Powiat Sępoleński

Treść Główna

Dwór w Borówkach

Zbudowany w ostatniej ćwierci XIX wieku dla rodziny von Tepper-Ferguson. W latach międzywojennych własność sławnego przyrodnika Gerda Heinricha. Majątek liczył wtedy 396 ha. Po 1945r. przejęty przez skarb państwa i przeznaczony na mieszkania pracowników m.in. PGR Przepałkowo. W celu uzyskania większej przestrzeni mieszkaniowej, dwór został całkowicie przebudowany w końcu lat 60-tych XXw., przez co jednak całkowitemu zatarciu uległy jego cechy zabytkowe. Z dawnego założenia parkowego, oprócz fragmentu alei, również nie zachowało się prawie nic. Zostało ono zniszczone głównie poprzez całkowite wycięcie starodrzewia i nasadzenie młodego lasu, co miało miejsce w l. 80-tych XXw. W tym też czasie zniszczeniu uległ cmentarz rodowy dawnych właścicieli - w formie obwarowanego głazami kurhanu, oraz symboliczny kurhan czczący pamięć poległych w I wojnie św. mieszkańców folwarku. Budynek jest własnością gminy Sośno.

(więcej: Leszek Skaza, Pałace i dwory w gminie Sośno, wyd. Sępólno Kr. 2001)
Dwór w Borówkach

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!