińska, która zabierze nas w podróż w przeszłość i dotrze do samych korzeni polskości, a także udzieli odpowiedzi na pytania: Jak wyglądała Polska przed przyjęciem chrztu? Co skłoniło księcia Mieszka I do podjęcia tej decyzji? Na jakie pytania związane z tym przełomowym wydarzeniem historycy nie są w stanie nadal odpowiedzieć? Jakie były konsekwencje tego wydarzenia dla losów Polski?

Dowiemy się już 12 listopada o godzinie 17:00 w sępoleńskiej bibliotece.

 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-25
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-25
Wystawa fotograficzna "OKNO"

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim ma zaszczyt zaprosić Państwa na wernisaż wystawy fotograficznej „OKNO”. Jej tematem są- a jakżeby inaczej- okna. Ale czy w oknach może być coś niezwykłego? Młodzi autorzy prezentowanych na wystawie zdjęć-uczniowie Zespołu Szkół nr 1  w Sępólnie Krajeńskim- spróbują nam udowodnić, że tak. Czy im się uda? O tym trzeba się już przekonać samemu… Otwarcie wystawy nastąpi 7 listopada w siedzibie naszej biblioteki.

 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-25
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-25
Dzień Edukacji w Oddziale ZNP w Sępólnie Krajeńskim

17 października 2016r. Zarząd  Oddziału  Związku  Nauczycielstwa Polskiego w Sępólnie Kraj. zorganizował  spotkanie dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:  Władze samorządowe powiatu sępoleńskiego reprezentował przewodniczący rady powiatu – Marek Chart, skarbnik - Władysław Rembelski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji (…) Gabriela Malczewska. Władze samorządowe gminy Sępólno reprezentowali: burmistrz – Waldemar Stupałkowski, przewodniczący rady miasta – Kazimierz  Jagodziński oraz dyrektor ZOOS Marek Tymecki.


Spotkanie otworzyła Pani Bernadeta  Wróblewska i powitała zebranych  z okazji Dnia Edukacji. W miłych słowach powitała nowych członków ZNP nauczycieli emerytów.  Następnie zabrała głos Pani Anna Niemczyk -  Prezes Zarządu Oddział ZNP w Sępólnie Kr. W imieniu władz związkowych  podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi oświaty za pracę , życzyła  zdrowia i  dalszych  sukcesów w ich działalności. Pan Burmistrz  Waldemar Stupałkowski przekazał pozdrowienia  dla wszystkich nauczycieli w okazji ich Święta  i pogratulował nauczycielom  odznaczonym Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pan Burmistrz  w swoim wystąpieniu przekazując  życzenia  nauczycielom podziękował za ich pracę. Następnie Pan  Jerzy Andruszkiewicz  wspomniał naszych nauczycieli, z którymi pracowaliśmy oraz tych, którzy nas uczyli. Ich pamięć uczciliśmy chwilą ciszy. Zaproszeni Goście  wręczyli uczestnikom spotkania  piękne róże.
Spotkanie przebiegało w  miłej atmosferze przy poczęstunku przygotowanym przez zespół pań w jadłodajni Pani Bożeny.  Na koniec  na salę wjechał „ognisty  tort”. Przy kawie uczestnicy spotkania wspominali „dawne czasy”.       

 

 • autor: Jerzy Andruszkiewicz, data: 2016-10-25
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Jerzy Andruszkiewicz, data: 2016-10-25
Komisja Infrastruktury i Gospodarki

24 października br. (poniedziałek) o godz.  14:30  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 
Odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki.

Zgodnie z  porządkiem posiedzenia, komisja zapoznała się z informacją Dyrektora Zarządu Drogowego – Pana Edwina Eckerta odnośnie sprawozdania z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim oraz informacją o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
W obradach komisji udział wzięli:                                                                                                                              

1.    Franciszek Frőhlke – Przewodniczący Komisji
2.    Kazimierz Fiałkowski – członek komisji
3.    Tomasz Fifielski- członek komisji
4.    Jarosław Dera - członek komisji
5.    Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński 
6.    Marek Chart- Przewodniczący Rady Powiatu
7.    Edwin Eckert- Dyrektor Zarządu Drogowego

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2016-10-25
 • autor: Dyrektor Zarządu Drogowego Edwin Eckert, data: 2016-10-24
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-10-24
Spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowych Obchodów Dnia Białej Laski

Dnia 24 października br. w Centrum Kultury i Sztuki (Sala Kolumnowa) odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowych Obchodów Dnia Białej Laski oraz 65-lecia istnienia Polskiego Związku Niewidomych. Organizatorem spotkania był Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Sępólnie Krajeńskim.

W imieniu samorządu powiatu sępoleńskiego Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych przekazał wszystkim Członkom Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych serdeczne życzenia. Starosta życzył wszystkim członkom koła optymizmu i konsekwencji w realizacji marzeń, akceptacji społecznej oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-24
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-24
Spotkanie w gabinecie Starosty

Dnia 24 października 2016 roku w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się spotkanie w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej przygotowanej przez biuro projektowe z miejscowości Rychnowy. Przedstawiono ostateczny  projekt przebudowy i remontu budynku po policji przy ulicy Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim który zostanie wykorzystany na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Niniejszy projekt oraz dokumentacja upoważnia biuro do uzyskania pozwolenia na budowę, którego termin upływa w dniu 30 grudnia 2016 roku.

W spotkaniu uczestniczyli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski;

Dyrektor Wydziału Architektury (...) - Tomasz Bondarczyk;

Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...) - Barbara Wiśniewska;

Kierownik WTZ-u - Wiesława Stafiej;

oraz przedstawiciele biura projektowego:

Marcin Bartoś;

Anna Bartoś.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-24
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-24
Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

W dniach 20-21 października w Dąbie Kujawskim odbył się Konwent Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Powiat Sępoleński reprezentowali: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski. Konwent przebiegł zgodnie z planowanym porządkiem obrad, tj.

1.  Otwarcie Konwentu, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2.  Wystąpienie Starosty Radziejowskiego Pana Jarosława Kołtuniaka.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego odbytego dnia 30 czerwca 2016r. 
4.  Rola i zadania powiatów w zmianach w systemie oświaty - Pan Marek Gralik, Kujawsko– Pomorski Kurator Oświaty. 
5.  Finansowanie edukacji – zmiany planowane przez Rząrz w związku z reformą systemu oświaty - Pan Marek Gralik, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.
6.  Finansowanie szpitali powiatowych – Pani Elżbieta Kasprowicz Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia Kujawsko – Pomorskiego Oddziału w Bydgoszczy oraz Pan Andrzej Wiśniewski -  Zastępca Dyrektora Ds. Służb Mundurowych Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
7.   Elektroniczne przekazywanie informacji do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Pan Maciej Barczyński Kierownik Biura RIO w Bydgoszczy.
8.   Temat dot. rozliczania podatku VAT.
9.  Przedstawienie projektu stanowiska dot. Publicznego Transportu Zbiorowego oraz jego przyjęcie. (Stanowisko przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Tucholi).
10.  Informacja o przebiegu przygotowań do projektu w ramach RPO mającego na celu przejście z analogowej mapy zasadniczej do mapy cyfrowej w tym BDOT500 i GESUT (Infostrada Kujaw i Pomorza v 2.0) – Pan Ryszard Rumiński Z-ca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Pan Andrzej Potoczek Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
11. Przedstawienie projektu Stanowiska w sprawie zmiany poziomu dofinansowania dla inwestycji w zakresie szpitali powiatowych oraz jego przyjęcie. (Stanowisko przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Świeciu).
12. Przedstawienie projektu Stanowiska w sprawie umożliwienia szpitalom powiatowym nie posiadającym kontraktu na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii pozyskania dofinansowania z RPO oraz jego przyjęcie. (Stanowisko przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Świeciu).
13.  Możliwość  współpracy polskiego samorządu z ekspertami Fundacji – Pan Cezary Wojtczak Fundacja na rzecz Wsparcia Innowacji w JST.

Poniżej prezentujemy wypracowane stanowiska konwentu w poszczególnych sprawach oraz fotogalerię:

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z sekretariatu, data: 2016-10-25
wyświetl galerię w Cooliris
Konferencja prasowa za nami

Starosta Sępoleński zaprosił dziennikarzy i przedstawicieli redakcji na konferencję prasową.

W konferencji udział wzięli: Starosta Sępoleński, Wicestarosta Sępoleński oraz Grzegorz Szlezer - radca prawny, a także dziennikarze: Radia Weekend, Kanału 10, Gazety Pomorskiej, Wiadomosci Krajeńskich oraz Radia PiK

Konferencja prasowa odbyła się 18 października 2016 roku o godzinie 13:00 w gabinecie Starosty.

Film z konferencji kliknij tutaj

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-19
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-18
Konferencja dotycząca orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Dnia 19 października 2016 roku na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się konferencja poświęcona tematyce orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Powiat Sępoleński.

Podczas konferencji wystąpił Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, który przedstawił zmiany bieżące i nadchodzące w najbliższym czasie w oświacie oraz Pani dyrektor Daniela Baran, która omówiła procedury wydawania orzeczeń przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne.

Konferencja adresowana była przede wszystkim do dyrektorówi pracowników szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli i miała na celu uporządkowanie wiedzy na temat procedury uzyskiwania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zwłaszcza w kontekście terminów związanych z wprowadzaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej.W procesie dotrzymania ważnych terminów, umożliwiających pozyskiwanie przez samorządy środków na finansowanie kształcenia specjalnego ważną i kluczową rolę spełnia współpraca szkoły z rodzicem dziecka niepełnosprawnego.

Sukcesywnie realizowana polityka społeczna i oświatowa państwa od kilku lat zmierza do zapewnienia wszystkim uczniom równych szans edukacyjnych oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości,  uczeń niepełnosprawny ma, tak jak każde inne dziecko, zagwarantowane prawo do kształcenia oraz korzystania z wychowania i  opieki, zapewnianych przez system edukacji.

 W nurt ten wpisują się zmiany dotyczące nauczania uczniów, którzy posiadają  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego a modyfikacje te sprzyjają budowaniu systemowych rozwiązań w zakresie edukacji włączającej. Aktualne prawo oświatowe konsekwentnie wprowadza rozwiązania umożliwiające szkołom elastyczne reagowanie na potrzeby uczniów oraz zapewnienie im warunków nauki odpowiednich do potencjału rozwojowego, niezbędnych do efektywnego uczenia się i rozwijania kompetencji społecznych. Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (DZ. U. z 2015, poz. 1113) uporządkowują system kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy odpowiedzialni za oświatę w gminach i powiecie a wśród nich:

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski oraz Wójt Gminy Sośno - Leszek Stroiński.

Dyrektorzy Gminnych Biur Obsługi Oświaty Samorządowej w Powiecie Sępoleńskim: Więcborka – Danuta Zawidzka, Sępólna – Marek Tymecki, Sośna – Adam Ostrowski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji (...) – Gabriela Malczewska.

 

 • autor: Gabriela Malczewska, data: 2016-10-19
wyświetl galerię w Cooliris
Literacki Budżet Obywatelski - 2016

Wzorem dobrych praktyk już od kilku lat Biblioteka Publiczna im J.Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim pyta swoich mieszkańców o to, jakie nowe książki powinny trafić do bibliotecznego księgozbioru. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wyrazić swoje zdanie i wpłynąć na kształt i zasób bibliotecznego księgozbioru.

W ramach środków finansowych Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, który jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,  do rozdysponowania mamy 11.304 zł.  W sierpniu br. zaprosiliśmy Państwa  do podzielenia się z nami swoimi propozycjami, jakie książki i audiobooki Państwa zdaniem powinny trafić na półki sępoleńskiej biblioteki. Do 30 września można było składać swoje propozycje. Do naszej placówki wpłynęły 179 propozycje zakupu nowości wydawniczych. Dotarły  one  do nas  pocztą mailową jak i przez  specjalne formularze udostępnione na naszej stronie internetowej oraz w postach na bibliotecznym profilu facebooka a także   podczas osobistych odwiedzin użytkowników  naszej placówki. Za zgłoszone propozycje uzupełnienia księgozbioru serdecznie dziękujemy !

Z zaproponowanych przez  Państwa tytułów  zakupiliśmy 122  pozycje książkowe o wartości  3.500 zł. Kilkanaście tytułów zgłoszonych przez Państwa  posiadamy już w naszych zbiorach. Nie udało nam się zakupić jedynie 57 książek, które  obecnie niedostępne są na rynku wydawniczym z powodu wyczerpania nakładu bądź oczekiwania na druk i wznowienia. Mamy  nadzieję, że uda nam się je pozyskać w późniejszym terminie i  włączyć do naszego księgozbioru.

Zakupione książki, to przede  wszystkim literatura obyczajowa dla kobiet, thrillery, sensacje
i kryminały oraz książki z  zakresu historii  i reportaże.  Z książek młodzieżowych  to w dużej mierze fantastyka i horrory oraz powieści obyczajowe.

Na dzień dzisiejszy na zakup nowości z Programowi  Biblioteki Narodowej wydaliśmy 6.000 zł  kupując 235 egz. książek. Nowości zakupione w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa sukcesywnie  trafią na półki biblioteczne przy ulicy Wojska Polskiego 22 oraz do filii przy ul. Kościuszki, do  lektury których serdecznie zapraszamy.

 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-19
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-19
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Wczoraj przypadał Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. To dzień, w którym jeszcze głośniej mówi się o tym problemie. Od wielu lat jest to ważny dzień w życiu Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu, który wraz ze stowarzyszeniem „Pomóż Sobie Pomagając Innym” organizuje spotkanie dla osób potrzebujących wszelakiej pomocy - starszych, niepełnosprawnych, ale też samotnych. 

Obchody rozpoczęła msza święta. Po niej w salce parafialnej Betania przy kościele zebrani, wśród nich samorządowcy, goście, osoby zajmujące się pomocą społeczną, mieszkańcy Kamienia czy też mieszkańcy DPS, obejrzeli krótki film biograficzny o Matce Teresie z Kalkuty, która swoje życie poświęciła pomocy innym. Niespodzianką był występ mieszkańców z DPS dla gości, którzy przygotowali coś od siebie dla innych. Była to współczesna wersja „Czerwonego Kapturka” z komórkami, problemami ze służbą zdrowia i szczyptą polityki - wraz z mieszkańcami przygotowała ją Sylwia Synak. Śmiechu było co nie miara, a o to również w ten dzień chodziło, by zapomnieć o troskach i problemach dnia codziennego. I nie tylko tych materialnych. - Ważne, żebyśmy w tej bieganinie życia zatrzymali się na moment i pomyśleli, czy obok jest osoba, do której trzeba się uśmiechnąć, której można podać dłoń, może coś przynieść, a może po prostu wysłuchać, bo ma troskę w sobie. Może my sami potrzebujemy takiego kontaktu i komuś coś powiedzieć? - powiedziała dyrektorka DPS Iwona Kozłowska. Na zakończenie był też ciepły posiłek dla wszystkich. O osobach potrzebujących pomyślano i w Kielcach, gdzie zorganizowana była msza święta na dworcu, ale też w Paryżu, gdzie wystawiana była sztuka przez „teatr biedaków” i w Kanadzie. To ważne i potrzebne, choć byłoby dobrze, gdyby o potrzebujących myślano też na co dzień. Na szczęście w Kamieniu potrzebujący znajdą pomocną dłoń i przysłowiową ciepłą zupę chociażby w Domu Pomocy Społecznej. 

Władze Samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Fiałkowski oraz Sekretarz Powiatu Anna Deja-Dobrowolska.

 • autor: Aleksander Knitter - www.pomorska.pl, data: 2016-10-18
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Aleksander Knitter, data: 2016-10-18
52. posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 18 października 2016 r. odbyło się 52. posiedzenie Zarządu Powiatu.

Podczas obrad Zarząd podjął uchwały dotyczące m.in.:

 • przeznaczenia do sprzedaży działek o nr ewidencyjnych 180/5 oraz180/6 położonych w miejscowości Orzełek, gm. Kamień Krajeński, powiat sępoleński;
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku w Powiecie Sępoleńskim.

Ponadto przyjęto informację w zakresie:

 • wyników kontroli przeprowadzonej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim;
 • planowanych czynności kontrolnych realizacji zadania „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120 C (…)”;
 • przygotowania Zarządu Drogowego do zimowego utrzymania dróg.
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-18
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-10-18
Kolejne dotacje z FIO w Powiecie Sępoleńskim

Stowarzyszenie na rzecz osób ze spektrum autyzmu „NIEBIESKO MI” z siedzibą w Sępólnie Kr. przy ul. Jeziornej 6 otrzymało dofinansowanie w wysokości 5000zł w ramach projektu: „Razem możemy więcej” wspieranego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  w ramach projektu ,,Inicjuj z FIO”.

Za pozyskane środki zakupiono laptopa, urządzenie wielofunkcyjne, materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące autyzmu, specjalistyczny program edukacyjny ”Z Tosią przez pory roku”, kolorowy dziecięcy dywan oraz materiały biurowe.

Zakupiony sprzęt ułatwił prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, jak również okazał  się przydatny w  rozpowszechnieniu informacji na temat naszych działań oraz w trakcie prowadzonych imprez czy zebrań. Sprzęt, program i materiały edukacyjne są wykorzystywane  w trakcie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

Dzięki uzyskanemu wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskichw ramach projektu ,,Inicjuj z FIO”, sponsorom,  pomocy zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku oraz PZW w Bydgoszczy, który bezpłatnie udostępnił Stanicę Wędkarską  w Więcborku 19.06.2016r.   udało nam się zorganizować Piknik Rodzinny dla członków Stowarzyszenia.

Zapewniliśmy sporo atrakcji dzieciom i dorosłym m.in.  bańki mydlane, konkursy, spotkanie z Mikim - pieskiem terapeutą, kolorowanki, zabawa przy muzyce i z chustą animacyjną, balonowe stworki. Na stołach gościły owoce, warzywa , słodycze, domowe ciasto , frytki, naleśniki i potrawy z grilla – każdy coś dla siebie znalazł. Furorę zrobiła wata cukrowa i maszyna do popcornu.
Obecni byli prawie wszyscy członkowie Stowarzyszenia i ich rodziny – prawie 60 osób!

Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upominek (m.in. słodycze, sok, mus, pisaki, długopis,  zeszyt, notes z podkładką, brelok)

A teraz przygotowujemy się do następnej imprezy..

 • autor: Stowarzyszenie „Niebiesko Mi”, data: 2016-10-18
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Stowarzyszenie „Niebiesko Mi”, data: 2016-10-18
IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

Dnia 15 października 2016r. na sali MLKS Krajna odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej.  Na ogólną liczbę 27 delegatów w zjeździe uczestniczyło 21 osób.

W zjeździe uczestniczyli :

 • dr. Janusz Gerke - Wiceprezes Z/O Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu;
 • dr. Piotr Tomaszewski - Dyrektor Z/O Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu;
 • kpt. Tomasz Kabat - Komendant Powiatowy PSP w Sępólnie Krajeńskim;

przedstawiciele władz administracji publicznej:

 • Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;
 • Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski;
 • Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski;
 • Wójt Gminy Sośno - Leszek Stroiński;
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim - Kazimierz Warylak.

członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w składzie:

 • Prezes - Grzegorz Borowicz;
 • Wiceprezes - Teresa Dropińska;
 • Wiceprezes - Andrzej Pałbicki;
 • Wiceprezes - Józef Olek;
 • Wiceprezes - Mariusz Kuszewski;
 • Członek Prezydium - Jerzy Biskupski;
 • Skarbnik - Artur Cetnarski;
 • Członek Prezydium - Tomasz Kabat;
 • Członek Prezydium - Ryszard Białczyk;

oraz członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w składzie:

 • Przewodniczący - Marian Papierowski;
 • Wiceprzewodniczący - Piotr Sałasiński;
 • Sekretarz - Henryk Fojucik;
 • Członek - Stanisław Paszylk.

Nowym Prezesem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej został Grzegorz Borowicz, zastąpił dotychczasowego prezesa Macieja Kluczyńskiego który został zgodnie ze statutem prezesem honorowym Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-17
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Jarosław Tadych, data: 2016-10-15
wyświetl galerię w Cooliris
Spotkanie z dyrektorami wydziałów

Dnia 14 października 2016 roku w gabinecie Starosty odbyło się spotkanie z dyrektorami wydziałów.

W spotkaniu oprócz Starosty – Jarosława Tadycha uczestniczyli:

Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach;

Sekretarz Powiatu - Anna Deja-Dobrowolska;

Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski;

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Artur Żychski;

W zastępstwie Dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju – Bogdana Madej;

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg - Roman Krzysztofek; 

W zastępstwie Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Dorota Szymanczak;

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości – Ewa Zygmunt – Lorbiecka;

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – Gabriela Malczewska;

Główna Księgowa Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych: Lucyna Rach;

Kierownik Biura Rady Powiatu– Katarzyna Niepiekło–Theil;

Inspektor ds. kadr – Hanka Roszińska-Obst.

Spotkanie miało charakter organizacyjny i dotyczyło omówienia bieżących spraw funkcjonowania starostwa.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-14
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-14
Dzień Edukacji Narodowej w powiecie

Dziś do południa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Była to okazja do wręczenia przez Starostę Sępoleńskiego nagród dla nauczycieli ze szkół i placówek dla których powiat jest organem prowadzącym. 

