Powiat Sępoleński

Treść Główna

 

Kamień Krajeński – miasto nad rzeką Kamionka. Pierwsza wzmianka o miejscowości – 1107r. W  okresie  średniowiecza  znajdował  się  tu gród obronny i wieś  zwąca się Wawrzyszkowo. Wraz  z  okolicami  należała  ona  do  arcybiskupów  gnieźnieńskich.
W 1359 r. abp Jarosław Bogoria Skotnicki podniósł wieś do rangi miasta i lokował je na prawie magdeburskim.  Wzniósł  tu  także   swój   zamek   oraz   utworzył  parafię. Podczas wojen polsko-krzyżackich w XV w. miasto było kilkakrotnie niszczone przez Krzyżaków. W  okresie  staropolskim  Kamień  był  siedzibą  utworzonego w 1512 r. archidiakonatu,     obejmującego     północne      rejony      diecezji      gnieźnieńskiej. 
Obecny   kościół    wybudowany    został   w   1585 r.,    na   miejscu  poprzedniego. 
Po  I    rozbiorze  Polski  archidiakonat  zlikwidowano,  a  dobra   biskupie   przejęło  państwo  pruskie. 
Po odzyskaniu niepodległości Kamień był pierwsza siedziba władz nowo powstałego powiatu sępoleńskiego. W okresie okupacji niemieckiej wielu mieszkańców miasta i  okolic  zostało  zamordowanych  w   obozie   w   Radzimiu.   Wyzwolenie  nastąpiło 14.02.1945r.    Miasto   jest   siedzibą   władz   gminy.   Z   zabytków    zachował  się wspomniany kośció –  najstarszy  w  powiecie,  przebudowany  młyn  wodny,  dawne budynki Zakładów: św. Elżbiety z 1866 r. i św. Anny z 1905r. (obecnie Dom Pomocy Społecznej) oraz kilkanaście kamienic  z  przełomu  XIX i XX w.  Cennym  zabytkiem jest fragment XIV-wiecznych murów miejskich.

 

Kamień Krajeński

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!