Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Menu podstrony

Ścieżka nawigacyjna

Wyszukiwanie

Opcje wyszukiwania

Ikony społecznościowe

Treść strony

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sepólnie Kraj.
ul. Wojska Polskiego 20
tel./ fax (52) 388 21 47
 

Obejmuje 11 455 dzieci i młodzieży z terenu powiatu sępoleńskiego.

Zadania Poradni:
Poradnia realizuje swoje zadania przez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku, a w szczególności:

1) w zakresie diagnozy:

 • prowadzi badania dzieci zgłaszających się do poradni;
 • dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
 • kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, kształcenia specjalnego i resocjalizacji;
 • wykonuje zadania dotyczące wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, a także orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci z autyzmem, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz niewidomych i słabo widzących;

2) w zakresie terapii:

 • prowadzi różnego rodzaju formy terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w stosunku do dzieci i młodzieży;
 • inspiruje działalność terapeutyczną w przedszkolach, szkołach i innych placówkach;
 • udziela konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w tym zakresie;

3) w zakresie doradztwa:

 • prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne dla dziecii młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • wyrabia u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

4) w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych;

 • wspiera rodzinę, szkołę;
 • popularyzuje wiedzę psychologiczną i pedagogiczną;
 • rozwija umiejętności wychowawcze;
 • inicjuje różnorodne formy pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dzieci i młodzieży
-

Zobacz

Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki
e-PUAP
Fundusze Unijne

Gminy powiatu

Banery

Związek Powiatów Polskich
Warto Wiedzieć
Serwis Samorządowy PAP
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Centrum Aktywności Cyfrowej
Wiadomości Krajeńskie
E-krajna
Gazeta Pomorska
Radio Weekend
obiekt Flash - Kanał 10
Radio PiK
Szpital Powiatowy
Państwowa Straż Pożarna
Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Inspektorat Wetynaryjny
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
ZNP Bydgoszcz
LGD Nasza Krajna
Chojnicki Bank Żywności
Krajeński Park Krajobrazowy
Koło nr 121 w Sępólnie Krajeńskim
Koło nr 148 w Kamieniu Krajeńskim
Organizacje pozarządowe
Bractwo Motocyklowe Krajna
Wnioski Paszportowe
Biuro Rzeczy Znalezionych
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ngo.pl
poradnik ngo
Księga Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego
Targi Pracy i Edukacji
Regionalny System Ostrzegegania
Ułatwienia dostępu       
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.