Po przywitaniu przybyłych gości przez Dyrektora CKZiU - Słowomira Kulpinskiego, głos zabrał Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych

"Szanowni Dyrektorzy placówek oświatowych Powiatu Sępoleńskiego!

Szanowni Nauczyciele, Pedagodzy, Psycholodzy!

Szanowni Pracownicy Administracji i Obsługi placówek oświatowych Naszego
Powiatu!

Zbliża się Dzień Edukacji Narodowej, święto polskiej oświaty.

Trudno znaleźć słowa, które byłyby odpowiednie, aby podziękować Państwu za pracę, poświęcenie i za serce, które Państwo wkładają w edukację
i wychowanie przyszłych pokoleń. 

Zawód nauczyciela – to misja. Dzisiejsze czasy nakładają na nauczycieli
i wychowawców szczególnie ważne zadanie - ciągłą odpowiedzialność
za drugiego człowieka. Często spotykamy się z opinią, a nawet żądaniem,
że oprócz nauczania, nauczyciele powinni również wychowywać nasze dzieci
i młodzież. Tak więc w znacznym stopniu – to właśnie Państwo mają duży wpływ na to, że każdy uczeń stanie się w przyszłości „pełnym wartości człowiekiem”. Wiem, że doskonale radzą sobie Państwo z tymi wyzwaniami.
To jednak nie jedyne zadania jakie stawiane są każdego dnia przed Państwem. Nieustannie zmieniające się przepisy prawa oświatowego, ciągłe reformy
i innowacje nakładają dodatkowe obowiązki, obawy, ale także skłaniają do samorozwoju i pokonywania przeciwności losu.

Dziękuję za kształtowanie godnych postaw, wrażliwych serc, światłych umysłów. To Państwo kształtują ludzi, którzy będą mieli wpływ na losy kraju
i świata. Nasze podziękowanie to wdzięczność i przeświadczenie, że dzięki Wam młodzież kształcąca się w placówkach oświatowych Powiatu Sępoleńskiego stanie się wartościową częścią polskiego społeczeństwa.

 W tym uroczystym dniu – Dniu Edukacji Narodowej życzę dużo zdrowia
i wytrwałości, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji magicznego złotego środka, wyznaczania rozsądnych granic i mądrości bezstronnego oceniania oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Bądźcie przyjaciółmi naszych dzieci i młodzieży, bo tylko przyjaciele budują trwale, mądrze i na długie lata."

Tymi słowami Starosta podziękował wszystkim pracownikom. Nastepnie razem z Przewodniczacym Rady Powiatu - Markiem Chartem wręczył nagrody Starosty.

 Listy gratulacyjne i wyróżnienia otrzymały następujące osoby: 

 1. Pani Dorota Głyżewska-Fijas – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku;
 2. Pani Gabriela Przybyłka – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego
  w Sępólnie Krajeńskim;
 3. Pani Barbara Wojtasik - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego
  w Więcborku;
 4. Pani Alicja Babińska – psycholog poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim;
 5. Pani Aleksandra Kłodzińska – nauczyciel Zespołu nr 2 w Sępólnie Krajeńskim;
 6. Pani Danuta Gruszczyńska - nauczyciel Zespołu nr 2 w Sępólnie Krajeńskim;
 7. Pani Lucyna Małek – nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie;
 8. Pan Zbigniew Przybyłka – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim.

Po tak dostojnej chwili, Przewodniczący Rady Powatu, Starosta Sępoleński oraz Wicestarosta złożyli na ręce Dyrektorów najlepsze życzenia i podziękowania wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi  placówek oświatowych Powiatu Sępoleńskiego. 

Następnie Dyrektor CKZiU - Sławomir Kulpinski nagrodził nauczycieli swojej szkoły nagrodami przyznawanymi przez Dyrektora Szkoły. 

Na koniec wszyscy obecni mogli podziwiać wystepy artystyczne przygotowane przez młodzież szkolną. 

Film z uroczystości kliknij tutaj

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Wydziału Edukacji (...), data: 2016-10-13
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-10-13
Zapraszamy na konferencję prasową

Konferencja prasowa

Zapraszamy dziennikarzy i przedstawicieli redakcji na konferencję prasową.

 

Konferencja odbędzie się 18 października 2016 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w gabinecie Starosty Sępoleńskiego (I piętro, pokój nr 37).

 

W konferencji udział wezmą: Starosta Sępoleński, Wicestarosta Sępoleński oraz Skarbnik.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-13
Powiatowa Rada Zatrudnienia


Wczoraj tj. 12 października 2016 roku w biurze Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Tematyka posiedzenia przedstawiała sie następująco:

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz sposobu wydatkowania środków Funduszu Pracy w okresie styczeń – wrzesień 2016.
4.    Dyskusja.
5.    Sprawy wniesione.
6.    Zakończenie posiedzenia.

 W obradach udział wzięli:

Pan Kazimierz Fiałkowski – Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia,

Pan Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński,

Pan Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Kraj.,

Pan Wojciech Głomski - Burmistrz Kamienia Kraj.,

Pan Leszek Stroiński - Wójt Sośna;

Pan Artur Żychski – Dyrektor PUP w Sępólnie Kraj.,

Pan Piotr Bukolt – Zastępca Dyrektora PUP w Sępólnie Kraj.,

Pan Leszek Rychlicki - przedstawiciel organizacji pracodawców;

 

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z PUP, data: 2016-10-13
wyświetl galerię w Cooliris
Zakończenie sezonu wędkarskiego

W niedzielę 9 października 2016 Koło PZW nr 148 w Kamieniu Krajeńskim zakończyło sezon zawodami spinningowymi na Jeziorze Brzuchowo.

Zwyciezcą zawodów został Siwek Krzysztof, który złowił szczupaka o wadze 1,05 kg. Złowiono też kilka szczupaków niewymiarowych. Wszystkie ryby  wróciły do wody.

Mistrzem Koła w 2016 roku został Dawid Drogoś;

2. Siwek Krzysztof

3. Mazur Zenon

4. Dorawa Mirosław

5. Kowalewski Wiesław               

6. Rosołowski Andrzej

Dla zwycięzców Burmistrz ufundował i wręczył puchary; Przewodniczący Rady Miejskiej okolicznościowe dyplomy a Prezes koła wręczył nagrody.

Starosta Powiatu dla wszystkich miał drobne upominki, a Sklep METODYK ufundował nagrodę za największą rybę, którą otrzymał Siwek Krzysztof.

Ze strony gości wypowiedziano wiele ciepłych i serdecznych słów: życząc wędkarzom jeszcze większej ryby w przyszłym sezonie.

Spotkanie zakończono ciepłym i smacznym posiłkiem przygotowanym przez HAND-PIEK z Kamienia Kr.

 • autor: Nadesłane - Mirosław Dorawa , data: 2016-10-12
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Nadesłane - Mirosław Dorawa, data: 2016-10-12
51. posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 10 października 2016 r. odbyło się 51. posiedzenie Zarządu Powiatu.

Podczas obrad Zarząd podjął uchwały dotyczące m.in.:

 • zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na rok 2016;
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  położonej w  miejscowości   Suchorączek, gm. Więcbork, powiat sępoleński;
 • umorzenia należności pieniężnych powiatu sępoleńskiego z tytułu odpłatności za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym usuniętego w trybie art. 130a;
 • umorzenia należności pieniężnych powiatu sępoleńskiego z tytułu odpłatności za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym usuniętego w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym;
 • udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku;
 • udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Placówek  Opiekuńczo – Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

Zarządu Powiatu zajął stanowisko w sprawach:

 • wydzierżawienia budynku internatu przy ZSCKR w Sypniewie;
 • wniosku Spółki NOVUM-MED. z dnia 26 września 2016 roku;
 • pisma Burmistrza Sępólna Krajeńskiego ad. zabezpieczenia środków na budowę chodników na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie;
 • pisma Burmistrza Kamienia Krajeńskiego ad. zabezpieczenia środków na kontynuację zadań utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kamień Krajeński;
 • pisma Burmistrza Więcborka ad. zabezpieczenia środków na budowę chodników na terenie Gminy Więcbork oraz kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo”;
 • pisma Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim ad. wyrażenia zgody na kasację sprzętu;
 • wniosku mieszkanki budynku w Sypniewie o wymianę okien w mieszkaniu;
 • wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Sępólnie Krajeńskim z 27.09.2016r. o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na waloryzację płac dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.

Ponadto przyjęto  informacji w zakresie:

 • sposobu rozpatrzenia przez Prezesa Zarządu Spółki NOVUM-MED. skargi na działania zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Więcborku;
 • przyznania nagród Starosty Sępoleńskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 • oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2016r. dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-12
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-10-10
II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sępoleńskiego

W piątkowy wieczór w „Barze Zacisze” odbyła się druga edycja „Otwartych Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego”. Na starcie stanęło 27 zawodników z Bydgoszczy, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Rogoźna, Gdyni oraz siedmiu przedstawicieli powiatu Sępoleńskiego.  Turniej jest zaliczany do rankingu klubowego Taverny Nakło, więc do zawodów przystąpił dotychczasowy lider Andrzej Sklepowicz jak i mistrz oraz wicemistrz Mistrzostw Powiatu z roku poprzedniego Andrzej Muszyński i Norbert Jagieniak.

                Zawodników podzielono na 8 grup, pierwsze trzy czteroosobowe a pozostałe trzyosobowe. Z grupy awans uzyskiwało po dwóch zawodników którzy tworzyli w dalszej fazie pary 1/8 finału. Poziom całych zawodów jak i rozgrywek grupowych stał na wysokim poziomie o czym świadczy fakt, że dotychczasowemu liderowi rankingu nie udało się awansować do kolejnej rundy. Przedstawicielowi Państwowej Straży Pożarnej Rafałowi  Rudnikowi udało się wygrać mecz z Łukaszem Banachem 3-0 za co został nagrodzony przez organizatorów nagrodą w postaci książki „Tajemnica Avinionu” autorstwa Katarzyny Dworskiej. Kolejny z przedstawicieli PSP Tomasz Mrugalski   był blisko zwycięstwa, lecz przegrał 2-3 mimo prowadzenia 2-0. Do 1/8 finału awansowało dwóch zawodników z powiatu Sępoleńskiego Rafał Warmiński oraz Mateusz Rybka. Sztuka ta pomimo dobrej gry nie udała się Radosławowi Nodze, który zakończył rozgrywki grupowe na miejscu 3.  Z dwójki  przedstawicieli powiatu odpadł Rybka, który musiał uznać wyższość późniejszego finalisty Krzysztofa Lauer. W następnej fazie a więc już 1/4 odpadł Rafał Warmiński dla którego za mocny okazał się obrońca tytułu oraz przyszły zwycięzca Andrzej Muszyński (w całym turnieju stracił tylko 3 legi). W przeciągu całego turnieju niesamowitą odpornością psychiczną popisał się Tomasz Michalski, który w 1/8,1/4 oraz w meczu o 3 miejsce stoczył 5 legowe pojedynki wszystkie z nich wygrywając.  Wraz ze wzrostem emocji przyszedł czas na spotkania półfinałowea w nich spotkali się Lauer z Michalskim (4-1) oraz Muszyński z Adamskim (4-2). Przed wielkim finałem rozegrano jeszcze mecz o 3 miejsce pomiędzy Michalskim a Adamskim zakończony wynikiem 2-3. Ostatnie spotkanie turnieju rozegrali zawodnicy którzy już spotkali się w tym turnieju wcześniej, tak samo jak w rozgrywkach grupowych (3-0) tak i w wielkim finale wygrywa Andrzej Muszyński wynikiem 5-0 nie pozostawiając rywalom złudzeń kto tego dnia był najlepszy. Finał stał na wysokim poziomie, zawodnicy w pierwszym legu rzucili po 180 (czyli popularny max) a jeszcze jednego w kolejnym legu dołożył Andrzej. Najwyższe zakończenie w turnieju należy do Pawła Olejnika, który zakończył lega ze 116 punktów.

 

Organizatorzy bardzo gorąco pragną podziękować za pomoc w organizacji turnieju oraz wsparcie Panu Staroście Sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi, właścicielom Baru Zacisze i obsłudze, Jerzemu Grochowskiemu oraz DartTaverna Nakło. Serdecznie zapraszamy na kolejny turniej darta który tradycyjnie odbędzie się w Barze Zacisze. Do zobaczenia przy tarczy!

 

II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sępoleńskiego

Andrzej Muszyński (Bydgoszcz)
Krzysztof Lauer Inowrocław)
Arkadiusz Adamski  (Rogoźno)
Tomasz Michalski (Bydgoszcz)

5-8. Marek Pietrzak (Inowrocław)

Paweł Olejnik (Inowrocław)

Norbert Jagieniak (Bydgoszcz)

Rafał Warmiński (Sępólno Krajeńskie)

9-16.Mateusz Rybka

Mariusz Warzybok

Bogusław Zadłużny

Dawid Mielcarek

Dominik Wawrzyniak

Jakub Tymczyszyn

Damian Ryglewski

Arkadiusz Adamczyk

17-24. Rafał Kudliński

Damian Bembnista

Rafał Rudnik

Jacek Warmiński

Arkadiusz Wawrzyniak

Marcin Bembnista

Tomasz Mrugalski

Radosław Noga

25-27. Andrzej Sklepowicz

Ireneusz Kieszkowski

Łukasz Banach

wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Andrzej Muszyński, data: 2016-10-07
Wizyta Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w powiecie sępoleńskim

Dnia 10 października 2016 roku na sali konferencyjnej  w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie samorządowców z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego Panem Piotrem Całbeckim.

Podczas spotkania zostały poruszone następujące tematy:

 • możliwość skorzystania przez powiat z przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020;
 • informacja nt. konkursu dot. inwestycji w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinnych domach dziecka. Możliwość ubiegania się przez powiat o fundusze na modernizację, rozbudowę, adaptację i budowę, a także wyposażenie placówek opiekuńczo - wychowawczych (budowa nowych obiektów pod potrzeby Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim  z siedzibą  w Więcborku);
 • siedziba Krajeńskiego Parku Krajobrazowego;
 • wybór dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego;
 • spostrzeżenia samorządów dot. Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego oraz możliwości realizacji projektów w ramach polityki terytorialnej;
 • środki na drogi publiczne niższej kategorii (powiatowe i gminne);
 • inwestycje na  drogach wojewódzkich  przebiegających  przez teren powiatu sępoleńskiego w tym budowa obwodnic miast Sępólna Krajeńskiego i Więcbork;
 • możliwość rozbudowy Inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim .

W spotkaniu oprócz Marszałka Województwa udział wzięli:

Waldemar Przybyszewski  - Radny Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego;

Agnieszka Lisek - Charkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego;

Jerzy Grochowski - Naczelnik Kancelarii Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego;

Marek Chart - Przewodniczący Rady Powiatu;

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński;

Andrzej Marach - Wicestarosta;

Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego;

Wojciech Głomski - Burmistrz Kamienia Krajeńskiego;

Waldemar Kuszewski - Burmistrz Więcborka;

Leszek Stroiński -Wójt Gminy Sośno;

Iwona Kozłowska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.

Wideo z wizyty kliknij tutaj.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-11
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-11
XXI „Wieczór Seniora”

W dniu 8 października 2016 roku w Więcborku odbył się w XXI „Wieczór Seniora” w Więcborku. Powiat Sępoleński reprezentował Wicestarosta Pan Andrzej Marach. Wieczór był wspaniałą okazją do złożenia życzeń wszystkim Seniorom z naszego Powiatu. Szczególne podziękowania władze Powiatu skierowały do członków Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku, którzy co roku angażują się w przygotowanie tej wspaniałej imprezy. Podczas uroczystości tytułem  „Seniora Roku 2016” uhonorowano Pana Edmunda Borzycha, a Państwu Stanisławie i Stanisławowi Stogowskim wręczono medale za długoletnie pozycie małżeńskie.

Kochani Seniorzy! Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych całej społeczności Seniorów Powiatu Sępoleńskiego składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, spełnienia planów i marzeń, wielu lat życia wypełnionego radością i satysfakcją oraz szacunkiem i życzliwością spotkanych na co dzień ludzi. Niech nigdy nie zabraknie Wam sił i zapału do wspierania kolejnych pokoleń. Oby młodzi zawsze dostrzegali wasze zaangażowanie i troskę.

Wszystkim Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze wielu spokojnych, pogodnych i dostatnich lat życia!  

 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-10
wyświetl galerię w Cooliris
XV Powiatowe Zawody Spinningowe

W niedzielę 2 października, w kolejnej jubileuszowej, XV już odsłonie cieszących się ogromną popularnością
Powiatowych Drużynowych Zawodów Spinningowych dla Zakładów Pracy, do rywalizacji o cenne nagrody i punkty zgłoszono 38 drużyn . Zawody odbyły się tradycyjnie na jeziorze sępoleńskim, pogoda dopisała i wędkarze mogli łowić niemal w komfortowych warunkach.Zwyciężyła drużyna ZGK-Sępólno Krajeńskie
w składzie: Mariusz Zygowski i Michał Wiese gromadząc 2740 pkt ,właśnie słońce spowodowało że zwycięska drużyna nastawiła się na połów okoni.Na drugim miejscu znalazła się drużyna: Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Jarosław Żarczyński w składzie Jerzy Dolatowski i Roman Grochowski (2650 pkt),
a na trzecim miejscu: BEMIX Mieszczak Benedykt
w składzie Jarosław Łukaszewski i Jarosław Pisarski (2150pkt)
Na kolejnych miejscach znaleźli się:
4. PHSR Agroma - Tadeusz Has, Tadeusz Telicki (1980 pkt)
5. Len-Trans Dąbrówka - Kąkolewski, Dąbrowski (1800 pkt)
6. Ciesielstwo Damaszek - Damian Damaszek, Stanisław Damaszek
7. PW MAKLER - Iwona Klosak, Barbara Chylewska (1680 pkt)
8. PW MAKLER - Marek Rzepinski, Kazimierz Goldyszewicz (1200 pkt)
9. Planbox - Łukasz Binger, Bolesław Michalski (990 pkt)
10. BEMIX - Jerzy Łobodziński, Jarosław Szulc (850 pkt)
Zawody odbywały się na żywej rybie po zmierzeniu wracały z powrotem do jeziora.

Władze samorządowe Powiatu Sepoleńskiego reprezentował Starosta Jarosław Tadych.       
 

 • autor: Nadesłane - Koło PZW nr 121w Sępólnie Krajeńskim, data: 2016-10-02
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Nadesłane - Koło PZW nr 121w Sępólnie Krajeńskim, data: 2016-10-02
O „Basi” z Zofią Stanecką

W środę, 5 października, Bibliotekę Publiczną im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie odwiedziła Zofia Stanecka, autorka bajek i opowiadań dla dzieci. W spotkaniu autorskim tłumnie uczestniczyli przedszkolaki i uczniowie z Sępólna i okolicznych szkół.

Mali czytelnicy mieli okazję osobiście poznać autorkę serii książek o małej dziewczynce Basi. Jej perypetie są pełne humoru, a zarazem pouczające. Zofia Stanecka podczas spotkania z dziećmi szybko załapała z nimi kontakt. Opowiedziała o początkach swojej twórczości, jak wygląda jej codzienna praca, a także o tym skąd czerpie pomysły. Przy okazji maluchy dowiedziały się jak powstaje tekst i jaką drogę musi przebyć, by trafił do czytelników w formie książki. – Książka to drzwi do innego świata. Jej powstawanie można porównać do gotowania: zaczynamy od podstawowych składników, a kończymy na doprawianiu, dopieszczaniu – stwierdziła Zofia Staniecka. Pisarka rozmawiając z wielbicielami jej książek pobudzała ich wyobraźnię. Dzieci włączyły się do rozmowy i próbowały określić jak wyglądałby ich niewidzialny kot. Pani Zosia świetnie zainscenizowała scenki z życia Basi, pomagając sobie małymi pacynkami. Tym samym pokazała swój talent aktorski. Wykazała się dużą cierpliwością, odpowiadając na wszystkie pytania.

Najmłodsi uczniowie i przedszkolaki już wcześniej wcieliły się role ilustratorów. Biblioteka zorganizowała dla nich konkurs plastyczny „Basia – moja przyjaciółka”. Stworzone przez dzieci prace zostały zaprezentowane i nagrodzone przez gościa. Każda grupa ilustratorów, która wzięła udział w konkursie otrzymała na pamiątkę opowiadania z serii „Basia” z dedykacją. Na koniec spotkania można było nabyć książki wraz z autografem pisarki.

Zofia Stanecka zapadnie w pamięć jako ciepła i wyrazista osobowość. Jej wizyta zgromadziła bardzo liczną, ale i wymagającą publiczność.

 • autor: Nadesłane - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-10-06
wyświetl galerię w Cooliris
"Dzień dawcy szpiku kostnego"
wyświetl galerię w Cooliris
„Bądź z nami”- pobiliśmy rekord !!!

