Powiat Sępoleński

Treść Główna

Wieś gminna od 1972, przedtem wieś gromadzka. Siedziba parafii. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1441r. Wieś była własnością szlachecką, a tutejszy folwark – ośrodkiem znacznych dóbr ziemskich nawet jeszcze w okresie 20-lecia międzywojennego. W tym czasie była tu silna placówka niemieckich organizacji o nastawieniu antypolskim i profaszystowskim, posiadająca szerokie oparcie we właścicielu majątku Sośno, który był później jednym z głównych odpowiedzialnych za zbrodnie popełniane w Karolewie. Na miejscu spalonego w 1945r. dworu wznosi się dziś szkoła, a dawny park stał się placem zabaw i boiskiem. Do niedawna nad wsią górował jedyny w powiecie wiatrak holenderski, który został symbolicznie wyobrażony w herbie gminy. Niestety, zamiar jego odbudowy przez prywatną fundację zakończył się fiaskiem. Rozebrano starą budowlę i wylano zaledwie część fundamentów nowej. Tym samym wieś straciła symbol heraldyczny, a społeczność unikatowy zabytek architektury. Sośno jest siedzibą Rady i Urzędu Gminy, Gminnej Spółdzielni „SCh”. Funkcjonują tu m.in: dom towarowy „GS”, ośrodek zdrowia, filia Banku Spółdzielczego w Więcborku, szkoła podstawowa i gimnazjum. Z dawnej zabudowy zachował się kościół poewangelicki z końca XIX w. – obecnie świątynia katolicka, dawna pastorówka – ob. plebania, budynek dworca kolejowego z ok. 1912r. oraz kilka jeszcze budynków z przełomu XIX/XX w.

Sośno

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!