Powiat Sępoleński

Treść Główna

Raport o Stanie Powiatu Sępoleńskiego w 2018 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2019-04-26
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-04-30 09:15

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem odbędzie w dniu 26 kwietnia br. podczas VIII sesji Rady Powiatu. Szczegółowe informacje nt. temat znajdują się w zakładce  Zaproszenia na sesje Rady Powiatu .

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150  mieszkańców powiatu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu sępoleńskiego

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Niepiekło - Theil - Kierownik Biura Rady Powiatu
  data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-04-15 13:01
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Niepiekło - Theil - Kierownik Biura Rady Powiatu
  data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-04-15 13:01

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!