Jesienny rajd rowerowy to cykliczna impreza organizowana przez STOWARZYSZENIE „BĄDŹ Z NAMI” działające przy Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. W sobotę 1 października 2016r.  odbył się on po raz dwunasty. Corocznie w rajdzie staruje coraz więcej osób. W tym roku było ponad 250 dużych  i małych uczestników, którzy ciekawie i aktywnie chcieli spędzić sobotnie przedpołudnie. 
Z miejsca zbiórki ruszyliśmy 10-15 osobowymi grupami wśród pól i pięknych lasów okolic Sikorza. Nad bezpieczeństwem „rajdowiczów" w newralgicznych punktach czuwali policjanci z KPP w Sępólnie. Tradycyjnie pogoda nie zawiodła, towarzyszyło nam jesienne słońce. Po przejechaniu 8-kilometrowej trasy odbył się piknik, w którym uczestniczyły niejednokrotnie całe rodziny naszych uczniów. W Centrum Sportu i Rekreacji odbyło się wręczenie nagród za udział w ogłoszonym przed wakacjami konkursie na album pt. „Wędrówki rowerowe po powiecie sępoleńskim”. Główną nagrodę, sponsorowaną przez Starostwo Powiatowe - rower, otrzymał Bartosz Wojtalewicz z klasy 4c SP. Drugie miejsce zajął Mateusz Wojtalewicz z klasy 2d SP i otrzymał hulajnogę zakupioną przez Stowarzyszenie "Bądź z nami". Wyróżnienia, nagrodzone zestawami akcesoriów rowerowych, również ufundowane przez Stowarzyszenie otrzymali: I wyróżnienie - Kajetan Wiese, II wyróżnienie - Agnieszka Wnuk - oboje z kl. 2aG. 
Atrakcją pikniku od lat są tradycyjne wyścigi w workach i przeciąganie liny. Dzięki uprzejmości dyrektora  i instruktorów CSiR-u  można było zagrać w kometkę, piłkę nożną oraz siatkówkę. Nowością były rodzinne wyścigi na rowerowym torze przeszkód, które dostarczyły wiele emocji ścigającym się duetom rodzic - dziecko. Słodką niespodzianką wyróżniliśmy  najmłodszego uczestnika rajdu - trzyletniego  Tomka Kotowskiego oraz  najstarszego „rajdowicza”- pana Franciszka Lesinskiego.
Duża liczba uczestników była wyzwaniem dla członków Stowarzyszenia, którzy sprawnie przygotowali poczęstunek. Wszyscy otrzymali kiełbaskę z grilla, a uczestnicy zawodów sportowych słodycze. Od kilku lat niezawodnym partnerem rajdu jest Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2, który udziela wsparcia finansowego i aktywnie uczestniczy w jego organizacji. Podczas pikniku policjanci znakowali rowery - paszporty wydano rekordowej liczbie 50 pojazdów!!! Kolejny raz przekonaliśmy się, że coraz więcej dzieci i rodziców rozumie potrzebę wspólnego spędzania czasu wolnego. Jako członkowie Stowarzyszenia mamy satysfakcję, że możemy przyczynić się do umacniania więzi rodzinnych i kontaktów ze szkołą. W tegorocznym rajdzie gościnnie wzięli udział starosta sępoleński Jarosław Tadych i burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski.

Dziękujemy wszystkim za coroczne wsparcie naszych działań. Szczególne podziękowania kierujemy do dyrektora i pracowników Centrum Sportu i Rekreacji,współorganizatora pikniku - Zarządu Osiedla Mieszkańców nr 2, 
Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim
 oraz Starostwa Powiatowego.
 Do zobaczenia za rok!

                                                 
                                                       Członkowie Stowarzyszenia „Bądź z nami”
 

 • autor: Gmina Sępólno Krajeńskie - strona interentowa, data: 2016-10-04
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Nadesłane - Zespół Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, data: 2016-10-01
Spotkanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dnia 4 października 2016 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie dotyczące przekazania procedur postępowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - bieżąca sytuacja ASF.

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej na zwierząt jednostki samorządu terytorialnego współpracującą z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy realizacji działań określonych w planach gotowości , w tym zapewniają współpracę w ramach zespołów reagowania kryzysowego, m.in. w zakresie zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich w celu pomocy przy unieruchomieniu  zwierząt oraz sprzętu niezbędnego do czynności związanych z utylizacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz likwidacji zagrożenia związanego z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt.  

W przypadku otrzymania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, jest on obowiązany do przekazania ww. informacji właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Zawiadomienie  w którym mowa w ust 1, powinno być przekazane do właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii niezwłocznie drogą telefoniczną lub mejlową ze wskazaniem, w szczególności osoby zawiadamiającej oraz daty złożenia zawiadomienia.

W spotkaniu udział wzięli:

Leszek Stroiński - Wójt Gminy Sośno

Tomasz Kabat - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim

Jarosław Tadych - Starosta Powiatowy

Irena Miczko - Inspektor Stanowiska Zarządzania Kryzysowego (...)

Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Wojciech Głomski - Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

Waldemar Kuszewski - Burmistrz Więcborka 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-04
wyświetl galerię w Cooliris
Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Kościuszki w Sępólnie

Dnia 4 października 2016 roku w gabinecie starosty odbyło się spotkanie na którym przedstawiono koncepcję na temat przebudowy i rozbudowy budynku przy ulicy Kościuszki w 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W spotkaniu udział wzięli:

Starosta - Jarosław Tadych;

Wicestarosta - Andrzej Marach;

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa  - Tomasz Bondarczyk;

Kierownik  Warsztatów Terapii Zajęciowej - Wiesława Stafiej;

oraz przedstawiciele biura projektowego.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-04
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-04
Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego

Dnia 2 października na Stadionie MLKS Krajna odbył się start corocznego biegu ulicznego im. Kajetana Bągorskiego. Na starcie stanęło 131 uczestników z całego powiatu i nie tylko. W biegu udział wzięli między innymi mieszkańcy Sępólna, Więcborka Chojnic oraz Człuchowa. Pierwszy na metę dotarł Łukasz Wirkus z Lipnicy.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Jarosław Tadych. 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-10-02
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Maciej Bór - Radio Weekend.fm, data: 2016-10-02
Obwodnice Sępólna i Kamienia

Dnia 30 września 2016 roku podczas XXIV Sesji Rady Powiatu miało miejsce wystąpienie Mirosława Jagodzińskiego Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.

Poniżej prezentacja związana z planowanym przebiegiem obwodnic Sępólna i Kamienia. 

wyświetl galerię w Cooliris
Finał projektu „Stacja Turystyczna Kamień”

30 września 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim odbył się finał projektu  „Stacja Turystyczna Kamień”. Podsumowano 15 miesięczną działalność Grupy Śladowców z kamieńskiego gimnazjum.  Młodzież współpracująca z Kamieńskim Towarzystwem Kulturalnym środki na realizację zadania pozyskała z Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany był do młodych ludzi z małych miejscowości. W ramach projektu Śladowcy zaprezentowali lokalnemu społeczeństwu i potencjalnym gościom walory turystyczne Kamienia Krajeńskiego i okolic. Inicjatywę honorowym patronatem objął senator RP Jan Rulewski. Zadanie podzielono na etapy.

 • utworzenie stacji rowerowej przy pompie na rynku,
 • opracowanie gry miejskiej,
 • wyprawa kajakowa rzeką Kamionką.

Śladowcom udało się zbudować od podstaw 3 rowery, które udostępniane są turystom.

Grupa „ŚLADOWCY” funkcjonuje od 2003 roku. Młodzież zajmuje się przywracaniem pamięci wydarzeń, miejsc i postaci z jego bogatej historii. Opiekunem grupy jest Pan Aleksander Atamański. Więcej informacji na temat działalności Śladowców znajdziecie państwo tutaj: www.sladowcy.pl

W uroczystości związanej z zakończeniem projektu wzięli udział: senator RP Jan Rulewski,  przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Kamienia Krajeńskiego Panem Wojciechem Głomskim, przedstawiciele instytucji funkcjonujących na terenie powiatu, a także sponsorzy. Powiat sępoleński reprezentowała Sekretarz Powiatu Pani Anna Deja-Dobrowolska. 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

wyświetl galerię w Cooliris
Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W środę 28 września 2016 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Stowarzyszeniu „Duże Różowe Słońce” w Sępólnie.  Uroczystość, w której wzięli udział studenci oraz zaproszeni goście: Waldemar Stupałkowski Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Franciszek Lesinski v-ce Przewodniczący Rady Miejskiej,  Jarosław Tadych Starosta Sępoleński, dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz instruktorki sekcji UTW, odbyła się w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu UTW, przedstawiciele władz samorządowych wygłosili krótkie przemówienia, po czym panowie burmistrz i starosta wręczyli indeksy nowym studentom. W dalszej części spotkania inauguracyjny wykład pt. „pt. „Oddech motorem życia” przedstawiła dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

Na zakończenie poinformowano studentów o bogatej ofercie UTW na kolejny rok oraz o kontynuacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków powiatu sępoleńskiego: pt.„ Fascynujący i tajemniczy Powiat Sępoleński” i „Powiat Sępoleński – nasza mała ojczyzna”.

Żywiołowy temperament, poczucie humoru a przede wszystkim imponująca wiedza pani profesor stworzyły niezapomnianą atmosferę tego spotkania. Wszyscy poczuli się swobodnie i z przyjemnością wykonywali ćwiczenia związane z wykładem, co widać na załączonych fotografiach.  

 • autor: Nadesłane - Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Nadesłane - Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”
IX Finałowa Runda Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie

Sezon motocrossowy zbliża się do końca.

W dniu 25 września w Kwidzynie odbyły się ostatnie w tym sezonie zawody MSPP.

Motocrossowcy dopisali – nie dopadła ich jeszcze jesienna ospałość tak samo jak liczną widownie która przybyła na zawody.

Na tych ostatnich zawodach trzeba było walczyć o punkty dla klubów .

Właściwie to ostanie zawody decydują o punktacji klubowej każdego sezonu motocrossowego.

Dobrze o tym wiedzą nasi klubowi zawodnicy, którzy jak zwykle nie zawiedli frekwencją na ostatnich zawodach MSPP.

Dziękujemy organizatorowi za dobre przygotowanie imprezy.

Na uwagę zasługuje świetnie przygotowany tor, na którym pomimo „upalnego” jak na wrzesień dnia nie było najmniejszej chmurki kurzu.

Duża frekwencja widowni podkreśliła prestiż i popularność zawodów w Kwidzynie. Lokalizacja toru motocrossowego KKM Kwidzyn jest wręcz wyśmienita a tor jest dobrze rozplanowany .

WKM Więcbork reprezentowało 18 zawodników, którzy wywalczyli dla naszego klubu 1116 punktów i tym samy zdobyliśmy pierwsze miejsce w klubowych rozgrywkach Mistrzostw Strefy Północnej 2016.

 

Punktacja klubowa

1. WKM Więcbork – punkty 9789

2. Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX – punkty 8752

3.Moto Klub Lidzbark Warmiński - punkty 8105

 

Zawodnicy WKM Więcbork tworzą zgrana ekipę można to zobaczyć nie tylko w parku maszyn ale i podczas wyścigu.Nasi sportowcy nie spuszczają oka z rywali podczas wyścigu ale i tez potrafią działać zespołowo.

Tak wiec naprawdę było na co popatrzeć podczas tych zawodów.

W trakcie wyścigów mieśmy sporo akcji gdzie nasi zawodnicy pokazali swoją zaciętość w walce na torze .

W wyścigach klasy 65 było kompromisów ogień do końca .

Łukasz Ryczek zadebiutował w klasie 85 było widać, że czuje się bardziej komfortowo  na większym motorze. MX1C i MX2C miało swoje tempo jazy i właśnie tu można było zauważyć zespołową współpracę naszych zawodników.

MX 2 junior i MX Open tu jazda miała wymiar zaciętej walki ,piękny wyścig w wykonaniu naszych juniorów i seniorów.

MX Masters startując z MX Open B ma tez inny wymiar w tym zestawie jadą seniorzy po 40-stce i młodsi koledzy.

Indywidualnie w MSPP Kwidzyn mieliśmy dwóch zawodników na podium.

Weterana motocrossu Adama Nowackiego oraz Wiktora Sobiecha

MX 65 – 22 Wiktor Sobiech miejsce 3

MX Masters – 135 Adam Nowacki miejsce 3

A tak przedstawia się lista zawodników WKM Więcbork w klasyfikacji indywidualnej MP sezonu 2016 .

Nasi medaliści indywidualnii punktacja indywidulna MistrzostwStrefy Polski północnej w motocrossie 2016.

1. Miejsce

MX 65-Wiktor Sobiech

2.Miejsce

MX Open-Adam Nowacki

 3. Miejsce

MX 1C -Paweł Drewczyński

 

MX 65

Wiktor Sobiech - miejsce 1 z 29,zaliczonych rund IX 749  punktów

Franek Grzegorczyk - miejsce 6 z 29, zaliczonych rund IX 562 punkty

Łukasz Ryczek - miejsce 18 z 29 , zaliczonych rund III 170 punktów

Bartosz Ryczek - miejsce 27 z 29 , zaliczonych rund II 51 punktów

 

MX85

Darek Malczewski - miejsce 11 z 34 , zaliczonych rund IV 249 punktów

Maksymilian Rogalski - miejsce 13 z 34 , zaliczonych rund IV 243 punkty

Łukasz Ryczek miejsce - 28 z 34 , zaliczonych rund I 73 punkty

 

MX2 Junior

Juliusz Różniak- miejsce 11 z 38 , zaliczonych rund III 196 punktów

Darek Malczewski - miejsce 15 z 38 , zaliczonych rund IV 161 punktów

Maksymilian Rogalski - miejsce 18 z 38 , zaliczonych rund II 101 punktów

Emilian Różniak- miejsce 33 z 38 , zaliczonych rund I  62 punkty

 

MX2C

Marcin Ryczek – miejsce 4 z 74 , zaliczonych rund VII 473 punkty

Tomasz Kosicki - miejsce 6 z 74 , zaliczonych rund VII 442 punkty

Kamil Śmigiel - miejsce 8 z 74 , zaliczonych rund VIII 427 punktów

Marek Śnieg - miejsce 12 z 74 , zaliczonych rund VIII 338 punktów

Kamil Bernatek - miejsce 23 z 74 , zaliczonych rund IV 179 punkty

Mirosław Lemańczyk – miejsce 25 z 74 , zaliczonych rund III 146 punktów

Piotr Tłok – miejsce  26 z 74 , zaliczonych rund III 140 punkty

Patryk Pochylski - miejsce 27 z 74 , zaliczonych rund IV 140 punkty

Marcin Rakowski - miejsce 38 z 74 , zaliczonych rund II 84 punkty

Michał Tadych - miejsce 50 z 74 , zaliczonych rund I 62 punkty

Michał Migawa – miejsce 65 z 74 , zaliczonych rund I 35 punktów

 

MX1C

Paweł Drewczyński – miejsce  3 z 33 , zaliczonych rund VIII 611 punktów

Michał Domeradzki - miejsce 4 z 33 , zaliczonych rund VIII 596 punktów

Dawid Koliński – miejsce  6 z 33 , zaliczonych rund VII 453 punktów

Michał Łaszczyk– miejsce 12 z 33 , zaliczonych rund III 193 punkty

Andrzej Solarek – miejsce 26 z 33 , zaliczonych rund I 66 punktów

Tomasz Kulczyk – miejsce 29 z 33 , zaliczonych rund I 60 punktów

Marcin Ryczek – miejsce 30 z 33 , zaliczonych rund I 58 punktów

 

MX Open

Luis Carstens– miejsce 7 z 47 , zaliczonych rund IV 366 punktów

Janusz Śmigiel - miejsce 9 z 47 , zaliczonych rund VI 290 punktów

Bartosz Pierzyński- miejsce 21 z 47 , zaliczonych rund II 102 punkty

Bartosz Nowacki - miejsce 39 z 47 , zaliczonych rund I 31 punktów

 

MX Open B

Zbigniew Gill Kwaśniewski – miejsce 6 z 40 , zaliczonych rund VIII 514 punktów

Michał Majak – miejsce 30 z 40 , zaliczonych rund II 67 punktów

 

MX Masters

Adam Nowacki - miejsce 2 z 56 , zaliczonych rund VIII 597 punktów

Piotr Śmigiel - miejsce 9 z56 , zaliczonych rund VI 326 punktów

Wojciech Laskowski – miejsce  14 z 56 , zaliczonych rund V 237 punktów

Karol Rogalski miejsce – miejsce 23 z 56 , zaliczonych rund IV 149 punkty

 

Zarząd WKM Więcbork dziękuje wszystkim zawodnikom za godne reprezentowanie klubu na zawodach MSPP w sezonie 2016 .

Specjalne podziękowania kierujemy do Naszych sponsorów firmie Agro-Land Marek Różniak i firmie PPHU Andrzej Rybarczyk oraz wszystkim osobom i instytucjom za Waszą hojność i wsparcie.

Dzięki Waszej pomocy mogliśmy realizować zamierzone cele .

 • autor: Karol Rogalski, data: 2016-10-03
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: BOGI M & MODEL MX, data: 2016-10-03
XXIV sesji Rady Powiatu

Dnia  30 września (piątek)  2016 roku o godz. 0900 w  sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XXIV  sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

Na początku Sesji miało miejsce ślubowanie nowego Radnego Rady Powiatu Pana Jarosława Dery.

Głównym tematem obrad było spotkanie z Mirosławem Jagodzińskim Dyrektorem Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy

Poniżej, pod zdjęciami, można szczegółowo obejrzeć prezentację dotyczącą obwodnic.

Dalej obrady odbywały się zgodnie planowanym porządkiem obrad:

Rada przyjęła protokół z obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił informację o czynnościach w okresie między sesjami. Starosta Sępoleński złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informację o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

Następnie rada przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2016 r. Skarbnik Powiatu przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz  kształtowaniu  się Wieloletniej  Prognozy Finansowej Powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku oraz uchwałę  Składu Orzekającego   Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie  opinii o  wyżej wymienionych informacjach za I półrocze 2016 roku.

Pani Gabriela Malczewska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury (...) przedstawiła informację w zakresie wyników naboru na rok szkolny 2016/2017.

Pani Ewa Zygmunt-Lorbiecka- Dyrektor Wydziału  Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przedstawiła informację na temat realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii. 

Na koniec rada podjęła uchwały w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Gospodarki ,

b) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, 

c) zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,

d) zmiany uchwały  Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2016 r. dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2016,

e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku  zastosowania  drogi  przetargowej,

f) pozbawienia kategorii części drogi publicznej powiatowej nr 1133C relacji     Więcbork – Wielowicz, na odc. o dł. 1,314 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+314 jej przebiegu,

g) sposobu uregulowania stanu spraw majątkowych w odniesieniu do nieruchomości gruntowych wchodzących w zasób pasów drogowych ulicy I Armii Wojska Polskiego i Krótkiej w Więcborku,

h) zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim,

Starosta Sępoleński udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, a Przewodniczący Rady przedstawił informację  o udzielonych odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje, i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.                                           

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2016-09-30
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-30
Komisja Budżetu i Finansów

29 września  2016 r. (czwartek) o  godz. 13:00 w  biurze rady powiatu obradowała Komisja   Budżetu i Finansów.

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem spotkania komisja przyjęła informacje z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2016 roku i zaopiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję.

Oprócz członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:

Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski;

Dyrektor PUP - Artur Żychski;

 • autor: Wojciech Bilski na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2016-09-29
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-29
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

29 września  2016 r. (czwartek) o  godz. 11:00 w  biurze rady powiatu obradowała Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu.

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem spotkania komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku i zaopiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję.

Oprócz członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Dyrektor RDD - Mieczysław Kaproń;

Dyrektor DPS w Kamieniu Kraj. - Iwona Kozowska;

Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski;

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2016-09-30
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-29
Uroczysta Sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Dnia 28 września 2016 roku odbyła się uroczysta XXIV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, na której burmistrz Waldemar Stupałkowski wręczał stypendia, nagrody i wyróżnienia dla uczniów za uzyskane w poprzednim roku szkolnym wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe. Burmistrz nagrodził dyplomami nauczycieli, którzy przyczynili się do sukcesów swoich uczniów. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Jarosław Tadych.

wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Gmina Sępólno Krajeńskie - strona interentowa, data: 2016-09-28
60-lecie KGW Mierucin

Koło Gospodyń Wiejskich w Mierucinie skończyło 60 lat. Obok takiego Jubileuszu nie można przejść obojętnie, dlatego w minioną sobotę panie ugościły w świetlicy wiejskiej przedstawicieli władz samorządowych, organizacji i instytucji współpracujących z KGW, koleżanki z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Sośno a także swoich mężów, by w tak miłym towarzystwie świętować.

Powitaniem wszystkich gości rozpoczęła uroczystość przewodnicząca KGW Mierucin Mariola Narloch. A przybyło ich na zaproszenie jubilatek sporo. Były władze Gminy Sośno z wójtem Leszkiem Stroińskim, Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Wąsik i sekretarzem gminy Piotrem Dobrzańskim na czele oraz w imieniu władz samorządowych Powiatu Sępoleńskiego z ramienia Rady i Zrzadu Powiatu - Radny Henryk Dąbrowski, Teresa Betin - szefowa Gminnej Rady Kobiet, przedstawicielka Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy Barbara Stasierowska, delegacje koleżanek z Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Sośno, wieloletni były sołtys Mierucina pan Jan Tyma, którego św. pamięci żona przez wiele lat z zangażowaniem przewodniczyła KGW Mierucin, Ewa Siekierka i Agnieszka Lach z LGD Nasza Krajna oraz przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Więcborku. Przede wszystkim jednak obecne na uroczystości były mieszkanki Mierucina, członkinie KGW i ich mężowie.

