Powiat Sępoleński

Treść Główna

Położone na północ od Sośna, przy szosie do Obodowa. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1766 roku – z akt wizytacyjnych Archidiakonatu Kamieńskiego. Miejsce to zostało tam określone nazwą Polko koło Obodowa. Także na mapie pruskiej Schrottera z 1806 roku mniej więcej na miejscu obecnej wsi widnieje osada Polko. Była ona częścią folwarku Obodowo i wraz z nim należała do majątku rycerskiego Sośno. W 1832 roku obszary te zostały oddzielone od Obodowa i rozparcelowane pomiędzy niemieckich (w większości) kolonistów. Zabudowania mieszkalne i gospodarcze, które ci wznieśli, dały początek obecnej wsi Dębiny. Nowa osada szybko się rozwijała i w 1893 roku stała się siedzibą gminy wiejskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i włączeniu w jej granice Pomorza w 1920 roku, niemiecką nazwę zamieniono na jej polski odpowiednik – Dębiny. W 1938 roku, po reformie administracyjnej, Dębiny stały się gromadą, należącą do tzw. zbiorowej gminy wiejskiej z siedzibą w Wałdowie. Tak było do 1955 roku, gdy nastąpiła zmiana granic gromad - i utworzono gromadę Sośno, do której przydzielono też Dębiny. W 1973 roku, po kolejnej reformie, zlikwidowano gromady i utworzono gminy. Sołectwo Dębiny przynależy odtąd do gminy Sośno.

Dębiny

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!