Powiat Sępoleński

Treść Główna

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Sikorz

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Sikorz odbyło się 5 lutego 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej pod przewodnictwem Sołtys Pani Zofii Staręgi.

W zebraniu udział wzięło 23 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski, Radni Rady Miejskiej: Pani Anna Miczko, Pan Marian Herder, Pan Mirosław Pestka, Pan Kazimierz Wargin, Pan Antoni Dolny, Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego Pan Marek Chart, Prezes Zakładu Transportu i Usług Pan Grzegorz Gliński, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Dariusz Krakowiak, dzielnicowy Pan Wiesław Nawrocki

Pani Zofia Staręga przedstawiła sprawozdania ze swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej  za rok  2017 oraz sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego, sprawozdania zostały  przyjęte jednogłośnie.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego omówił budżet gminny na rok 2018 w tym fundusz sołecki, poruszył sprawy związane z planowanymi inwestycjami w gminie na 2018r.: budowa i organizacja PSZOK, zakup tłucznia, budowa kanalizacji sanitarnej w Sikorzu, remont kapitalny sali kinowej w CKiS, budowa świetlicy w Komierowie. Poruszył również kwestię nawałnicy z sierpnia 2017r., występujący w okresie jesienno-zimowym wysoki poziom wód gruntowych, konieczność dbałości o urządzenia melioracyjne, przepusty, rowy. Omówił plan organizacji dożynek powiatowo- gminnych. Omówił również sprawy związane z budową obwodnicy.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Dariusz Krakowiak rozdał ankiety dotyczące powiadamiania o awariach.  

Dzielnicowy Wiesław Nawrocki omówił kwestie zagrożeń, konieczności zabezpieczenia swojego mienia, ostrożności przy dokonywaniu zakupów przez internet, poinformował mieszkańców o możliwości korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, oraz o możliwości kontaktu z nim drogą e-mail.

Tematem dyskusji zebrania wiejskiego w Sikorzu były sprawy związane z:

 • bioasekuracją dotyczącą ASF,
 • podtopieniami dróg dojazdowych, nieruchomości,
 • wykup gruntów pod obwodnicę,
 • dotacje do utylizacji azbestu, wymiany pieców,
 • problem remontu figurki przy skrzyżowaniu,
 • plan budowy drogi do Tucholi,
 • problem podtopień przy budynku Sikorz 9A
 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2018-02-07
 • autor: www.gmina-sepolno.pl

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!