 

 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2016-09-26
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2016-09-26
Robocze spotkanie radnych Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 27 września 2016 roku o godzinie 16:00 odbyło się robocze spotkanie radnych Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Tematem spotkania były sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem powiatu. Spotkanie było przeznaczone dla radnych i zaproszonych przedstawicieli Zarządu spółki  „Novum-MED”. Spotkanie trwało do godziny 19:30.

 • autor: Wojciech Bilski na podstawie informacji od Wicestarosty, data: 2016-09-28
Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wczoraj 27 września o 14:30 w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu.

Zgodnie z planowanym porządkiem obrad, komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2016r. oraz informację o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych. Na koniec komisja zaopiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję.

W posiedzeniu oprócz członków komisji udział wzięli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski;

Dyrektor Wydziału Edukacji (...) - Gabriela Malczewska;

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej WZZ Solidarność - Oświata  - Marek  Libera

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-28
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-27
Konkurs o bajkowych ulubieńcach rozstrzygnięty

We wrześniu obchodzony jest Dzień Postaci z Bajek. Z tej też okazji Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała konkurs pt. „Moja ulubiona postać bajkowa” i zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką, przedstawiającej swoją ulubioną postać bajkową.Na konkurs wpłynęły 132 pracewykonane przez przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych gminy Sępólno Krajeńskie.

 

Jury w składzie: Edyta Kapusta– przewodnicząca,Robert Skaza i Lucyna Welka przyznało dwie pierwsze równorzędne nagrody dla Natalii Karbowiak i Dominiki Żubka. Pięć równorzędnych nagródprzyznano również przedszkolakom: Jakubowi Żywickiemu, Agacie Wirkus, Zofii Milachowskiej, Filipowi Bukolt i Marcie Karbowiak. Wyróżnienia otrzymali uczniowie szkół podstawowych: Jakub Wojczyszyn, Zofia Łaszczyk, Wiktoria Pawłowska,Karol Dubiel, Konrad Wnuk – Lipiński, Amelia Łaznowska, Zuzanna Milachowka, Monika Gwizdała i Lena Musiał – Krysiak.

W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na samodzielność wykonania prac i walory artystyczne. Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Prace konkursowe zaprezentowane zostały na wystawie plenerowej podczas imprezy „Witajcie w naszej bajce”, która odbyła się w amfiteatrze na wodzie przy sępoleńskim molo. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za włączenie się do wspólnej zabawy.

 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-09-28
wyświetl galerię w Cooliris
Dzień dla zdrowia
wyświetl galerię w Cooliris
Kolejne posiedzenie Spółki Novum - Med

26 września o 15:00 w siedzibie Spółki Novum – Med.  w Więcborku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Zgodnie z porządkiem obrad Zarząd spółki złożył informację dotyczącą bieżącej działalności oraz dokonał analizy finansowej spółki. Ponadto Zarząd złożył sprawozdanie z analizy zadowolenia klienta oraz z działalności POZ w Spółce. 


W posiedzeniu oprócz zarządu spółki Novum – Med. udział wzięli:
Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;
Członek Zarządu Powiatu – Danuta Zalewska;
Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski.

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Sekretarz, data: 2016-09-27
Podsumowanie ćwiczeń „Kobra-16”

Dnia 27 września w gabinecie Starosty odbyło się podsumowanie ćwiczenia „Kobra-16”.
W spotkaniu udział wzięli:
Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;
Wicestarosta – Andrzej Marach;
Sekretarz Gminy Sępólno Krajeńskie – Dariusz Wojtania;
Komendant Powiatowy Policji – mł. insp. Paweł Zawada;
Dowódca JRG PSP – kpt. Robert Lis;
Z-ca Dowódcy JRG PSP – kpt. Dariusz Chylewski;
Inspektor ds. ZK OL i SO – Irena Miczko;

Tematem spotkania było ćwiczenie obronne „Kobra – 16”, które odbyło się dnia 15 września 2016 roku. Na spotkaniu omówiono wszystkie elementy ćwiczenia min. współdziałanie wszystkich służb oraz wypracowano wnioski do dalszej współpracy.

 

 • autor: Irena Miczko, data: 2016-09-27
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-27
Komisja Infrastruktury i Gospodarki

Dnia  26 września br. (poniedziałek) o godz.  14 00  w biurze Rady Powiatu odbyła się pierwsza część posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki. 

Komisja przyjęła sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku oraz zaopiniowała projekty uchwał na sesję.

W części drugiej - wyjazdowej, komisja dokonała wizji lokalnej drogi powiatowej relacji Borzyszkowo-Lubcza.

W posiedzeniu Komisji oprócz członków udział wzięli:

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart;

Dyrektor Zarządu Drogowego - Edwin Eckert. 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-27
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-26
Spotkanie z Zofią Stanecką

Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza zaprasza małych czytelników na spotkanie z Zofią Stanecką - autorką licznych i lubianych książek dla dzieci (m.in. serii „Basia”, „Tajemnica Namokniętej Gąbki”, „Świat według dziadka”). Spotkanie odbędzie się 5 października 2016 r. o godz. 9:00. Wstęp wolny.

Dodatkowo zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie: pt. „BASIA – moja przyjaciółka”. Regulamin konkursu dostępny na stronie.

 • autor: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj., data: 2016-09-26
wyświetl galerię w Cooliris
50. posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 26 września 2016 r. odbyło się 50. posiedzenie Zarządu Powiatu.  

Podczas obrad Zarząd podjął uchwały:

 • w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2017 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych;
 • w sprawie uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na rok 2016.

​Zarządu Powiatu zajął stanowisko w sprawach:

 • pisma Wójta Gminy Sośno ad. zabezpieczenia środków  w związku z planowaną budową chodników w miejscowościach Szynwałd, Tuszkowo i Obodowo w ciągu dróg powiatowych;
 • wniosku Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu.

Członkowie Zarządu zatwierdzili również materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu m.in. :

 • projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz, na odcinku o długości 1,314 km, zlokalizowanego pomiędzy km. 0+000, a km 1+314 jej przebiegu, który ulokowany jest w całości w ciągu ulicy I Armii Wojska polskiego pozostającej w granicach administracyjnych miasta Więcborka;
 • projekt uchwały w sprawie sposobu uregulowania spraw majątkowych w odniesieniu do nieruchomości gruntowej wchodzącej w zasób pasów drogowych ul. I Armii Wojska Polskiego i ul. Krótkiej w miejscowości Więcbork; 

Starosta Sępoleński przekazał Zarządowi informacje dotyczące bieżących spraw powiatu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-26
„Integracje po Krajeńsku”

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA otrzymało dofinansowanie ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020,  na realizację projektu „Integracje po Krajeńsku”. W ramach projektu planujemy przeprowadzić w każdej gminie naszego powiatu 8 godzinne warsztaty z decoupagu, z lepienia w glinie i kulinarne. W każdej gminie zrekrutowana zostanie 12 osobowa grupa uczestników. W grupie  będzie 6 osób powyżej 60 roku życia i 6 osób w wieku 6-16 lat. 

 • autor: Stowarzyszenie Nasza Krajna, data: 2016-09-21
wyświetl galerię w Cooliris
BIURO RZECZNIKA PRAW KONSUMENTA NIECZYNNE

Uprzejmie informujemy, że BIURO RZECZNIKA PRAW KONSUMENTA w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj. w dniach 21.09.2016 r. – 26.09.2016R. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Katarzyna Niepiekło- Theil, data: 2016-09-19
V Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork

Już po raz piąty TKKF Wodnik w Więcborku zorganizowało Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork. Bieg, którego uczestnicy, nim ruszą pokonywać dziesięciokilometrową trasę, przy cmentarnej kaplicy oddają hołd pomordowanym w Karolewie. W chwili ciszy i skupienia wspominają tych, którzy oddali tam swoje życie. 

Tutaj w zabudowaniach majątku Karolewo w okresie od 15 września 1939 r. do 15 grudnia 1939 r. istniał hitlerowski przejściowy obóz, w którym przebywało przeciętnie ponad 1000 Polaków, a wśród nich kobiety i dzieci. Zwożono ich z terenu dawnych powiatów sępoleńskiego, chojnickiego, tucholskiego, wyrzyskiego i bydgoskiego. Pobitych i głodnych wywożono stąd na rozstrzelanie w pobliskie lasy, a szczególnie do głębokiej żwirowni, gdzie po zasypaniu jednych przywożono następnych – tam też po odzyskaniu wolności na miejscu zbrodni urządzono cmentarz, na którym w wyniku ekshumacji zwłok z różnych miejsc pochowano 1781 osób oraz wybudowano mauzoleum-kaplicę. Odebrano nam życie pozostawiamy wam pamięć! - taki napis widnieje na tablicy upamiętniającej ofiary obozu, zawieszonej w 1989 roku na ścianie budynku administracyjnego w dawnym majątku Karolewo.

Cmentarz ofiar niemieckiego terroru  przy drodze z Jastrzębca do Karolewa powstał w roku 1947. Szczątki więźniów obozu uroczyście pogrzebano w dwóch zbiorowych mogiłach, a na terenie cmentarza zbudowano pamiątkową kaplicę-mauzoleum. W kaplicy umieszczono tablice z nazwiskami zidentyfikowanych ofiar obozu.

 

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach. 

 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2016-09-18
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2016-09-18
Komitet sterujący w Więcborku

W dniu 16 września 2016 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Więcborku odbyło się 4 posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Sępoleński, Burmistrzowie Więcborka, Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz Wójt Sośna. 
Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego sygnatariusze porozumienia podjęli 2 uchwały: 
1.    w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Obszaru Rozwoju Sołeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego, oraz
2.    w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy projektów podstawowych Strategii Obszaru Rozwoju Sołeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego. 

Po uwzględnieniu uwag Urzędu Marszałkowskiego do propozycji projektowych zgłaszanych w ramach polityki terytorialnej z ORSG Powiatu Sępoleńskiego zatwierdzona lista projektów podstawowych zawiera 37 propozycji projektowych na łączną kwotę dofinansowania

35 887 947,01 zł w tym:  
- EFS – 13 923 775,83 zł oraz 
- EFRR – 21 964 171,18 zł. 

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2016-09-19
70-lecie Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

16 września br w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim świętowano 70-lecie jej istnienia.

Były prawdziwe tłumy gości, cytaty z Jarosława Iwaszkiewicza, kwartet smyczkowy i historia w pigułce.

Obecna na uroczystości Ewa Stelmachowska, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, tak wspominała początki swojej pracy:
- Wtedy biblioteki to były jeszcze książki i tyle się zmieniło przez te 20 lat. Pojawiły się nowe technologie, tu przychodzimy się uczyć, bawić, ale też spełniać swoje marzenia, możemy tworzyć. Niestety nie wszystkie biblioteki jeszcze to odkryły, ale biblioteka w Sępólnie na pewno wiedzie w naszym województwie prym.

W trakcie uroczystości wolontariuszom, darczyńcom i sponsorom sępoleńskiej biblioteki wręczono pamiątkowe dyplomy.

Powiat Sępoleński reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart; Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Maciej Bór - Radio Weekend, data: 2016-09-16
Konwent Powiatu Sępoleńskiego w Więcborku

W piątek 16 września w Urzędzie Miejskim w Więcborku odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego, w którym uczestniczyli:
Starosta Powiatu Sępoleńskiego  - Jarosław Tadych
Burmistrz Kamienia Krajeńskiego - Wojciech Głomski
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego  - Waldemar Stupałkowski
Burmistrz Więcborka  - Waldemar Kuszewski
Zastępca Burmistrza Więcborka  - Jacek Masztakowski
Wójt Gminy Sośno  - Leszek Stroiński
Przewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego  - Marek Chart
Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  - Barbara Wiśniewska
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej  - Wiesława Stafiej
Pracownik biura Lokalnej Grupy Działania Sławomir Rekowski

 
Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.

 1. Podsumowanie Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbyły się 10 września br. w Kamieniu Krajeńskim, oraz ustalenie terminu i miejsca Dożynek Powiatowo-Gminnych w Gminie Więcbork w roku 2017.
 2. Utworzenie Spółdzielni Socjalnej w Powiecie Sępoleńskim.
 3. Wizyta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego w Powiecie Sępoleńskim.
 4. Spotkanie Komitetu Sterującego odnośnie zaktualizowanej strategii ORSG wraz z listą projektów podstawowych.
 5. LGD Nasza Krajna.
 6. Sprawy wniesione: Dwie interpelacje Pana Henryka Pawliny wniesione na ostatniej sesji rady Powiatu – jedna dotycząca zbyt niskich cen skupu mleka oraz druga dotycząca możliwości dofinansowania budowy studni głębinowych w związku z występującymi niedoborami wody. 

Omówienie kwestii związanych z uczestnictwem dyrektora GDDKiA (oddział Bydgoszcz) – Pana Jagodzińskiego na wrześniowym posiedzeniu Rady Powiatu. 

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od Starosty , data: 2016-09-19
wyświetl galerię w Cooliris
Powiatowe Zakończenie Sezonu Motocyklowego

Dnia 17 września 2016 roku odbyło się zakończenie sezonu motocyklowego. Uczestnicy zebrali się na Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim, następnie przejechali pod kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła  w Sępólnie Krajeńskim, gdzie odbyła się msza z udziałem motocyklistów. Po zakończonej eucharystii wszyscy zebrali się w Karczmie Jeleń. 

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Jarosław Tadych.

 • autor: Wojciech Bilski
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-17
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Bractwo Motocyklowe Krajna
Konsultacje społeczne programu współpracy na 2017 rok

Dziś rano w biurze Rady Powiatu odbyły się konsultacje społeczne Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
W konsultacjach udział wziął także Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych

Celem konsultacji było ustalenie priorytetowych Państwa zdaniem zadań do dofinansowania w 2017 roku i zaopiniowanie kwot przeznaczonych na otwarte konkursy ofert w poszczególnych typach działań. Zgodnie z Państwa wnioskami i opiniami podział środków na poszczególne zadania do dofinansowania winien być podobny do tegorocznego i przedstawiać się następująco:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 9 tyś zł
Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – 9 tyś zł
Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –2 tyś zł

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w procesie konsultacyjnym. Państwa opinia, co do podziału środków na poszczególne zadania zostanie teraz przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu celem podjęcia ostatecznej decyzji. 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-16
Podpisanie umowy na dokumentację projektową

Dziś rano w gabinecie Starosty podpisano umowę na dokumentację projektową na przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie:
a) dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami zawierająca projekty branż:
- architektura
- budowlana
- instalacja elektryczne
- instalacja teletechniczna i telekomunikacyjna
- instalacja sygnalizacji pożarowej
- instalacja wodno - kanalizacyjna
- instalacja co  
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
c) kosztorysu inwestorskiego
d) kosztorysu nakładczego
e) audytu energetycznego 
f) studium wykonalności

Powiat Sępoleński reprezentowali: 
1. Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński
2. Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński
3. Władysław Rembelski - Skarbnik Powiatu Sępoleńskiego
4. Tomasz Bondarczyk – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa

Wykonawcę, czyli Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany z Rychnowy (koło Człuchowa) reprezentowali:
Anna i Marcin Bartoś - Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-16
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-16
Ćwiczenia obronne „KOBRA – 16” [FOTO]

Zapraszamy do obejrzenia >>> filmu <<<

wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-15
I miejsce reprezentacji powiatu w VI. Samorządowych Regatach Żeglarskich Krajna Cup 2016

14 października na Jeziorze Sępoleńskim odbyły się VI. Samorządowe Regaty Żeglarskie Krajna Cup - Pływajmy Razem w Sępólnie Krajeńskim o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Impreza przyciągnęła przedstawicieli samorządów oraz młodych zawodników z MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie. To właśnie dzięki wysokiej frekwencji oraz dużemu zaangażowaniu, regaty można uznać za udane. Atrakcyjne nagrody, piękno przyrody oraz rodzinna atmosfera sprawią, że akwen jeziora sępoleńskiego będzie znowu mile zapamiętany.

W zawodach wzięły udział załogi reprezentujące następujące instytucje:

 • Urząd Gminy Gostycyn;
 • Gmina Kamień Krajeński;
 • Gmina Koronowo;
 • Gmina Mrocza;
 • Gmina Chełmża;
 • Urząd Miasta Bydgoszcz;
 • Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim;
 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim;
 • Gmina Sępólno Krajeńskie I;
 • Gmina Sępólno Krajeńskie II;

Powiat sępoleński reprezentowała drużyna w składzie:

 • Magdalena Maluchnik – Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • Wojciech Sylka – żeglarz z zamiłowania,
 • Michał Bukolt – żeglarz z zamiłowania, pasjonat sportów wodnych, wychowanek sekcji żeglarskiej MLKS Krajna.

Na uroczystym otwarciu zawodów powiat sępoleński reprezentował Starosta Sępoleński JarosławTadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Marek Chart. Zawody otworzył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.  Jak podkreślają uczestnicy impreza jest okazją do integracji drużyn mieszanych składających się ze sportowców, samorządowców oraz sympatyków, którzy żeglują lub pragną rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem. Reprezentacja powiatu sępoleńskiego wykorzystała każdy najmniejszy powiew wiatru i zajęła I miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

W trakcie zawodów rozegranych zostało 5 biegów. W każdym biegu płynęło 6 załóg, czyli w sumie każda załoga płynęła w 3 wyścigach. Zwycięstwo zapewniła sobie ekipa która po wszystkich wyścigach miała najmniej punktów karnych.

Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych wyścigów:

Bieg 1:

1 miejsce - Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim;

2 miejsce - Urząd Miasta Bydgoszcz;

3 miejsce - CSiR w Sępólnie Krajeńskim

4 miejsce - Gmina Mrocza;

5 miejsce - Gmina Koronowo;

6 miejsce - Gmina Gostycyn;

Bieg 2:

1 miejsce - Gmina Chełmża;

2 miejsce - CSiR w Sępólnie Krajeńskim;

3 miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie I;

4 miejsce - Gmina Koronowo;

5 miejsce - Gmina Kamień Krajeński;

6 miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie II;

Bieg 3:

1 miejsce - Gmina Mrocza;

2 miejsce - Gmina Gostycyn;

3 miejsce - Urząd Miasta Bydgoszcz;

4 miejsce - Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim;

5 miejsce - Gmina Chełmża;

6 miejsce - Gmina Kamień Krajeński;

Bieg 4:

1 miejsce - Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim

2 miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie II;

3 miejsce - Gmina Koronowo;

4 miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie I;

5 miejsce - Urząd Miasta Bydgoszcz;

6 miejsce - Gmina Gostycyn;

Bieg 5:

1 miejsce - Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim;

2 miejsce - Gmina Chełmża;

3 miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie I;

4 miejsce - Gmina Mrocza;

5 miejsce - Gmina Kamień Krajeński;

6 miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie II;

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce - Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim;

2 miejsce - Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim;

3 miejsce - Gmina Chełmża;

4 miejsce - Gmina Mrocza;

5 miejsce - Urząd Miasta Bydgoszcz;

6 miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie I;

7 miejsce - Gmina Koronowo;

8 miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie II;

9 miejsce - Gmina Gostycyn;

10 miejsce - Gmina Kamień Krajeński.

Wyniki regat dziecięcych:

1 miejsce - Szymon Szykowny;

2 miejsce - Amelia Tram;

3 miejsce - Aleksandra Piątkowska;

4 miejsce - Jakub Hippler;

5 miejsce - Maja Lica;

6 miejsce - Nikodem Bonk

7 miejsce - Bogna Tłok


>>>>zapraszamy do fotogalerii<<<<
 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-15
Otwarcie Biura Poselskiego

W poniedziałek 12 września, w Sępólnie Krajeńskim odbyło się otwarcie Biura Poselskiego posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej wiceministra Bartosza Kownackiego, posłów Prawa i Sprawiedliwości Ewy Kozaneckiej, Piotra Króla, Tomasza Latosa, Łukasza Schreibera oraz europosła Kosmy Złotowskiego. Biuro mieści się na Placu Wolności, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie jeszcze do niedawna swój lokal mieli parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej.

Otwarcia biura dokonali wspólnie minister Bartosz Kownacki i poseł Ewa Kozanecka w obecności zaproszonych gości, działaczy i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z powiatu sępoleńskiego i powiatów sąsiednich oraz ks. prałata Henryka Lesnera, który nowy lokal pobłogosławił i poświęcił. 

Na uroczystość otwarcia przybyli również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Wicestarosta Andrzej Marach, Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski oraz Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko. 

Więcej informacji tutaj

 • autor: Portal e-krajna , data: 2016-09-12
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2016-09-12
Witajcie w naszej bajce

Bajki odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego dziecka, a bajkowe postacie sprawiają, że świat staje się barwny i radosny. We wrześniu obchodzimy  Dzień Postaci z Bajek. Dlatego też Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim zorganizowała imprezę pt. „Witajcie w naszej bajce” i zaprosiła dzieci do wspólnego świętowania.

