Powiat Sępoleński

Treść Główna

Program „Za życiem”

Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji. W tym celu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadził program zwany programem „Za życiem”.

Program dotyczy

 1. pomocy uczennicom w ciąży, przez stworzenie im możliwości kontynuowania nauki oraz
 2. utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

 

Program jest realizowany w Powiecie Sępoleńskim w zakresie wskazanym w punkcie 2.

 

Wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w powiecie sępoleńskim w celu realizacji wyżej wymienionego programu wskazanym przez Starostę Powiatu Sępoleńskiego jest:

 

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim na ulicy Hallera 29

 

Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy (Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych Dz. U. 2017, poz. 1712:

 

 1. wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka poprzez udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia – współpraca rodziców i terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny;
 3. wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 4. wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu;
 6. zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach;
 7. prowadzenie akcji informacyjnych;
 8. monitorowanie działań związanych z udzieleniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.

Grupa docelowa:

Dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10.

 

Ważna informacja

W Powiecie Sępoleńskim przewiduje się pomoc w ramach pracy ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego dla około 30 dzieci.

 

Dojazd na zajęcia terapeutyczne i doradztwo dla Rodziców leży po stronie zainteresowanych. Terapia może odbywać się w Więcborku i Sępólnie Krajeńskim.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w instytucjach wskazanych na poniższej ulotce.

 • autor: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, data: 2018-01-12
 • autor: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, data: 2018-01-12

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!