Powiat Sępoleński

Treść Główna

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sepólnie Kraj.
ul. Wojska Polskiego 20
tel./ fax (52) 388 21 47
 

Obejmuje 11 455 dzieci i młodzieży z terenu powiatu sępoleńskiego.

Zadania Poradni:
Poradnia realizuje swoje zadania przez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku, a w szczególności:

1) w zakresie diagnozy:

 • prowadzi badania dzieci zgłaszających się do poradni;
 • dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
 • kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, kształcenia specjalnego i resocjalizacji;
 • wykonuje zadania dotyczące wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, a także orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci z autyzmem, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz niewidomych i słabo widzących;

2) w zakresie terapii:

 • prowadzi różnego rodzaju formy terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w stosunku do dzieci i młodzieży;
 • inspiruje działalność terapeutyczną w przedszkolach, szkołach i innych placówkach;
 • udziela konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w tym zakresie;

3) w zakresie doradztwa:

 • prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne dla dziecii młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • wyrabia u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

4) w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych;

 • wspiera rodzinę, szkołę;
 • popularyzuje wiedzę psychologiczną i pedagogiczną;
 • rozwija umiejętności wychowawcze;
 • inicjuje różnorodne formy pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dzieci i młodzieży

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!