W tym wyjątkowym dniu w amfiteatrze na wodzie przy sępoleńskim molo na wszystkich uczestników czekało moc atrakcji. Na miejsce przybyli przebrani w przepiękne bajkowe stroje przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami oraz rodzice z dziećmi. Głównym celem było popularyzowanie tradycyjnych bajek, takich gdzie dobro wygrywa. Atrakcją dnia był występ profesjonalnego teatru dla dzieci „Wariate” z Poznania, który przedstawił spektakl pt. „Zakręcone koło fortuny”-  niezwykłą zabawę, w której wszystko mogło się zdarzyć! Tu każdy los wygrywał, ale wygrana to nie tylko prezenty.Nagrodą było uczestnictwo dzieci w zwariowanych etiudach teatralnych.Aktorom udało się zaangażować dzieci do wspólnej zabawy, w którejchętnie i z radością uczestniczyły.Było interesująco, kolorowo, bajkowo a nawet wybuchowo.

Imprezie towarzyszyła wystawa plenerowa prac z konkursu plastycznego pt. „Moja ulubiona postać bajkowa” .

Całość zakończył przepiękny bajkowy korowód, do którego dołączyli również dorośli i młodzież w strojach Myszki Miki, Śnieżki, Złej Królowej, Baby Jagi, Kapitana Haka i wielu innych postaci znanych z popularnych bajek.

Dziękujemy przedszkolom, szkołom,  nauczycielom i rodzicom za uczestnictwo w zabawie (bo bez Was nie byłoby tak fajnie!). Przygotowane stroje zapierały dech w piersiach. Wolontariuszom dziękujemy za to, że pomimo upału, wytrzymali w strojach bajkowych. Panu Andrzejowi Ossowskiemu składamy podziękowania za fotorelację i zdjęcia.Panu Stanisławowi Łukaszewiczowi zaś wdzięczni jesteśmy za wkład w ożywienie baśni „O złym Hetmanie i zatopionym zamku” oraz umieszczenie baneru na żaglówce w miejscu, gdzie kiedyś stał legendarny zamek. Artystom teatralnym dziękujemy za rozbawienie publiczności i ładunek pozytywnej energii, a Pani Ewelinie Krzanik za miłą atmosferę.

wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Andrzej Ossowski, data: 2016-09-12
49. posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 12 września 2016 r. odbyło się 49. posiedzenie Zarządu Powiatu.  

Podczas obrad Zarząd podjął uchwały dotyczące m.in.:

 • uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na rok 2016;
 • zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia drogi gminnej do kategorii powiatowej;
 • ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;
 • ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Sępoleński   nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, które są zajęte pod drogi powiatowe;
 • przekazania przez powiat na rzecz Gminy Sępólno Krajeńskie części drogi powiatowej Nr 1120C położonej w miejscowości Sępólno Krajeńskie (ul. Wojska Polskiego) w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim”.

Zarządu Powiatu zajął stanowisko w sprawach:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Krajeński; 
 • wniosku Burmistrza Sępólna Krajeńskiego ad. partycypowania przez Powiat w kosztach przebudowy ul. Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w związku z ubieganiem się przez Gminę o dofinasowanie w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020;
 • wniosku Pana Edwina Eckerta ad. zgody na dalsze odpłatne wykorzystywanie powierzchni magazynowej;
 • aktualizacji nr 7 „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”;
 • wyrażenia woli przekazania ZSCKR w Sypniewie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Starosta Sępoleński przekazał Zarządowi informacje dotyczące bieżących spraw powiatu.

Członkowie Zarządu zatwierdzili również materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu, w tym m.in. projekt Programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Projekt skierowano do konsultacji społecznych.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-12
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-12
Wiceminister Obrony Narodowej mianował uczniów mundurówki więcborskiego LO

W poniedziałek, 12 września, na Placu Jana Pawła II w Więcborku, Sekretarz Stanu Wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, w towarzystwie Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha oraz Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim mł.insp. Pawła Zawady, mianował na stopień kadeta uczniów drugiej klasy mundurowej oraz na stopień starszego kadeta uczniów klasy trzeciej mundurowej więcborskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu z Starostą Sępoleńskim Jarosławem Tadychem, Wicestarostą Andrzejem Marachem i przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorotą Witkowską, władze samorządowe Gminy Więcbork - Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, wiceburmistrz Jacek Masztakowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Witczak, wiceprzewodniczący Anna Łańska i Henryk Szwochert, dyrekcja i grono pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku, uczniowie LO i ich rodzice oraz mieszkańcy Więcborka.

Więcej informacji tutaj 

 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2016-09-12
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2016-09-12
Konsultacje społeczne programu współpracy na 2017 rok - zapraszamy na spotkanie

Na dzisiejszym posiedzeniu, Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził projekt Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

W/w dokument w kształcie załączonym poniżej będzie podlegał konsultacji z organizacjami pozarządowymi. 
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Sępoleńskiego na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się

dnia 16 września 2016 w godzinach 9:00 – 10:00

w budynku Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim,  

II piętro, sala sesyjna. 


Celem konsultacji będzie ustalenie priorytetowych Państwa zdaniem zadań do dofinansowania w 2017 roku. Ponadto w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia, będziemy chcieli omówić wstępnie z Państwem kwestie nowych wzorów wniosków, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

W załączeniu projekt Programu Współpracy (…)  na 2017 rok

 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-12
Projekt Programu Współpracy (...) na rok 2017 - do konsultacji
 • autor: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski, data: 2016-09-12
Dzień Żurawia w Sypniewie

W niedzielę, 11 września, na terenie ZSCKR w Sypniewie po raz kolejny Krajeński Park Krajobrazowy, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Więcborku, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, zorganizował festyn przyrodniczo-edukacyjny pn. "Dzień Żurawia".

Na przybyłych czekała moc atrakcji, były konkursy z cennymi nagrodami, liczne pokazy, znakowanie rowerów, stoiska z rękodziełem, degustacja potraw a także możliwość zakupu przy stoiskach lokalnych ogrodników sadzonek i sezonowych kwiatów. Rozegrano również Bieg Żurawia dla uczestników w różnych grupach wiekowych. Zwiedzającym czas umilały występy artystyczne i koncert folkowego zespołu ZGAGAFARI.

Pogoda dopisała zarówno organizatorom jak i uczestnikom imprezy. Warto było wybrać się z rodziną na Dzień Żurawia i spędzić ciekawie to słoneczne niedzielne przedpołudnie w Sypniewie.

Powiat Sępoleński reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Skarbnik Powiatu Władysław Rembelski.

 • autor: Portal e-krajna , data: 2016-09-11
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska
Dożynki Gminne w Rogalinie

W sobotę, 10 września, w gościnnym sołectwie Rogalin, rolnicy Gminy Sośno, wraz z przedstawicielami władz samorządowych i zaproszonymi gośćmi, obchodzili doroczne święto plonów.

Barwny korowód, zaprzęgów konnych, pocztów sztandarowych, delegacji z przepięknymi żniwnymi wieńcami, zaproszonych gości i mieszkańców gminy, przy skocznych dźwiękach prowadzącej go Kapeli Krajeńskiej, przemaszerował przez całą wieś na pole dożynkowe, zlokalizowane na wiejskim boisku. Tutaj, starym obyczajem, uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej dziękczynnej, którą celebrowali ks. Andrzej Pacer - proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie oraz ks. Franciszek Kurowski - proboszcz parafii pw. św. Józefa w Sitnie.

Po nabożeństwie rozpoczął się tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Starostowie Barbara Warczachowska i Marek Paszylk wręczyli bochen chleba gospodarzom dożynek Wójtowi Leszkowi Stroińskiemu oraz Przewodniczącej Rady Gminy Krystynie Wąsik, którzy podzielili go i przy pomocy dzieci i młodzieży rozdzielili pomiędzy wszystkich gości.

Oprócz świeżego, wspaniale wypieczonego chleba, gospodynie częstowały pysznymi ciastami, kawą, chlebem z wyśmienitym swojskim smalcem i ogórkiem, pachniała grochówka i widać było, że staropolskie "czym chata bogata, tym rada" jest w Rogalinie w praktyce stosowane. Na wszystko zaś oko miał sołtys Rogalina pan Mieczysław Niemczyk, który czuwał by nikomu niczego nie zabrakło.

Oficjalną część dożynek zakończył występ uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu, do którego uczęszcza rogalińska młodzież. Część artystyczna, przypominająca ludowe zwyczaje oraz trud wielu ludzi różnych profesji, włożony w przygotowanie bochna chleba, bardzo podobała się zgromadzonej publiczności, która nagrodziła młodych artystów oklaskami.

Dożynki w Rogalinie, oprócz tradycyjnych obrzędów, obfitowały w atrakcje dla wszystkich uczestników uroczystości. Na boisku, tuż obok sceny rozlokowało się wesołe miasteczko, w którym najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni. Hodowcy koni oferowali przejażdżki bryczkami, a Grupa Rekonstrukcyjna IKONAR proponowała zabawy rodem z wczesnego średniowiecza. Na scenie wiązanki ludowych przyśpiewek i znanych szlagierów prezentował zespół "Matki i córki" z Sitna, lepiej znany miejscowej publiczności pod starą nazwą "Zmarnowane talenty". Szereg zabaw dla dzieci przygotował również Gminny Dom Kultury w Sośnie. Wiele radości najmłodszym uczestnikom dożynek sprawili szczudlarze i dziewczyna clown z Teatru Pantomimy DAR, którzy wraz z dziećmi wypuszczali w przestrzeń niezliczoną ilość mniejszych i większych, ale zawsze równie kolorowych baniek mydlanych.

Punktem kulminacyjnym części rozrywkowej, zwłaszcza dla dorosłych uczestników dożynek, był jednak występ, działającej przy Gminnym Domu Kultury w Sośnie, Kapeli Krajeńskiej. Muzycy tego zespołu, znani z wielu innych wcześniejszych projektów i niezmiennie przez lokalną publikę lubiani, znowu nie zawiedli, a dźwięki płynące ze sceny powodowały, że wielu, nogi same się rwały do tańca.

Powiat Sępoleński reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Dąbrowski.

 

 • autor: Portal e-krajna , data: 2016-09-10
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Portal e-krajna , data: 2016-09-10
Dożynki Powiatowo - Gminne w Kamieniu Krajeńskim

Dnia 10 września 2016 roku przemarszem korowodu dożynkowego rozpoczęły się Dożynki Powiatowo-Gminne w Kamieniu Krajeńskim gdzie nad jeziorem Mochel o godzinie 16.00 odbyła się polowa msza święta w intencji rolników. Tuż po mszy Starostowie Dożynek powitali przedstawicieli samorządów, rolników i gości chlebem z tegorocznych zbiorów. Następnie Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Burmistrz Kamienia Wojciech Głomski złożyli wszystkim gospodarzom życzenia. Przedstawiono również twórców pięknych wieńców dożynkowych z kłosów zbóż, które stanowią symbol dożynek. Starosta Sępoleński wręczył wyróżnienia i prezenty ośmiu rolnikom z gmin naszego powiatu. Wśród nagrodzonych są:

Gmina Kamień Krajeński:

 • Piotrowski Leszek
 • Dobek Jarosław

Gmina Sępólno Krajeńskie:

 • Tarlach Krzysztof
 • Senska Małgorzata

Gmina Więcbork:

 • Plutka Piotr
 • Gospodarstwo Rodzinne Michał i Józef Szczepanik

Gmina Sośno:

 • Giersz Sebastian
 • Kunca Marceli

Po oficjalnych uroczystościach zaprezentowały się zespoły ludowe. Można było również spróbować wiejskich przysmaków przygotowywanych przez sołectwa i KGW, zobaczyć wystawę maszyn rolniczych AGROMA.  Dla najmłodszych największą atrakcją był oczywiście dmuchany zamek, trampolina i wata cukrowa. Impreza zakończyła się wieczorną zabawą taneczną.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-10
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-10
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2016-09-10
„Razem łatwiej przełamywać bariery”

Dnia 9 września w Witosławiu koło Mroczy odbyło się spotkanie pn. „Razem łatwiej przełamywać bariery”. Spotkanie organizowane było w ramach projektu ”Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko – pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, RPO WK-P  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmacnianie sektora ekonomii społecznej , Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej.

 

Spotkanie miało charakter sieciujący dla spółdzielni socjalnych z terenu subregionu (powiat: bydgoski i m. Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, tucholski).

ROPS w Toruniu jako koordynator systemu ekonomii społecznej w województwie kujawsko – pomorskim przedstawił znak promocyjny ekonomii społecznej. Następnie przedstawiono spółdzielnie socjalne z subregionu. W kolejnym punkcie omówiono ideę sieciowania podmiotów ekonomii społecznej  i dobre praktyki. Na koniec swój zespół i ofertę przedstawił Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Po przerwie szeroko dyskutowano na temat współpracy samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej.

Powiat Sępoleński reprezentował na spotkaniu Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych

 • autor: Kamila Jabłońska
wyświetl galerię w Cooliris
Konferencja prasowa

7 września 2016 roku (środa) o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: Starosta Sępoleński, Wicestarosta Sępoleński oraz Skarbnik.

wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Roksana Sobek, data: 2016-09-07
„Witajcie w naszej bajce”

5 września obchodzony jest Dzień Postaci z Bajek. Zapraszamy więc do wspólnego świętowania!  Wybierz swoją ulubioną postać z bajki, przebierz się i przyjdź!

Impreza pt. „Witajcie w naszej bajce” odbędzie się 9.09.2016 r. (w piątek) o godz. 10:30
w amfiteatrze na wodzie przy sępoleńskim molo. Atrakcją dnia będzie występ profesjonalnego teatru dla dzieci „Wariate” z Poznania, który przedstawi spektakl pt. „Zakręcone koło fortuny”. W trakcie imprezy nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Moja ulubiona postać bajkowa”, czemu towarzyszyć będzie wystawa powstałych prac.

Zapraszamy również do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja ulubiona postać bajkowa”. Regulamin konkursu dostępny na stronie.

wyświetl galerię w Cooliris
Krajeńska Iskierka

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. "Krajeńska Iskierka".

Powiatowa Społeczna Rada
do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego informuje, że
do dnia 30.09.2016r. istnieje możliwość
zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego
pn. „Krajeńska Iskierka” za rok 2015.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele instytucji, urzędów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a także osoby fizyczne.

Kandydatury zgłaszane są na druku wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej www.bip.pcprwiecbork.pl (w zakładce Nagroda „KRAJEŃSKA ISKIERKA”) oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8.
  
Nagroda może zostać przyznana w jednej z dwóch podstawowych kategorii:
- osoba indywidualna,
- grupa wolontariuszy działających na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Nagroda pn. „Krajeńska Iskierka” została ustanowiona w celu uhonorowania dzieci i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, wspierają ich i ich działania, a także krzewią ideę wolontariatu.

Wnioski należy składać osobiście bądź przesłać - w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Krajeńska Iskierka” na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork w terminie do dnia 30.09.2016r.

 • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku, data: 2016-09-06
Otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy

Choć dzieci korzystają z niej od początku roku szkolnego, to we wtorek (06.09) nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

Przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, w gminie Kamień Krajeński, otwarto nową salę gimnastyczną.

- W uroczystości oddania obiektu do użytku wziął udział między innymi kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik:

Budowa sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy kosztowała 1 milion 600 tysięcy złotych.

Obiekt może pochwalić się między innymi ścianką wspinaczkową z automatyczną asekuracją.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowal Starosta Sępoleński Jarosław Tadych. 

 

 • autor: Maciej Bór - Radio Weekend.fm
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Maciej Bór - Radio Weekend.fm, data: 2016-09-06
Ćwiczenia obronne „KOBRA – 16”

Starosta Sępoleński informuje, że dnia 15 września 2016r. w godz. 10:00 – 12:00 będzie utrudniony dostęp interesantów do budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Utrudnienie wynikać będzie z powodu prowadzonego ćwiczenia obronnego „KOBRA – 16” na terenie budynku.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                          

                                                                                                                        Starosta Sępoleński

"Iłowskie Bajduły"

Dnia 3 września 2016 roku przy świetlicy w Iłowie miało miejsce zakończenie projektu „Kulturalny świetlik” pod patronatem CKiS. Projekt pod nazwą „Iłowskie bajduły” realizowała Rada Sołecka wraz z mieszkańcami i animatorem ze świetlicy wiejskiej.
Tego dnia odbył się niecodzienny spektakl przedstawiający na wesoło i z przymrużeniem oka historię Iłowa. W przedstawieniu brało udział 23 mieszkańców wcielających się w rzeczywiste lub baśniowe postacie. Aktorzy zanim jeszcze wyszli na scenę wykonali samodzielnie rekwizyty i scenografię do scenariusza napisanego przez animatorkę I. Mierzejewską.
Poczynania sceniczne oglądało liczne grono mieszkańców oraz zaproszonych gości i nagrodziło je gromkimi brawami. Takie wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca bez osób wspierających i do nich skierowane są szczególne podziękowania. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu dyrektorowi M. Chartowi z CSiR za nieodpłatne użyczenie sceny, a Państwu Basińskim za transport i pomoc w montażu, w tejże czynności pomagało również wielu panów i młodzież, do których również kierujemy podziękowania. Za użyczenie kostiumów dziękujemy CKiS.
Z całego serca dziękujemy wszystkim paniom, które upiekły ciasto, serwowały je i parzyły kawę. Państwu Kuciapskim za użyczenie zestawów piknikowych. Całej grupie teatralnej, prowadzącej i wszystkim, którzy podali nam pomocną dłoń.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania, za obecność i życzliwe przyjęcie!

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Jarosław Tadych.

 • autor: Facebook - Świetlica Wiejska Iłowo , data: 2016-09-05
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Jarosław Tadych , data: 2016-09-03
Złoty medal za wieloletnią służbę w administracji

Dnia  2 września 2016 roku w Bydgoszczy Dyrektor Wydziału Geodezji (...) Ewa Zygmunt - Lorbiecka otrzymała złoty medal za wieloletnią służbę w administracji nadany przez Prezydenta RP. Wyróżnienie wręczył Wojewoda Kujawsko - Pomorski przy okazji 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Ewa Zygmunt - Lorbiecka ma 42-letnie doświadczenie zawodowe, od 16 lat jest Dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim.

Cały okres pracy zawodowej związany był z pracą w jednostkach administracji państwowej i samorządowej w powiecie sępoleńskim, której nadrzędnym celem jest służba innym przy uwzględnianiu naczelnej wartości, jaką jest dobro publiczne. Jako długoletni pracownik samorządowy ma znaczące zasługi w podnoszeniu jakości pracy w nadzorowanym przez siebie wydziale.

W swojej pracy kieruje się obiektywizmem, odpowiedzialnością, neutralnością polityczną, poszanowaniem godności człowieka, wysoką etyką zawodową zwiększającą zaufanie klientów do instytucji urzędu. Wiedza specjalistyczna, wieloletnie doświadczenie zawodowe sprawiają, że zadania na swoim stanowisku wykonuje wzorowo, otrzymuje najwyższy poziom w sporządzanej ocenie okresowej pracownika.  

Przez cały okres pracy systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych m.in. w zakresie szacowania nieruchomości. Uzyskała uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Swoją  wiedzę przekazuje podległym pracownikom.

Za sumienną i pełną zaangażowania pracę otrzymała liczne podziękowania starosty, dyplomy oraz nagrody.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-05
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy , data: 2016-09-02
Pamiętamy o pomordowanych w Karolewie

W niedzielę, 4 września, o godz. 15:00 w kaplicy na cmentarzu w Karolewie, ksiądz Piotr Pieniążek, proboszcz wielowickiej parafii pw. św. Jakuba Apostoła, odprawił mszę świętą w intencji pomordowanych na początku II wojny światowej w tamtejszym obozie koncentracyjnym. Hołd ofiarom karolewskiego obozu oddali przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich z powiatu sępoleńskiego, delegacje młodzieży z więcborskich szkół oraz rodziny, potomkowie spoczywających w karolewskiej ziemi a także liczni mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Przed mszą, tradycyjnie, delegacje kombatantów oraz władz samorządowych złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod tablicami upamiętniającymi mieszkańców naszego regionu zamordowanych w tymczasowym obozie koncentracyjnym w Karolewie. Hołd pomordowanym oddali: radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Marek Witkowski, Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach, Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński, zastępca Burmistrza Więcborka Jacek Masztakowski, przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku Grażyna Witczak oraz wiceprzewodnicząca Anna Łańska. Pod tablicami i na grobach wiązanki kwiatów złożyli i zapalili znicze również przedstawiciele Związku Kombatantów i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W dzisiejszej uroczystości w Karolewie wzięła udział młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Więcborku oraz harcerze. - To bardzo cieszy i daje nadzieję, że pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach nie zgaśnie, a kolejne pokolenia będą ją pielęgnowały - powiedział ksiądz Piotr Pieniążek na zakończenie.  

Więcej informacji tutaj 

 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2016-09-04
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2016-09-04
Narodowe Czytanie „QUO VADIS” w Sępólnie Krajeńskim

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza został ogłoszony lekturą Narodowego Czytania w 2016 roku.

– To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić – mówił w lutym tego roku prezydent Andrzej Duda.


Włączając się w akcję Narodowego Czytania, 2 września na Placu Wolności w Sępólnie można było posłuchać fragmentów „Quo vadis” z ust włodarzy miasta, powiatu a także kierowników gminnych jednostek oraz uczniów sępoleńskich szkół. 


Czytanie okraszone było strojami z epoki i scenerią przypominające czasy Nerona. Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski wystąpili w strojach rzymskich żołnierzy - legionistów. Panie natomiast wybierały stroje antycznych rzymianek i zwieńczały głowy złotymi wiankami.

Czytania słuchała spora grupa uczniów sępoleńskich szkół i przedszkoli ale także zwykli mieszkańcy miasta, którzy robili sobie krótką przerwę w codziennych obowiązkach czy zakupach. Słoneczna pogoda sprawiła, że z przyjemnością siedziało się na ławce i słuchało. 
Czytający goście zrobili to z dużym zaangażowaniem. Wśród czytających nie zabrakło także Przewodniczącego Rady Powiatu – Marka Charta oraz Dyrektora Wydziału Edukacji (…) – Gabrieli Malczewskiej.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-02
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-02
Pożegnanie emerytowanego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.

Po 45 latach pracy zawodowej na emeryturę przeszedł Pan Franciszek Lesinski pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. Z tej okazji 31 sierpnia 2016 r. odbyło się spotkanie, w którym Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Artur Żychski, Z-ca Dyrektora Pan Piotr Bukolt i pracownicy PUP podziękowali za długoletnią współpracę. Przekazano życzenia, listy gratulacyjne oraz wręczono kwiaty i upominki.

 • autor: Powiatowy Urząd Pracy, data: 2016-09-02
wyświetl galerię w Cooliris
Msza święta w Radzimiu

1 września br na cmentarzu w Radzimiu odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji ofiar II wojny światowej. W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy wsi, przedstawiciele władz samorządowych i księża z dekanatu kamieńskiego.

W pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej w Radzimiu mieścił się przejściowy obóz koncentracyjny. Hitlerowcy bestialsko zamordowali tam około 5 tysięcy mieszkańców ziemi krajeńskiej. Wśród ofiar terroru była głównie inteligencja: księża, nauczyciele, urzędnicy i przedstawiciele służb mundurowych. W niedzielę przy pomniku Ofiar Faszyzmu odbyła się uroczysta msza święta.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz Członek Zarządu Powiatu – Kazimierz Fiałkowski.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-09-02
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Robert Środecki, data: 2016-09-01
Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Zapraszamy dziennikarzy i przedstawicieli redakcji na konferencję prasową.

 

Konferencja odbędzie się 7 września 2016 roku (środa) o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w gabinecie Starosty Sępoleńskiego (I piętro, pokój nr 37).

 

W konferencji udział wezmą: Starosta Sępoleński, Wicestarosta Sępoleński oraz Skarbnik.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-02
Obchody 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej - fotorelacja
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-01
Dożynki Powiatowo - Gminne
wyświetl galerię w Cooliris
Jubileusze pracy zawodowej

Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej obchodziła w dniu dzisiejszym Pani Irena Miczko, natomiast 30-lecia pracy Pani Lucyna Rach.

Z tej okazji Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński wraz ze współpracownikami złożył Jubilatkom serdeczne podziękowania za dotychczasowy wkład pracy wniesiony w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych.

Z okazji Jubileuszu pracy zawodowej składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz zawsze dobrego zdrowia.

W tym szczególnym dniu proszę przyjąć podziękowania za zaangażowanie, sumienność i rzetelność w codziennej pracy, a także życzenia wytrwałości

i nieprzemijającego poczucia dobrze spełnionego obowiązku oraz satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć – czytamy w liście gratulacyjnym skierowanym do Jubilatek.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-01
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-01
XXII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku

Dnia 31 sierpnia 2016 roku w Sali Krajeńskiej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad przyjęto następujące uchwały:

 • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Więcbork nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonawca prawa własności – Agencja Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Bydgoszczy;
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku przy ul. Szlaku Bursztynowego;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wituni;
 • w sprawie sprzedaży w drodze bez przetargowej części nieruchomości położonej w Więcborku przy ul. Gen. J. Hallera;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na rok 2016;
 • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.

Podczas sesji Powiat Sępoleński reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-01
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 31 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim,  sala sesyjna im. L. Prądzyńskiego odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej.

Podczas obrad przyjęto informacje w sprawie:

 • przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem założycielskim  za pierwsze półrocze 2016 roku.
 • przedstawienie przez  Skarbnika Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu  się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina  Sępólno Krajeńskie jest organem założycielskim  za pierwsze półrocze 2016 roku,
 • uchwała Nr 1/I/2016 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie opinii  o  przedłożonej przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2016 r.
 • opinii Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  w sprawie wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2016 r.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie,
 • uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok,
 • przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie,
 • wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego w Niechorzu,
 • nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim,
 • zaliczenia drogi do kategorii  dróg gminnych,
 • ustalenia stawek płatnego parkowania na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie,
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-01
XXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim

Dnia 31 sierpnia 2016 roku w sali ośrodka wczasowego nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad przyjęto następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku;
 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2016;
 • w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim  Sp. z o. o.
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński;
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podczas sesji Powiat Sępoleński reprezentował Starosta Jarosław Tadych. 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-09-01
Zakończenie Lata 2016

Dnia 30 sierpnia 2016 roku w Radońsku odbyło się spotkanie integracyjne "Zakończenie Lata 2016" zorganizowane przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów - Weterani Pracy Oddział Miejski  w Sępólnie Krajeńskim. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego Reprezentował Starosta Jarosław Tadych. 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-31
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Jarosław Tadych, data: 2016-08-30
Podróż za kilka kliknięć

Interesujesz się historią Sępólna lub jego okolic? Lubisz wiedzieć możliwie dużo o otoczeniu, w którym żyjesz? Masz żyłkę odkrywcy i podróżnika? Jeżeli tak, mamy dla ciebie dobrą wiadomość!

Na stronie internetowej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie umieszczono właśnie mapę Sępólna i okolic w dwudziestoleciu międzywojennym. Dzięki niej przekonasz się, jak wyglądało nasze miasto przed II wojną światową, prześledzisz zmiany, jakie zaszły w krajobrazie, dowiesz się wielu interesujących rzeczy o epoce. Jest to jedno z tych bardzo nielicznych miejsc w Internecie, które nie tylko, że są poświęcone historii regionu, to historię tę prezentują odbiorcy w nowoczesny, atrakcyjny i przystępny sposób.

Mapa stanowi ciekawe połączenie arkuszy wojskowych map topograficznych z epoki nałożonych na mapy Google, tekstu, ilustracji oraz odnośników do źródeł zewnętrznych- artykułów i notek w międzywojennej prasie. Pozwala to na wszechstronną prezentację Sępólna i jego okolic w okresie II RP. Z pewnością niejedno na tej mapie zaskoczy cię i zaintryguje!

Stworzenie mapy było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu„Patriotyzm Jutra”.

Pozostaje nam tylko zaprosić Cię do odwiedzin i wspólnej podróży!

wyświetl galerię w Cooliris
Stop Grypa!
wyświetl galerię w Cooliris
Szkolenie dla organizacji pozarządowych FIO 2017

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017 i planuje przygotowanie konkursu i spotkań informacyjnych dotyczących w/w konkursu we wszystkich województwach. 

W związku z powyższym Urząd Wojewódzki Województwa Kujawsko – Pomorskiego wspólnie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa  na spotkanie informacyjne dnia 16 września (piątek) o godzinie 10:00 w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (siedziba Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) w sali konferencyjnej. Czas trwania spotkania – ok. 3 godzin).


Regulamin konkursu jest już dostępny na stronie:
www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf

Zgłoszenia chętnych należy przesłać do dnia 5 września 2016 roku na adres: eandrykowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego, data: 2016-08-31
Zakończenie prac remontowych w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 30 sierpnia 2016 roku nastąpił odbiór prac remontowych w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Prace wykonane przez ekipę remontową funkcjonującą przy Starostwie Powiatowym obejmowały remont korytarza na pierwszym piętrze oraz sekretariatu. Odbioru prac dokonali: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju – Tomasz Bondarczyk.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-30
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Tomasz Bondarczyk, data: 2016-08-30
Dożynki Gminne – ZAKRZEWEK 2016

Barwny korowód zaprzęgów konnych i  mechanicznych wyruszył w słoneczne sobotnie popołudnie 27 sierpnia 2016 r. spod krzyża w stronę remizy strażackiej – świetlicy wiejskiej. Starostowie Dożynek Donata Kosiniak i Maciej Wendorff dumnie podążali w pierwszym konnym zaprzęgu, tuż za nimi  zasiadł Waldemar Kuszewski Burmistrz Więcborka z Aliną Kruk Skarbnik Gminy, Anną Łańską Z-cą Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Waldemar Kalas Sołtys wsi Zakrzewek. Ks. Adam Kątny Proboszcz Parafii w Więcborku wspólnie z ks. Zbigniewem Ponichterą podziwiali przystrojoną przez mieszkańców wieś z kolejnej bryczki. Poza samorządowcami i mieszkańcami wsi w dożynkowym korowodzie szły delegacje sołectw z terenu gminy, które zabrały ze sobą wspaniałe, misternie wyplecione wieńce.

Punktualnie o godzinie 15.00 na przygotowanej scenie rozpoczęła się Msza Św. Dziękczynna, którą poprowadził ks. Adam Kątny wspólnie z ks. Zbigniewem Ponichterą. „Ten chleb symbolizuje wszystko to co najcenniejsze mamy od Boga, jest darem, który należy szanować, i którym należy się dzielić z innymi.” – głosił w kazaniu proboszcz.

 

Po wspólnej modlitwie wszystkich przybyłych gości powitali wodzireje dożynek Joanna Cieślik i Tomasz Fifielski. Burmistrz Więcborka podziękował rolnikom za ich ciężką pracę i chleb, który mamy dzięki ich całorocznym staraniom. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego dzielenia się chlebem. Waldemar Kuszewski odebrał bochen chleba- symbolizujący owoc pracy rolników od Starostów Dożynek –  Donaty Kosiniak i Macieja Wendorff. Przy podziale dorodnych bochenków chleba otrzymał wsparcie od lokalnych samorządowców. Chleb został podzielony wśród obecnych na uroczystości gości.

Następnie Burmistrz Więcborka zwrócił się do Seniorów z Zakrzewka, którym wręczył podziękowania za zaangażowanie w codzienną pracę oraz działalność na rzecz rozwoju rolnictwa w Gminie Więcbork. Najstarszym mieszkańcom życzył również długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

Święto Plonów było także okazją do wręczenia okolicznościowych dyplomów „Rolnik Gminy Więcbork – Produkcja zwierzęca” oraz  „Rolnik Gminy Więcbork – Produkcja roślinna”. W pierwszej kategorii nagrodę otrzymał mieszkaniec Borzyszkowa Piotr Plutka, a w kategorii drugiej nagroda trafiła do Józefa i Michała Szczepanik.

Kluczowym elementem uroczystości dożynkowych były prezentacje wieńców, przygotowanych przez sołectwa. Dzieła, wykonane z kłosów, słomy i innych darów pól oceniła komisja w składzie: Grażyna Witczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku, Danuta Bernasiewicz – Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Więcborku oraz Joanna Soja-Tońska Dyrektor MGOK Więcbork. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Więcbork pierwsze miejsce zdobył wieniec ze Śmiłowa, ale podziękowania za trud włożony w wyplatanie dożynkowych wieńców otrzymało każde sołectwo.

Po zakończeniu części oficjalnej Wodzireje Dożynek Joanna i Tomasz zaprosili wszystkich gości do wspólnej biesiady przy suto zastawionych stołach, a wszystkich spragnionych doznań scenicznych na program artystyczny, na który złożyły się występy Zespołu Folklorystycznego Sadkowianie,oraz specjalnie przygotowany na tę uroczystość występ dzieci z Grupy Wokalno-Teatralnej ze Szkoły Podstawowej w Zakrzewku.

Goście wydarzenia nie tylko obserwowali co dzieje się na scenie, też brali czynny udział w zabawie. Tancerze z Sadek poprowadzili tanecznego węża i zaprosili do tanecznego kółeczka, do wspólnej zabawy nie trzeba było długo namawiać. Część gości chętnie zaglądała do strefy gastronomicznej. Tam można było posilić się domowym bigosem, karkówką, zupą grochową oraz domowymi ciastami, kiełbasą z grilla, chlebem ze smalcem i innymi smakołykami. W pałaszowaniu smakołyków nie przeszkodził zebranym nawet pokaz ZUMBY, który poprowadziła Agnieszka Dąbrowska, zachęcając do aktywnego trybu życia i uprawiania sportu. W działaniach tych poparli Panią Agnieszkę gospodarze dożynek Waldemar Kuszewski i Waldemar Kalas, którzy dzielnie próbowali dorównać dziewczynom podczas sportowego tańca.

Organizatorzy pomyśleli również o najmłodszych uczestnikach imprezy dożynkowej. Specjalnie dla nich stanęła ogromna  dmuchana zjeżdżalnia, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku zorganizowali strefę malucha gdzie każde dziecko mogło skorzystać z przygotowanych atrakcji. Powodzeniem cieszyło się również stoisko Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, gdzie pod czujnym okiem Mirosława Łebek dzieci rozwiązywały przyrodnicze konkursy za które otrzymywały nagrody. Dla nich też Bank Spółdzielczy w Więcborku przygotował stoisko z ulubionym asortymentem dzieciaczków w każdym wieku, była wata cukrowa i popcorn oraz napoje.

Wszystkim mieszkańcom Zakrzewka należą się ogromne brawa za dekorację wsi, zaskoczyli przyjezdnych niezwykłymi dekoracjami. Przybyli goście już od samego wjazdu do wsi podziwiali pięknie przystrojone ogródki i zagrody. Dożynkowe kukły to postacie stworzone oczywiście ze słomy. Miejscowi gospodarze odziali je w stare koszule, robocze spodnie, czy ludowe stroje. Usadzone przy stole, na przystankowej wiacie czy rowerze stanowiły prawdziwą ozdobę dożynkową.

Do Zakrzewka zjechały tłumy mieszkańców z całej Gminy Więcbork, każdy znalazł tu coś dla siebie. Było gwarno i radośnie, słoneczna pogoda dopisywała biorącym udział w dożynkach.

A potem… potem nadszedł czas na równie ciekawą część nieoficjalną, czyli zabawę taneczną do białego rana przy dźwiękach kapeli podwórkowej NoToCyk ze Złotowa i zespołu Mini MAX również ze Złotowa.

Gospodarzami tegorocznych Gminnych Dożynek byli mieszkańcy Zakrzewka z sołtysem Waldemarem Kalas na czele. W przygotowanie dożynkowej biesiady zaangażowała się: Rada Sołecka oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Zakrzewku, Nowym Dworze i Zakrzewskiej Osady. Jak zawsze można było liczyć na nieocenioną pomoc strażaków z OSP Zakrzewek. Przy organizacji święta plonów tradycyjnie pomagał Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Dróg – Tomasz Fifielski oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach.

 • autor: www.wiecbork.eu, data: 2016-08-30
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: www.wiecbork.eu, data: 2016-08-30
„QUO VADIS” Henryka Sienkiewicza lekturą Narodowego Czytania w 2016 roku

Już w piątek 2 września od godziny 11:00 na Placu Wolności odbędzie się Narodowe Czytanie. Zapraszamy mieszkańców Sępólna do wysłuchania fragmentów powieści „Quo Vadis”, które odczytają nam włodarze miasta, młodzież oraz przedstawiciele różnych zawodów. Zabierzcie ze sobą dzieła Sienkiewicza ze swoich bibliotecznych zbiorów, a odbijemy w nich specjalną pieczęć przygotowaną na tę okoliczność przez Kancelarię Prezydenta. Dostępna będzie też fotobudka i stroje z epoki Starożytnego Rzymu, przebierz się, zrób sobie zdjęcie, poczuj się jak Ligia i Winicjusz!

Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji. To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić – mówił w lutym tego roku prezydent Andrzej Duda, ogłaszając wyniki głosowania.

 • autor: Robert Czerechowski, data: 2016-08-30
wyświetl galerię w Cooliris
150. lecie obecności Sióstr Elżbietanek na Ziemi Krajeńskiej

Dnia 27 sierpnia 2016 roku w Kamieniu Krajeńskim odbyły się uroczyste obchody  jubileuszu 150-lecia obecności Sióstr Elżbietanek na Ziemi Krajeńskiej. Po zakończonej mszy św. dziękczynnej w Kolegiacie Świętych Apostołów Piotra i Pawła zaproszeni goście udali się do ogrodów Domu Pomocy Społecznej gdzie odbyła się część oficjalna jubileuszu. Cała uroczystość zakończyła się koncertem oraz bankietem. Podczas obchodów jubileuszu Powiat Sępoleński reprezentowali Starosta Jarosław Tadych oraz Wicestarosta Andrzej Marach. 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-30
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Andrzej Marach , data: 2016-08-27
Obchody 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Władze Samorządowe Gminy Sępólno Krajeńskie zapraszają mieszkańców , organizacje społeczno-polityczne, delegacje, poczty sztandarowe i uczniów poszczególnych szkół do udziału w upamiętnieniu 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2016r. Jednocześnie zwracają się z apelem do mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie o wywieszenie flag państwowych na swoich budynkach.

Porządek obchodów:

13,50 -zbiórka uczestników przed Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, 
14,00- przemarsz wraz z orkiestrą pod Pomnik Walki i Męczeństwa, 
14,00- zaciągnięcie wart honorowych,
14,15-wystąpienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, złożenie wiązanek.

 • autor: Gmina Sępólno Krajeńskie - strona interentowa, data: 2016-08-29
Dożynki Gminne w Wałdówku

Dzień Święta Plonów to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika i mieszkańca wsi. 
W dniu 28 sierpnia br.  podczas uroczystych Dożynek Gminnych w Wałdówku wyraziliśmy dziękczynienie Bogu za plony oraz oddaliśmy cześć pracującym na roli. 
W imieniu Władz Samorządowych Gminy Sępólno Krajeńskie Burmistrz Waldemar Stupałkowski serdeczne podziękowania wszystkim, którzy podjęli się trudu  przygotowania i uświetnili swoją obecnością tegoroczne Święto Plonów.

Wyrazy podziękowania złożył również za wspaniały chleb, upieczony z tegorocznego ziarna, za przygotowanie przepięknych wieńców dożynkowych a także za udział we mszy świętej – dziękczynnej. 

Uświetnienie uroczystości dożynkowych dopełniły - piękny wystrój wsi Wałdówko, udział w przemarszu orkiestry dętej, pocztów sztandarowych,  Kół Gospodyń Wiejskich wraz z wieńcami i mieszkańców gminy.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Jarosław Tadych. 

 • autor: Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2016-08-29
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Jacek Wojtania - CKiS w Sępólnie Krajeńskim, data: 2016-08-28
Mistrzostwa Polski w Motocrossie

Mistrzostwa Polski  i VI Puchar Krajny w Motocrossie  Więcbork 27-28 sierpnia 2016

Zawody motocrossowe  w Więcborku zakończone.

Tegoroczny cykl zawodów MP ma bardzo prestiżową oprawę.

Mianowicie sponsorem strategicznym rund Mistrzostw Polski w Motocrossie jest  PKN ORLEN .

Dla WKM Więcbork były to bardzo ważne zawody ponieważ obchodzimy w tym roku 35-lecie istnienia klubu.

Organizator zawodów Więcborki Klub Motorowy dołożył wszelkich starań aby mistrzostwa w motocrossie  były naprawę udane.

Imprezę przygotowywało wiele osób zarówno po stronie sponsora strategicznego PKN Orlen jak i organizatora  zawodów WKM Więcbork.

Głównym sponsorem WKM Więcbork jest firma Agro-Land Marek Różniak .

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski , Marek Różniak  właściciel firmy Agro-Land i prezes klubu Szymon Grzegorczyk.

Podczas zawodów  odbywała się wystawa sprzętu rolniczego firmy Claas wystawionego przez  Agro-Land  oraz prezentacja pojazdów Mercedes-Benz demonstrowanego przez Sobiesław Zasada Automotive.

W piątek 26 sierpnia tor, park maszyn i miejsca dla widowni były gotowe.

Zapowiedz zawodów była widoczna na plakatach, bilbordach, intrenecie oraz reklamowana w radiu.

Na zawody do Więcborka przyjechało ponad 160 zawodników a wśród nich czołówka naszego motocrossu.

Sobota powitała nas pięknym słońcem i temperaturą ponad 30 C oczywistym było że będzie to upalny dzień.

Tor był odpowiednio wcześniej nawodniony i przygotowany tak aby wytrzymał upalne słonce, wcześniejsze nawodnienie miło na celu zminimalizowanie powstawania kurzu .

Zawody były transmitowane  w TVP INFO, reporterzy i fotoreporterzy prowadzili naoczne relacje a całe zawody były komentowane przez spikera Sebastiana Wójcika.

W sobotę odbyły się straty do V rundy  Mistrzostw Polski i  VI Puchar Krajny.

Do boju po trofea mistrzowskie i punkty dla klubów ruszyły klasy .

MX 65 , MX2 , MX Masters , MX B i C

Po zakończonych treningach które trwały od godziny 10:30 do 13:25 zaczęły się wyścigi .

Na pierwszy ogień poszła klasa MX 2.

WKM w tej klasie reprezentowało czterech naszych zawodników .

Ostatecznie po dwóch startach na podium znaleźli się :

1- Karol Kędzierski        KM Cross Lublin

2- Jakub Barczewski     Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX

3- Łukasz Kędzierski     KM Cross Lublin

Nasi zawodnicy uklasyfikowali się na miejscach

6- Luis Carstens

12- Janusz Śmigiel

13- Bartosz Pierzyński

20- Dariusz Malczewski

Następną klasą sobotnich zawodów była klasa MX 65 to najmłodsi zawodnicy w wieku od 8 do 12 lat .

W tej klasie WKM reprezentowało trzech naszych juniorów.

Po morderczej walce w upalnym słońcu miejsca na podium wywalczyli:

1- Maksymilian Chwalik     Gdański AutoMotoKlub

2- Wiktor Sobiech               WKM Więcbork

3- Mikołaj Białecki               Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX

Jak widać Wiktor swoim zapałem do motocrossu zaczyna coraz częściej zdobywać miejsca na podium - 2 miejsce.

Franek Grzegorczyk ukończył zawody w pierwszej dziesiątce był 9-ty a Łukasz Ryczek wyprzedzając 3 zawodników ukończył zawody na miejscu 17-tym.

MX Masters to klasa dojrzałych zawodników w wieku 40 lat , oni też nie mieli łatwej walki , upalne słońce wykańczało zawodników fizycznie i psychicznie.

Barwy WKM reprezentował Adam Nowacki i Karol Rogalski .

Po dwóch biegach na pierwszych trzech miejscach znaleźli się :

1- Jacek Lonka             Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX

2- Konstantin Utkin   Ukraina

3- Waldemar Lonka   Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX

Nasi zawodnicy zostali sklasyfikowani na miejscach .

10 -Adam Nowacki

26- Karol Rogalski

Na koniec sobotnich zawodów obyły się starty w VI Pucharze Krajny klasy MX B i C

W MXB i MXC w barwach WKM jechało sześciu naszych zawodników .

I tak na rozjeżdżonym i wybitym torze miejsce na podium w klasie MXB zobaczyliśmy:

1- Adrian Marciniak        LKS Jastrząb Lipno

2- Marcin Kawczyński     LKS Jastrząb Lipno

3- Kajetan Rusocki          LKS Jastrząb Lipno

Na czwartym znienawidzonym przez sportowców miejscu znalazł się Zbigniew Gill-Kwaśniewski.

Klasa MXC była mocniej obstawiana przez WKM  i tak po dwóch biegach na podium znaleźli się :

1- Radosław Matuszczak    MKS Nekla

2- Tomasz Stelmaszyk    LSM BRY-TECH Racing

3- Marcin Ryczek     WKM Więcbork

Marcin Ryczek ex-zawodnik żużlowy miał szanse rywalizacji z Tomaszem Gollobem który zajął miejsce 5.

Zawodnicy WKM sklasyfikowali się na miejscach:

7- Michał Domeracki

9 - Kamil Śmigiel

19- Mirosław Lemańczyk

20- Marek Malczewski

Zawodnicy z Tucholi startujący w barwach KM Wisła Chełmno

14-Mateusz Paczyński

16-Wiktor Januszewski

I tak zakończył się pierwszy dzień MP w Więcborku , wieczorem można było podziwiać nocne oświetlanie toru i parku maszyn.

To był naprawdę udany dzień dla naszego klubu.

Tor po sobotnich wyścigach był ponownie wyrównany i nawodniony i gotowy do dalszej walki w niedzielę.

Niedziela otwarcie zawodów 12:10 kibice i fani motocrossu gromadzą się wokół toru, TVP INFO podaje na bieżąco wydarzania z toru, zapowiada się wspaniały ale jeszcze bardziej upalny dzień.

O godzinie 12:20 termometr w biurze zawodów pokazuje 35C .

Dzisiaj pierwsza struje klasa MX 2 Junior, MX85 i najbardziej emocjonujący wyścig klasa MX Open.

MX2 Junior w barwach WKM startuje Juliusz Różniak „Agro-Land” i Maksymilian Rogalski. Dla Julka to debiut w MP ale dobra forma i przygotowanie do zawodów dodaje mu odwagi . Maks przed startem miał problemy z motorem i odwodnieniem organizmu.

Daniel Krzysztofek i Kamil Bernatek w ekspresowym tempie wymienili w Maksa motorze całe sprzęgło.

Tak wiec  po dwóch wyścigach na podium w klasie MX2 Junior zobaczyliśmy :

1- Jakub Barczewski       Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX

2- Wojciech Kucharczyk     Automobilklub Gorzowski

3- Dariusz Rapacz     MTR Osielec

Nasi zawodnicy ukończyli zawody na miejscach.

12- Juliusz Różniak

14-Maksymilian Rogalski

 

W MX85 staruje Wiktor Sobiech  to jego debiut w tej klasie .Wiktor podobnie jak jego kolega też ma problemy ze sprzęgłem w swoim KTM.

Czołowe miejsca w klasie MX85 po dwóch biegach zajmują:

1- Filip Bukowicz    Gdański AutoMotoKlub

2- Marcin Bandosz   MKS Nekla

3- Jakub Śniady  ŁKM Łódź

Wiktor w debiucie kończy zawody na miejscu 5-tym.

Ostatni  najbardziej ekstremalny i emocjonujący wyścig to klasa MX Open.

Luis Carstens , Bartek Nowacki i Janusz Śmigiel to oni reprezentują WKM.

W tym wyścigu nie ma miejsca na błąd  w maszynie startowej 33 zawodników.

Po dwóch wyczerpujących stratach w klasie MX Open ma podium widzimy:

1- Łukasz Lonka       Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX

2- Karol Kędzierski       KM Cross Lublin

3- Łukasz Kurowski    Pruszkowski Klub Motocyklowy

Naszych trzech zawodników zawody ukończyło na miejscach:

6-Luis Carstens

12-Bartek Nowacki

14- Janusz Śmigiel

WKM Więcbork w klasyfikacji  klubowej Mistrzostw Polski zajmuje 4 miejsce w sekcji seniorskiej i  5 w sekcji juniorskiej.

Zawody dobiegły końca , był to wyczerpujący weekend nie tylko dla sportowców, mechaników ale i dla wszystkich osób uczestniczących w organizacji tej imprezy.

Trzeba podkreślić że były to bardzo bezpieczne zawody służby medyczne interweniowały tylko raz, a widzowie w bezpieczny sposób mogli podziwiać zmagania na torze.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom i mediom za liczny udział w zawodach.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim zarówno osobom jak i instytucjom bez pomocy których zorganizowanie zawodów byłoby niemożliwe.

Dziękujemy widzom za tłumne przybycie.

Oficjalne wyniki 

Galeria zdjęć

Film

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Wicestarosta Andrzej Marach.

 

 • autor: Karol Rogalski, data: 2016-08-29
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-28
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Maksymilian i Karol Rogalski, data: 2016-08-28
Jubileusz 70-lecia Koła Pszczelarskiego w Więcborku

Mszą świętą w kościele parafialnym w Więcborku rozpoczęli obchody Jubileuszu 70-lecia Koła więcborscy pszczelarze. Wśród licznych darów dziękczynnych, wszelakich miodów i owoców swoich pasiek, do ołtarza ponieśli także Paschał z wosku pszczelego, który od Wigilii Paschalnej, po lucernarium, będzie niósł Światło nowo narodzonym parafianom. Po błogosławieństwie, udzielonym przez celebrującego mszę św. księdza wikariusza Tomasza Klafetkę oraz życzeniach wielu jeszcze lat wspaniałej i owocnej pracy, a także kolejnych pięknych jubileuszy, pszczelarze udali się do Ośrodka Wczasowego Tęcza, na rocznicową uroczystość.

 

 

- Witam serdecznie wszystkich szanownych gości przybyłych na naszą uroczystość Jubileuszu 70-lecia Koła Pszczelarskiego w Więcborku. Szczególnie zaś gorąco pragnę powitać całą pszczelarską brać. Gdyby nie Wasza praca, nie Wasze zaangażowanie i niejednokrotnie życiowa pasja, nie byłoby tej uroczystości, nie byłoby tak prężnie od lat działającego Koła, nie byłoby jego Jubileuszu. To Wy, pszczelarze tworzycie trzon tej organizacji i to dla Was jest nasze dzisiejsze spotkanie - tymi słowami powitał wszystkich prezes Koła Pszczelarzy w Więcborku Zbigniew Chmielewski.

Wśród gości sobotniej uroczystości jubileuszowej znaleźli się także przedstawiciele władz samorządowych ze Starostą Sępoleńskim Jarosławem Tadychem, wicestarostą Andrzejem Marachem i wiceburmistrzem Więcborka Jackiem Masztakowskim. Obecny był także przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Więcborku, instytucji, która od wielu lat wspiera działania Koła, Tomasz Dobrowolski

Jubileuszowe spotkanie w Tęczy było okazją do uhonorowania członków Koła. W podziękowaniu za ogromny wkład w działalność na rzecz środowiska i szerzenie wiedzy o pszczołach i pszczelarstwie otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i gratulacje od prezesa. Tadeusz Mroziński i Stefan Dropiński odebrali z rąk przedstawicieli władz samorządowych gratulacje, dyplomy i wyrazy uznania za długoletnią, aktywną pracę w Zarządzie więcborskiego Koła oraz działalność na rzecz środowiska i szerzenia wiedzy o pszczołach i pszczelarstwie.

Z okazji Jubileuszu 70-lecia Koło Pszczelarskie w Więcborku przygotowało pamiątkowe Medale, którymi podziękowano z kolei przedstawicielom instytucji i organizacji współpracujących z Kołem i wspierających jego działalność.

Momentem niezwykle podniosłym i wzruszającym było nadanie tytułu Honorowego Prezesa Koła panu Józefowi Bondarczykowi, za długoletnią działalność w prowadzeniu Koła w Więcborku oraz przekazywanie wiedzy pszczelarskiej jego członkom.

Szanowny Panie Józefie 

Z okazji 70-lecia Koła Pszczelarzy w Więcborku, w imieniu Zarządu Koła i wszystkich pszczelarzy, składamy Panu najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i wyrazy wielkiego uznania za pańską dotychczasową pracę pszczelarską. Doceniamy Pana wieloletnie zaangażowanie w prowadzenie więcborskiego Koła oraz działalność na niwie edukacyjnej, mającej podnosić kwalifikacje członków zrzeszonych w naszym Kole.

Jest Pan legendą więcborskiego pszczelarstwa, wielką postacią pośród elity pszczelarstwa polskiego. Pańska ogromna pasja, z którą od lat 60-tych idzie Pan przez życie, pozwoliła na kontynuowanie rodzinnych tradycji a także na szerzenie wiedzy o pszczelarstwie i jego historii wśród mieszkańców, nie tylko naszego regionu. 

Przez te wszystkie lata potrafił Pan zarazić innych swoją pasją, a utworzenie i prowadzenie skansenu "Pasieka Krajeńska", w której zgromadził Pan niezliczone pszczelarskie eksponaty, rozsławiło nie tylko naszą piękną okolicę ale i wpłynęło na świadomość wielu ludzi, w szczególności zaś młodzieży, na problematykę związaną z pszczelarstwem i ciężką, niezmiernie odpowiedzialną, mającą wpływ na środowisko naturalne całej Ziemi, pracę wszystkich pszczelarzy.

Swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem dzieli się Pan od lat i ta pańska niezmierna otwartość na innych ludzi oraz całokształt pracy pszczelarskiej zasługuje na najwyższe uznanie.

Niech świętowany Jubileusz 70-lecia naszego Koła będzie dla Pana powodem do zadowolenia i bodźcem do dalszego rozwijania swojej życiowej pasji. Życzymy zdrowia i wielu jeszcze sukcesów w pracy z pszczołami i na rzecz naszego środowiska.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Koła Pszczelarzy w Więcborku

Po tych słowach prezesa Zbigniewa Chmielewskiego wszyscy goście uroczystości oklaskami wyrazili uznanie dla pana Bondarczyka, od tej chwili Honorowego Prezesa więcborskiego Koła Pszczelarzy.

Członkowie Koła przygotowali również niespodziankę dla swojego obecnego Prezesa i wręczając upominek podziękowali mu za dotychczasowy wkład w działalność Koła, za pracę na rzecz środowiska i pszczelarstwa.

- Bardzo dziękuję za cierpliwość i wspólne przebrnięcie przez oficjalną część Jubileuszu, a teraz zapraszam wszystkich na skromny poczęstunek i zachęcam do rozmów i wymiany doświadczeń na temat naszych małych sprzymierzeńców, dzięki którym dane było nam się tutaj, w tak przemiłym gronie, spotkać - tak zaprosił wszystkich gości do dalszego świętowania wiceprezes Koła, dyrektor ARR w Bydgoszczy i radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Witkowski.

Podczas tego świętowania nie zabrakło wspólnego toastu za spotkanie, wzniesionego miodem pitnym, Krajeńskim Trójniakiem z pasieki pana Józefa Bondarczyka, były pyszne ciasta upieczone przez małżonki pszczelarzy, wsród których musiał być oczywiście nasz krajeński miodownik. Do kawy podano także wspaniały tort ufundowany na tę okazję przez państwa Annę i Tadeusza Mrozińskich.

 

Fotorelacja jest dostępna na stronie

 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2016-08-28
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Ewa Szydeł portal e-krajna.pl, data: 2016-08-28
XXIII Sesja Rady Powiatu

Dnia 26 lipca 2016r. w sali im. Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj.  odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu.

 

Podczas obrad przyjęto następujące uchwały:

 • w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
 • w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i prowadzących zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 • w sprawie uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. 

Radni zapoznali się z:

 • Informacją na temat rolnictwa, leśnictwa w powiecie sępoleńskim. Informacja o działalności gminnych spółek wodnych oraz społecznej straży rybackiej powiatu sępoleńskiego;
 • Przygotowaniem szkół powiatowych do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem prac remontowych przeprowadzonych w obiektach (podsumowanie 2-letniej pracy ekipy remontowej);
 • Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za I półrocze 2016 r.;
 • Sprawozdaniem Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-26
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-26
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów


Dnia 25 sierpnia o 14:00 w biurze rady odbyło się ostatnie z planowanych posiedzeń komisji – tym razem posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

Zgodnie z planowanym porządkiem obrad, komisja przyjęła informację o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego, w tym informację odnośnie remontów przeprowadzonych w szkołach w latach 2015-2016. Ponadto komisja zaopiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję w tym uchwałę w sprawie zmian w budżecie 2016r.


W posiedzeniu oprócz członków komisji udział wzięli:

Elżbieta Maziarz - Rudnik - Dyrektor PCPR;
Gabriela Malczewska - Dyrektor Wydziału Edukacji (...);

 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-08-25
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-08-25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Dnia 25 sierpnia, w samo południe, w biurze rady, dzień przed planowaną sesją, odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Zgodnie z planowanym porządkiem obrad, komisja przyjęła informację o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego, w tym informację odnośnie remontów przeprowadzonych w szkołach w latach 2015-2016. W kolejnym punkcie komisja przyjęła informację z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie realizacji zadań za I półrocze 2016 roku. Na koniec komisja zaopiniowała uchwały na jutrzejszą sesję rady.

W posiedzeniu oprócz członków komisji udział wzięli:

Elżbieta Maziarz - Rudnik - Dyrektor PCPR;

Gabriela Malczewska - Dyrektor Wydziału Edukacji (...);

 

 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-08-25
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-08-25
Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dziś o godzinie 12:30 w biurze Rady Powiatu odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu.

Zgodnie z planowany porządkiem obrad komisja przyjęła informację o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem prac remontowych przeprowadzonych w obiektach. Prezentację na w/w temat przedstawiła Pani G. Malczewska - Dyrektor Wydziału Edukacji (...). Nastepnie Pani Dyrektor zapoznała członków komisji z informacją Zarządu Powiatu o przebiegu naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

W kolejnym punkcie Komisja przyjęła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli w I półroczu 2016r. Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Henryk Pawlina.

komisja zaopiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję rady powiatu.

W posiedzeniu oprócz członków komisji udział wzięli:

 • Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart,
 • Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych,
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Henryk Pawlina,
 • Dyrektor Wydziału Edukacji (...) - Gabriela Malczewska,
 • Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej WZZ Solidarność - Oświata - Marek Libera.
 • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z Biura Rady, data: 2016-08-23
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-08-23
Zakończenie III Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w Piłce Plażowej

Dnia 21 sierpnia 2016 roku nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim odbył się IV Turniej III Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w piłce plażowej a tym samym Podsumowanie III Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego. Od samego rana pogoda nie rozpieszczała siatkarzy. Mimo opadów deszczu na turniej przybyło dwanaście par które rywalizowały o tegoroczny puchar Starosty Sępoleńskiego. Jak można było przewidzieć emocji nie brakowało do samego końca. Po zakończonych zmaganiach na boisku przyszedł czas na oficjalne zakończenie które odbyło się w amfiteatrze. Podczas podsumowania nie zabrakło też zaproszonych gości  m.in. Wicestarosta Andrzej Marach, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Kamienia Wojciech Głomski, Prezes ZDK w Więcbork Adam Kubiak oraz grono sponsorów. 

Poniżej fotorelacja oraz podsumowanie turnieju jak i całego Grand Prix. 

 

Wyniki IV Turnieju III Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego – Puchar Starosty Kamień Krajeński 21.08.2016 r.

1

Szymon Suchomski/Mateusz Kiersznicki

Sępólno /Nakło

10

2

Karol Sowiński / Konrad Rudnik

Kamień Kr./Sępólno Kraj.

8

3

Mateusz Wołowicz/Jakub Nurczyński

Bydgoszcz

7

4

Łukasz Blamowski /Rafał Szopiński

Nakło/ Bydgoszcz

6

5-6

Maciej Tomczyński / Adrian Giers

Tomasz Marach / Tomasz Piniarski

Nakło

5

5

7-8

Kacper Bobrowski / Michał Bliege

Grzegorz Leśniak / Mateusz Szydeł

Bydgoszcz

Sępólno Kraj.

 

4

4

9-12

Jakub Gracz / Patryk Gudaczewski

Bartosz Lepak /Tomasz Fridehl

Arkadiusz Fridehl / Michał Górecki

Przemysław Szliep / Łukasz Szliep

Kamień Kraj.

Kamień Kraj.

Kamień Kraj./ Cekcyn

Sępólno Kraj.

3

3

3

3

 

III GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO 2015
Miejsce Nazwisko imię  Miejscowość I turniej II turniej III turniej IV turniej Suma pkt  III najlepsze wyniki
1.  Kacper Bobrowski / Rafał Szopinski           Tuchola/Bydgoszcz  10 10 10   30 30
2. Konrad Rudnik / Karol Sowiński Sępólno Kr./ Kamień Kr.   8 6 8 22 22
3. Jakub Nurczyński / Mateusz Wołowicz Bydgoszcz   7 7 7 21 21
4. Michał Górecki/ Łukasz Marczak Cekcyn 8 6 5   19 19
5. Szymon Suchomski/Mateusz Kiersznicki Sępólno Kr./Nakło     8 10 18 18
6. Tomasz Marach /Tomasz Piniarski Nakło   5 4 5 14 14
7. Mateusz Lipecki/Szymon Baranowicz Więcbork   6 3 4   13 13
8. Grzegorz Leśniak /Mateusz Szydeł Sępólno Kr.   5 3 4 12 12
9. Tomasz Fridehl/ Bartosz Lepak Kamień  Kr.   4 2 3 3 12 10
10. Przemysław Szliep / Łukasz Szliep  Sępólno Kr. 3   3 3 9 9
11. Arkadiusz Fridehl/ Rafał Lica   Kamień  Kr.   5 3     8 8
12. Grzegorz Leśniak / Kacper Zieliński Sępólno Kr. 7       7 7
13. Patryk Gudaczewski / Jakub Gracz  Kamień  Kr.   4     3 7 7
14. Łukasz Blamowski / Rafał Szopiński Nakło/ Bydgoszcz       6 6 6
15. Michał Pielak/ Jacek Weltrowski Zelgoszcz/Chojnice 5       5 5
16. Filip Dymek/ Andrzej Polaczek Jastrowie     5   5 5
17. Maciej Tomczyński / Adrian Giers Nakło       5 5 5
18. Robrt Walczak /Sebastian Mruk Bydgoszcz   4     4 4
19. Adam Giers / Łukasz Blamowski Nakło   4     4 4
20. Kacper Bobrowski / Michał Bliege          Bydgoszcz       4 4 4
21. Marek Marzec / Łukasz Zawidzki Bydgoszcz   3     3 3
22. Jakub Czerwiński / Jakub Jaruzal Nakło   3     3 3
23. Karol Kazanecki/ Szymon Bilski Sępólono Kr.     3   3 3
24. Arkadiusz Fridehl / Michał Górecki Kamień Kr./ Cekcyn       3 3 3
25. Wojciech Janicki / Waldemar Janicki Więcbork     2     2 2
26. Mirosław Juszczyk / Adrian Draus Karnówko / Nakło   2     2 2
27. Tomasz Marciniak / Andrzej Manowski Nakło   2     2 2
28. Arkadiusz Murek / Hubert Sudziński Sępólno Kr.     2   2 2
29. Dawid Glaner / Adrian Ossowski Czersk     2   2 2
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-23
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-21
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Dnia 22 sierpnia  o godz.  13:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. odbyło się kolejne posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki.

Podczas posiedzenia komisja przyjęła:

 • Informacje na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych;
 • Informacje na temat rolnictwa, leśnictwa i ochrony Środowiska.

W posiedzeniu udział wzięli:

Franciszek  Fröhlke - przewodniczący komisji

Kazimierz Fiałkowski

Andrzej Marach

Hanna Sobiechowska

oraz:

Edwin Eckert - Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj.;

Marek Chart - Przewodniczący Rady Powiatu;

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński;

Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...);

Gabriela Malczewska - Dyrektor Wydziału Edukacji (...).

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-23
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2016-08-22
Powiatowe zakończenie sezonu motocyklowego
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Bractwo Motocyklowe Krajna, data: 2016-08-23
48 posiedzenie Zarządu Powiatu

Dnia 19 sierpnia 2016 r. na godz. 9:00 w gabinecie Starosty odbyło się 48 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach:

 • przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2016 roku;
 • przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie;
 • przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku;
 • udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku;
 • zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie do kategorii dróg gminnych. 

​Ponadto przyjęto informacje w sprawie:

 • propozycji kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odc. Lubcza – Borzyszkowo (…)”. 
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-19
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-19
Wizyta samorządowców w Domu Dziecka

Dnia 18 sierpnia 2016 roku Starosta, Wicestarosta oraz Skarbnik Powiatu odbyli wizytę w domu Dziecka w Małej Cerkwicy. Celem wizyty było sprawdzenie organizacji czasu wakacyjnego dla wychowanków placówki oraz przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-18
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Jarosław Tadych, data: 2016-08-18
Spotkanie samorządowców z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Dnia 18 sierpnia 2016 roku odbyło sie spotkanie z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim Panią Iwoną Kozłowską. Spotkanie dotyczyło budowy windy w tym obiekcie oraz zagospodarowania pustych pomieszczeń.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-18
Spotkanie samorządowców w Kamieniu Krajeńskim

Dnia 17 sierpnia 2016 roku Starosta, Wicestarosta, Skarbnik Powiatu, Dyrektor Zarządu Drogowego oraz Dyrektor Wydziału Geodezji (...) odbyli spotkanie z Burmistrzem i Skarbnikiem Gminy Kamień Krajeński. Podczas spotkania omówiono następujące sprawy:

 • organizacjię dożynek Powiatowo - Gminnych, które odbędą się na terenie gminy Kamień Krajeński - nad jeziorem Mochel;
 • uporządkowania własności gruntów pod drogami powiatowymi i gminnymi;
 • organizacji ruchu w Zamartem w związku z dużą ilością wypadków w tej miejscowości.

Spotkanie zakończyło się uzgodnieniami, które zostały przekazane do wykonania.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-18
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Andrzej Marach , data: 2016-08-18
Spotkanie samorządowców w Więcborku

Dnia 18 sierpnia 2016 roku w Więcborku obyło się spotkanie Starosty, Wicestarosta i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z Burmistrzem Więcborka. Spotkanie dotyczyło omówienia wspólnych działań remontowych na drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy Więcbork.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-18
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Andrzej Marach , data: 2016-08-18
Sępoleńskie smaki

Wpisujący się w tradycję Jarmarku św. Wawrzyńca konkurs, którego celem jest promowanie sztuki kulinarnej regionu, tym razem rozstrzygnięty został na nieco innych niż dotychczasowe warunkach.

Spośród dwunastu potraw jury konkursu, w którego skład weszli:

- Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego,
- Marek Zieńko - Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego,
- Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński,
- Wiesława Stafiej - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- Danuta Wańke

wyłoniło jedną, uhonorowaną nagrodą Grand Prix.

Do tegorocznej konkurencji stanęli:

- Ewelina Krzanik
- Irena Manikowska
- Małgorzata Juzwa
- Marek Zalewski
- Stowarzyszenie Nasza Krajna
- Stefania Grzeca
- Spółka Produkcyjno-Handlowa Sp.J.Bąkowski- Tomas

Laureatem w ocenie jury Konkursu Kulinarnego Sępoleńskie Smaki 2016 okazał się pasztet myśliwski Stowarzyszenia Nasza Krajna, którego przedstawicielka, pani Ewa Siekierka odebrała przekazaną z rąk Waldemara Stupałkowskiego Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nagrodę Grand Prix Jarmarku św. Wawrzyńca.

 • autor: Portal e-krajna , data: 2016-08-15
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Maciej Bór - Radio Weekend.fm, data: 2016-08-13
Otwarcie stanicy wędkarskiej

Dnia 13 sierpnia 2016 roku odbyło się otwarcie stanicy wędkarskiej przy Jeziorze Sępoleńskim . W otwarciu brał udział Starosta Sępoleński Jarosław Tadych. 

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-16
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Koło PZW nr 121 Sępólno, data: 2016-08-13
Stanisław Drozdowski laureatem nagrody Św. Wawrzyńca

Dnia 10 sierpnia 2016 roku z okazji Święta Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie - Świętego Wawrzyńca odbyła się uroczysta XXII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. O godzinie 9:00 w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim odbyła się msza św. Po mszy o godzinie 10:30 na sali im. Lucjana Prądzyńskiego rozpoczęto obrady uroczystej XXII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim według podanego porządku:  

1. Otwarcie sesji i przywitanie gości
     a) stwierdzenie quorum
     b) przedstawienie porządku obrad.
2.  Wystąpienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
3.  Wręczenie Nagrody Św. Wawrzyńca-Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie.
4.  Przemówienie wyróżnionego Nagrodą Św. Wawrzyńca.
5.  Zakończenie uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Nagrodę św. Wawrzyńca - Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie otrzymał Stanisław Drozdowski.

      Pan Stanisław Drozdowski urodził się w Rogówku. Po ukończeniu studiów dziennych w Instytucie Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej w zakresie dróg i lotnisk, rozpoczął pracę na tej uczelni jako pracownik naukowy. Jest również absolwentem Podyplomowego Studium Pedagogiki i Dydaktyki Wyższego Szkolnictwa Technicznego. W 1984 r. przeprowadził się do Sępólna Krajeńskiego, gdzie podjął pracę w Urzędzie Miasta i Gminy. W latach 1986-1989 pełnił funkcję kierownika Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Sępólnie Krajeńskim. W latach 1989-1990 pełnił funkcję Naczelnika Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie, a od 1990 r. aż do roku 1998 – Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Następnie Pan Stanisław Drozdowski w latach 1998-2002 pełnił funkcję Wicestarosty Sępoleńskiego, a w latach 2002-2007 Starosty Sępoleńskiego. W 2008 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę podczas której do 2014 roku pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Drogownictwa w Sępólnie Krajeńskim.

      Pan Stanisław Drozdowski posiada ogromne doświadczenie samorządowe.
W trakcie pełnienia funkcji publicznych, był członkiem Zarządu Związku Miast Polskich oraz członkiem Zespołu ds. Rozwoju Regionalnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W 1998 r. pełnił funkcję członka Zespołów Kompetencyjnych Ministra prof. Michała Kuleszy utworzonych do przygotowania
II i III stopnia Reformy Administracji Publicznej. Podczas pełnienia funkcji Starosty Sępoleńskiego w drugiej kadencji był członkiem Komitetu Monitorującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport przy Ministrze Transportu,
a później przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. W trzeciej kadencji samorządu powiatowego był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jako Radny, był wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz członkiem Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, a także Przewodniczącym Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

   Pan Stanisław Drozdowski prawie całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy w samorządzie.

     Za wysokie wyniki w pracy zawodowej, Pan Stanisław Drozdowski uhonorowany został nagrodami, wyróżnieniami i podziękowaniami:

 • Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołową II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych w 1980 r.;
 • Złotą Odznaką za zasługi wniesione w rozwój prywatnego handlu i usług w 1994 r.;
 • Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego Województwa Bydgoskiego w 1998 r.;
 • medalem w 10. Rocznicę Odrodzenia Samorządu Terytorialnego za działalność samorządową przyznanym przez Związek Miast Polskich w 2000 r.;
 • wyróżnieniem w konkursie o nagrodę im. Grzegorza Palki (Oskar Samorządowy) za wieloletnią twórczą pracę na rzecz samorządu Gminy i Powiatu Sępoleńskiego w 2001 r.;
 • certyfikatem I Polskiego Kongresu Drogowego w 2006 r.;
 • medalem na XX lecie Samorządu Terytorialnego za działalność samorządową przyznanym w 2010 r. przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego;
 • medalem z podziękowaniem za pracę w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego III Kadencji przyznanym w 2010 r. przez Marszałka Województwa;
 • podziękowaniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji 25 lecia samorządności w Polsce za zaangażowanie w budowanie i rozwój samorządu terytorialnego na ziemiach Powiatu Sępoleńskiego w 2015 r.;
 • medalem z okazji 25 lat samorządności w gminach Powiatu Sępoleńskiego za pracę na rzecz utworzenia powiatu nadanym przez Starostę Sępoleńskiego w 2015 r.;
 • medalem i podziękowaniem za 25 udanych lat samorządu terytorialnego w Polsce od Senatu RP, szczególnie za tworzenie zrębów nowej rzeczywistości gminnej i pracę na rzecz utworzenia Powiatu Sępoleńskiego w 2015 r. 

     Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia Pana Stanisława Drozdowskiego dla rozwoju i dobra Gminy Sępólno Krajeńskie, w tym także za szerzenie idei samorządowych, a w szczególności za wiodącą rolę w inicjowaniu i koordynowaniu działań, które doprowadziły do powstania Powiatu Sępoleńskiego, Konwent podjął uchwałę w pełni popierając wniosek grupy radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim o przyznaniu  nagrody honorowej pn. „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.

 

Powiat Sępoleński reprezentowali: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart oraz członek Zarządu Powiatu Danuta Zalewska.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-10
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-10
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Marcin Jarski - Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2016-08-10
Spotkanie z dyrektorami wydziałów

Dnia 5 sierpnia 2016 roku w gabinecie Starosty odbyło się spotkanie z dyrektorami wydziałów.

W spotkaniu oprócz Starosty – Jarosława Tadycha uczestniczyli:

Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach;

Sekretarz Powiatu - Anna Deja-Dobrowolska;

Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski;

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Piotr Bukolt;

Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju – Tomasz Bondarczyk;

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Barbara Wiśniewska;

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości – Ewa Zygmunt – Lorbiecka;

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – Gabriela Malczewska;

Kierownik Biura Rady – Katarzyna Niepiekło –Theil;

Inspektor ds. kadr – Hanka Roszińska-Obst.

Spotkanie miało charakter organizacyjny i dotyczyło omówienia bieżących spraw funkcjonowania starostwa.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-05
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-05
Zakończenie prac remontowych na sali gimnastycznej LO w Sępólnie

Dnia 5 sierpnia 2016 roku nastąpił odbiór prac remontowych na sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim. Remont sali obejmował wymianę oświetlenia, nagłośnienia, malowanie ścian oraz sufitu. Remontu dokonała ekipa remontowa funkcjonująca przy Starostwie Powiatowym. Odbioru prac dokonali: Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju – Tomasz Bondarczyk.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-05
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-05
Uwaga! Burze z gradem!

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 5.08.2016 do godz. 22:00 dnia 5.08.2016

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, lokalnie
do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad. Większa intensywność zjawisk
na wschodzie regionu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Przemysław Szrama

Źródło informacji: IMGW-PIB

 • autor: Przemysław Szrama, data: 2016-08-05
Zapraszamy na Mistrzostwa Polski w Motocrossie

W dniach 27-28 sierpnia 2016 na Plebance koło Więcborka odbędą się Mistrzostwa Polski w Motocrossie. 

Serdeczenie zapraszamy 

wyświetl galerię w Cooliris
wyświetl galerię w Cooliris
wyświetl galerię w Cooliris
Zakończenie prac na drodze Iłowo - Radońsk

Dnia 29 lipca 2016 roku nastapił odbiór robót na drodze relacji Radońsk - Iłowo. Na tamtejszym odcinku drogi została przebudowana nawierzchnia asfaltowa. Inwestycja finansowana ze środków Powiatu Sępoleńskiego oraz Gminy Sępólno Krajeńskie a realizowana przez Powiat Sępoleński.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-04
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Edwin Eckert, data: 2016-08-03
Zakończenie prac na drodze Sypniewo - Borzyszkowo

Dnia 29 lipca 2016 roku nastapił odbiór robót na drodze Sypniewo - Borzyszkowo. Na tamtejszym odcinku drogi została miedzy innymi zbudowana nowa nawierzchnia asfaltowa. Inwestycja finansowana że środków Powiatu, Gminy Więcbork i Unii Europejskiej a realizowana przez Powiat Sępoleński.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-08-04
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Edwin Eckert, data: 2016-08-02
Mammobus w Twojej miejscowości. Pamiętaj latem o swoim zdrowiu!

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

 

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

 

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

 

 •   Sępólno Krajeńskie – 22 – 24 sierpnia przy Urzędzie Miasta, z tyłu budynku, ul. Kościuszki 11
 •   Kamień Krajeński – 24 sierpnia przy Przychodni Zdrowia, Wyspiańskiego 2   

 

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

 

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty. 

 • autor: Nadesłane - LUX MED, data: 2016-08-03
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Nadesłane - LUX MED, data: 2016-08-03
"Piknik z Pszczołą na wesoło..,”

Brzęczą pszczółki nad Sypniewem pod błękitnym niebem Znoszą one miodek złoty będziem go jeść z chlebem.., Chleb ten z pieca na podwórcu w folwarku Hrabiego.. Da Pan Hrabia garniec mleka z udoju rannego. Kto zaś mlekiem, chlebem gardzi, miodu mu nie trzeba, za to może go dosięgnąć grom z jasnego nieba… „Kulinarne harce przy ulu, piecu…, wędzarce” - Kulinarno - familijne warsztaty rymowane dla dzieci i rodziców.. Nie rób w domu ambarasu do Pałacu przyjdź zawczasu.., Tam w Sypniewie już od rana.., chlebuś, masło, miód, śmietana… bo o 10 - tej przy piecu chlebowym… niech każdy będzie zwarty i gotowy na… Kubusiowe, miodowe harce śniadaniowe … dla dzieci do lat 10 z rodzicami … filmy o przygodach Puchatka z pszczołami… „Małe Co – Nieco” na śniadanko Kubusia Puchatka – Misia o bardzo małym rozumku.., dla dzieci gratis .., dla rodziców „Śniadanie z Misiem - rymowane” - 25 zł, a każdy od Misia dostanie.. Pajdy z masłem, serem, miodem.., Sałaty tchnące ogrodem, skropione miodną cytryną.., i wędliny z żurawiną, wiśnie w miodnej konfiturze, jajko w miodzie wiejskie…, kurze… napój miodowo – miętowy, do kawy mleczko od krowy. Maślanka słodzona miodem.., tak się rozstaniemy z głodem. Kto bez grosza, ten na raty dostanie miodnej herbaty… (Od 10.00 Kubusiowe harce śniadaniowe - ubijamy masło w maselnicy; wykonujemy: sosy miodno - kwaśne z ogrodowymi ziołami do sałat, przysmak miodowo-chrzanowy do wędlin, napój miodowo-miętowy) 11.30 – 13.00 - gdy zjedzone śniadanie przy wędzarni spotkanie i…, „kulinarne harce przy pałacowej wędzarce” - pokaz przygotowania wyrobów do wędzenia.., wędzenie mięs i wędlin z miodową nutą…, 13.00 – 14.00 – „Dietetycy i Bartnicy” czyli „co się mądrego wydarzyć może.., w Sypniewie, w przedobiedniej porze??? 1. Dietetyka bajanie o modzie i…, miodzie na wyszczuplanie …, obecność obowiązkowa -.. „kto nie pójdzie na bajanie nic z wędzarni nie dostanie!!!” 2. Pszczelarza opowieść co spróbuje dowieść, że.., „bez pszczoły cztery lata i …, znikamy z tego świata…” 14.00 – Uroczyste poświęcenie pszczółek i pasieki, oby nam przetrwała jeszcze długie wieki - ks. Dobrodziej święcić raczy, jak nie…, miodu nie obaczy… Po 14 - tej z okładem pora spieszyć z obiadem - z pałacowej wędzarni.., Mięska wędzone miodem złocone… Do woli jedzone, przystępnie płacone.., 45 na osobę.., gdy wcześniej zgłoszone… Pęta kiełbas podwędzane w piwie z miodem zagrzewane Boczki z gorąca dymiące, chrzaniku z miodem łaknące.., Żeberka w miodnej musztardzie.., cóż może smakować bardziej??? Pitne miody dla ochłody…, dla tych co …ostawili w domu samochody… oby wzięli portfele.., mogą zdziałać wiele… 0 14.30 - Wraz z sutym obiadem zaczynamy Biesiadę… Akordeon Pana Krzysia pomoże nam trawić dzisiaj …, Słodkie nutki, pszczele trele umilą nam czas w niedzielę.. Konkursy Miód krzepi więc na rękę siłowanie.., czy kto z hrabią w szranki stanie??? Picie piwa z miodem na czas… trzeba więc mieć piwa zapas… „Pszczele trele na niedzielę – o Mai i Guciu rymowanki” – konkurs na wierszyk/anegdotę o sławnych pszczołach.., A nagrody…??? miody, miody, miody, miody…., Wedle 18 – tej Uczta uroczysta, miodunka popłynie czysta., zmęczeni zawody.., napoczniem nareszcie staropolskie miody… Uczta w Pałacu, albo w plenerze.., pewnie pogoda miejsce wybierze…. Kto wytrzyma i ostanie ten certyfikat dostanie… „Tytuł Mistrza Harców Pszczelich” ukończonych tej niedzieli.., Z sentencyją rymowaną, woskiem opieczętowaną… Aby nikt nie poniósł straty.., Przewidziane są opłaty.., za kulinarne warsztaty…. „Kulinarne pszczele harce przy piecu oraz wędzarce” – (od 11.00 do 17.00) 70 zł - za jadło (śniadanie, obiad, dzieci do 10 lat gratis), zawody, naukę, kulinarną sztukę, receptury rymowane, akordeonistę i… sumienie czyste.. „Biesiadna Wieczerza Mai, Misia i Krzysia” – Maja stawia Gucio płaci 40 zł dla uczestników warsztatów i.., 60 zł dla innych mile widzianych na wieczerzy biesiadników.. Wstęp wolny do Zespołu Pałacowo - Parkowego w Sypniewie na: „Piknik z Pszczołą na wesoło” i udział w konkursach i zabawie; „Pszczeli Targ” - degustacja i sprzedaż miodów, wyrobów regionalnych i potraw z miodem, napojów z miodową nutą

 • autor: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dnia 1 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00 we wszystkich miastach naszego kraju na czas 1 minuty włączone zostaną syreny alarmowe dla uczczenia 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz uhonorowania poświęcenia i walki żołnierzy Armii Krajowej. Włączenie syren będzie symbolicznym uhonorowaniem poświęcenia i walki Żołnierzy Armii Krajowej. I ty również zatrzymaj się na chwilę , uczcij bohaterów.

 • autor: Andrzej Marach , data: 2016-08-01
Odszedł człowiek o wielkim sercu
wyświetl galerię w Cooliris
Finał projektu „Inicjuj z FIO”

W tym roku kolejny raz udało nam się pozyskać środki na zakup sprzętu w celu doposażenia naszego Stowarzyszenia ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Inicjuj z FIO”.

Założenia naszego projektu pn.: „Działając wspólnie poszerzamy horyzonty”, pozwoliły zakupić sprzęt nagłaśniający wraz ze stojakami i mikrofonami oraz laptopa z oprogramowaniem.
Wyposażenie to znacznie ułatwi nam realizację założonych przedsięwzięć i organizację imprez dla lokalnego społeczeństwanie tylko. 

 • autor: Stowarzyszenie Ze Zbożem Za Pan Brat, data: 2016-07-29
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Stowarzyszenie Ze Zbożem Za Pan Brat, data: 2016-07-29
367 Maraton z Ryszardem Kałaczyńskim
wyświetl galerię w Cooliris
Ostrzeżenie meteorologiczne!

Ostrzeżenie meteorologiczne

o burzach z gradem

 

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 11:00 dnia 29.07.2016 do godz. 20:00 dnia 29.07.2016

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm,

lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Piotr Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB

 • autor: Piotr Szewczyk, data: 2016-07-29
Konferencja prasowa za nami

Starosta Sępoleński zaprosił dziennikarzy i przedstawicieli redakcji na konferencję prasową.

W konferencji udział wzięli: Starosta Sępoleński, Wicestarosta Sępoleński oraz Skarbnik Powiatu, a także dziennikarze: Radia Weekend, oraz Kanału 10.

Konferencja prasowa odbyła się 28 lipca 2016 roku o godzinie 13:00 w gabinecie Starosty.

Film z konferencji dostępny TUTAJ

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-07-28
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-07-28
Spotkanie w gabinecie Starosty

Dnia 28 lipca 2016 roku w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania budynku po oddziale jednostki Policji w Sępólnie Krajeńskim który mieści się przy ulicy Kościuszki. Nieruchomość ta została przekazana Starostwu Powiatowemu. Postępowanie przygotowawcze ma na celu zagospodarowanie go na rzecz jednostek Starostwa oraz na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-07-29